<

Sve na jednom mjestu – Muslimanska imena. Pronađite ime za svoju bebu i značenje svog imena ili od svoje drage osobe

Naša lijepa vjera nas uči da prilikom davanja imena djetetu treba obratiti pažnju da ime bude lijepo i lijepog značenja kako ne bi predstavljalo opterećenje djetetu u životu. Poslanik Muhammed, a.s. je u hadis-i-šerifu kazao:

“Vi ćete, na Sudnjem danu, biti prozivani po vašim imenima i imenima vaših očeva, pa nadijevajte vašoj djeci lijepa imena”.

Zbog toga je jedan od problema u našem društvu u posljednje dvije decenije i nadijevanje djeci nemuslimanskih imena koja roditelji čuju u popularnim serijama.

Uzvišeni Allah, dž.š., u Kur’anu kaže: “O vjernici, neka se muškarci jedni drugima ne rugaju, možda su oni bolji od njih, a ni žene drugim ženama, možda su one bolje od njih. I ne kudite jedni druge i ne zovite jedni druge ružnim nadimcima! O, kako je ružno da se vjernici spominju podrugljivim nadimcima! A oni koji se ne pokaju – sami sebi čine nepravdu.” (Al-Hudžurat, 11)

U Kur’anskom kazivanju o Ademu, a.s. se navodi da je ovaj Božiji poslanik a.s. podučen imenima svih stvari što mu je dalo prednost u odnosu na druga stvorenja.

Ime čovjeka je, dakle, njegov vanjski identitet i oznaka – ono ga određuje. Time se čuva naš identitet i tradicija.

Za sva muslimanska imena klikni na  POTRAGU iMENA i vaše ukucajte vaše ime

Klikom na OVDJE ispod su Vam dostupne najnovije top liste domaćih i stranih imena. Najčešća muška i ženska imena po državama, gradovima, regionima i po godinama, sa analizom trendova. U našoj banci podataka imate naravno i pristup značenju svakog ovog imena.

Najpopularnija imena u 2020 su:

Klikni za značenje na ime:

  1. IMRAN

  2.ENA

  3.ŠEJLA

  4.LEJLA

  5.ERNA

     6.KENAN

         7.DARIS

  Klikom na OVDJE ispod su Vam dostupne najnovije top liste domaćih i stranih imena. Najčešća muška i ženska imena po državama,gradovima, regionima i po godinama, sa analizom trendova. U našoj banci podataka imate naravno i pristup značenju svakog ovog imena.

  8.NEJLA

   9.ESMA

  10.EMAN

Za više imena sa ukrasnom slikom i značenjem klkni OVDJE

<