<

Šta znači ime Una?

Značenje i Porijeklo Imena Una

Ime Una je kratko, ali nije nadimak nego samostalno ime. Sa trendom kratkih imena je ovo ime naglo osvojilo Hrvatsku, Srbiju i BiH, a popularno je samo na našem podneblju. Značenje je „jedna, jedinstvena“.

znacenje i poreklo imena Una

ŠTA ZNAČI IME UNA?

Ime Una je latinskog porijekla i ima značenje „jedna, jedinstvena“. Latinska riječ „una“ je logično korijen mnogih riječi, kao što je naprimjer i „univerzum“, „unity“ (jedinsvo), „unique“(jedinstvena), „“united“ (ujedinjeno) itd.  U svakom slučaju ime simbolizira jedinstvenost i posebnost.

 

Ime Una simbolizuje osobu koja je: jedinstvena, posebna, jedina kćerka, jedna jedina, prvorođena. Za sve roditelje koji gaje vezu sa rijekom Unom ovo ime simbolizuje i ljepotu ove rijeke.

Postoji tumačenje da ime potiče iz keltskog „oonagh“ što znači jagnje. Međutim ova teza je vrlo malo vjerovatna, jer ime Una se ni ne sreće na području Irske i Britanije, a i dominantnost latinskog pojma „una“ je neprevidiva.

POPULARNOST IMENA UNA

Iako je kratko i zbog latinskog porijekla korijen mnogih riječi u raznim jezicima, žensko ime Una je jedinstveno isključivo za naše podneblje. Ovo ime je na svakoj top listi u Zagrebu, Sarajevu i Beogradu. Pri tome ime nema nikakvu religioznu osnovu. Pitanje je zašto i kako se ovo ime odjednom pojavilo na listi najpoželjnijih imena u gradovima bivše Jugoslavije?

znacenje i porijeklo imena Una po istoimenoj rijeci

Poslije raspada bivše Jugoslavije mnogi budući roditelji, koji su se odselili sa područja oko rijeke Une, su rado izabrali ovo ime za kćerku. Ovo bi moglo biti jedno od objašnjenja, iako sigurno nije jedino.

Pored rijeke Une, na našem podneblju je svakako poznat roman Mome Kapora, koji nosi naziv Una. Ipak ime Una se nije pojavilo te davne 1981. godine kad je roman bio popularan, nego upravo od 2010. pa na ovamo.

<