<

Šta znači ime Šejla?

Šejla ima više značenja ovisno na kom govornom području se koristi. Na arapskom značenje imena je – primorski bor. U Slovačkoj i Engleskoj je Šejla izvedenica iz imena Cecilija (od riječi ”caecus” ) što latinski znači ”slijep”, ”zaslijepljen”. Sheila u Irskoj ima značenje ”nebesa, nebeski svod”. Sheila (originalno shelah) je takođe hebrejsko žensko ime i ima značenje ”molitva”. Sheela na hindu jeziku znači ”plemenita”. U Australiji ‘sheila’ je ”žena”, ali na slengu.

Klikom na OVDJE ispod su Vam dostupne najnovije top liste domaćih i stranih imena. Najčešća muška i ženska imena po državama,gradovima, regionima i po godinama, sa analizom trendova. U našoj banci podataka imate naravno i pristup značenju svakog ovog imena.

<