<

Poklanjamo vam 60 najljepših dova, dova spasa, dova za sreću, dova za zaštitu od džina

1. DOVA ZA OBNAVLJANJE I MANA

 

Bismillahi-r-Rahmani-r-Rahim

 

Hvala Ti Allahu, koji Si rekao u Kur’anu: „Zaista Allah voli one koji se kaju i koji se čiste. „Uzvišeni Allahu, molim Te dovorn kojom Ti se molio Muhammed a.s.: „Boze, učini me od onih koji se mnogo kaju i od onih koji se nastoje očistiti. Allahu moj, slava Ti i hvala. Svjedočim da nema drugog boga Osim Tebe. Molim Te za oprost i kajem Ti se. ’’

 

Milostivi Allahu, ja se kajem od svih grijeha koje sam počinio (počinila), bih) da su počinjeni u znanju ili neznanju, naročito se kajem za velike grijehe, koji iz vjere izvode. Allahu ja se kajem i od Tebe oprosta tražim! Ja svoje vjerovanje obnavljam i izjavljujem da je sve istina što je Tvoj poslanik Muhammed a.s. od Tebe donio i nama dostavio. To potrvrdujem i ovim riječima: „Nema drugog boga Osim Allaha dž.š., a Muhammed a.s. je Allahov rob i poslanik.”

 

Allahu, Tvoja je milost velika i ja se nadam da ćeš primiti moje pokajanje. Hvala Ti jedini Allahu moj! Ti Si samo dostojan hvale i slave i Tebe samo treba obožavati. Neka je Tvoj rahmet i blagoslov na Muhammeda a.s., na njegovu porodicu i časne ashabe. Amin!

 

2. DOVA ZA SRETAN I HAIRLI PUT

 

Bismillahi-r-Rahmani-r-Rahim

 

Svemogući Allahu, neka je velika hvala koji Si u časnom Kur’anu rekao: ,,I daje vam se da se koristite onim stoje na nebeSima i onim što je na zemlji, sve je od Njega. To su zaista pouke za ljude koji razmišljaju…”

Dragi Allahu, nudim Ti se pred ovo moje putovanje dovom kojom Ti se molio i Muhammed a.s.: „Allahu moj, na ovom našem putovanju od Tebe molimo dobročinstvo i bogobojaznost i tražimo da radimo samo ono s čim Si Ti zadovoljan. Allahu moj, olakšaj nam ovaj naš put i daj da ga lahko prevalimo. Si, Allahu moj, saputnik na putovanju i zaštitnik u porodici. Utječem ti se, Allahu moj, od teškoća i zamora na putu i od potištenosti pri povratku, od lošeg prezira mrda ukućanima i u imovini.”

 

Allahu, u ime Tebe na put krećem radi traženja znanja, nafake i drugih korisnih potreba. Allahu dragi, budi mi milostiv i pomozi mi na mom putu i daj da me sreća prati i da vidim koristi od ovog mog putovanja. Allahu, budi mi na pomoći i primi mi ovu dovu! Ti Si jedini Allah, kome se treba obraćati dovom i od koga treba pomoć tražiti. Hvala ‘Ti Allahu, Gospodaru svih svjetova! El-Fatiha!

 

3. DOVA ZA ŽELJU (MURAD)

 

Bismillahi-r-Rahmani-r-Rahim

 

Hvala Ti Allahu, na svim Tvojim davanjima! Ti Si onaj koji ispunjava želje, daješ sreću i primaš molbe kome hoćeš. Gospodaru svih svjetova, smiluj se Muhammedu a.s., njegovom rodu i ashabima! ‘Ti Si milostivi

 

Allah! Nema drugog boga Osim Tebe! Moje poštovanje pripada samo Tebi i Tebe samo obožavam i vjerujem. Milostivi Allahu, molim Te za Tvoju milost i pomoć koja će mi donijeti Tvoj oprost, korist i spas od svakog zla. Allahu, ne ostavi mi grijeha, a da mi ga ne oprostiš ni brige, a da mi je ne otkloniš, niti potrebe ni želje, u kojoj ima Tvoje zadovoljstvo, a da mi je ne udovoljiš. O Svemogući Allahu, koji Si najmilostiviji, smiluj mi se! Allahu, daj da mi se ispuni želja (murad) i da vidim koristi od tog murada, a i Ti da budeš s tim zadovoljan.

 

Allahu, o ovoj molbi znak mi daj. Ja Rabbi, ja Rabbi, smiluj mi se! Slava Tebi Allahu moj, i svaka hvala pripada samo Tebi. Allahu, ukazi Svoju milost Muhammedu a.s. i rodu njegovom, kao što Si je ukazao Ibrahim a.s. i rodu njegovom! Milostivi Allahu, ispuni zelju moju i udovolji mojoj dovi. Amin! Elfe amin! Ja erhamu-r-rahimin! El-Fatiha!

 

4. DOVA ZA ZDRAVLJE (OZDRAVLJENJE)

 

Bismillahi-r-Rahmani-r-Rahim

 

Hvala Ti Allahu, koji Si nam dovoljan u svakom slučaju i koji Si najbolji zaštitnik. Ti Si onaj koji ojačava Svojom moći slabog Svog roba i koji liječiš Svojom dobrotom svakog bolesnika i slabog.

 

Dragi Allahu, molim Te ovom dovom kojom Ti se molio Muhammed a.s.: „Moj Allahu, učini zdravim moje tijelo, moj sluh, moj vid. Moj Allahu, utječem Ti se od nevjerstva i Siromaštva. ”

 

Allahu, podari mi dobro zdravlje, jer kome Si dao zdravlje, dao Si mu veliko dobro. Zato Te molim da mi daš zdravlje, kako bih Ti mogao što više i bolje ibadet činiti. Dobri Allahu, molim Te da mi daš dobro ovog i budućeg svijeta. Naročito Te molim da mi daš zdravlje, da me ozdraviš. Molim Te da mi tijelo osnažiš i da mi dušu smiriš i urahatiš. To Te molim, Uzvišeni Allahu, pa smiluj Mi se i uslišaj mi ovu dovu! Si Allah koji dove robova Svojih us lišavaš. Dragi Allahu, Tebi se samo obraćam i Tebe samo molim za zdravlje, jer me Ti jedini možeš ozdraviti sa Svojom dobrotom i milosti. Neka Ti je, Svemogući Allahu, nebrojeno hvala, jer Si Ti Gospodar svih svjetova i Stvoritelj svega što postoji na nebesima i na zemlji. El-Fatiha!

 

5. DOVA ZA SLOGU LJUBAV

 

Bismillahi-r Rahimani-r-Rahim

 

Hvala Ti Allahu, koji Si učinio vjeru najjačom sponom medu muslimanima i koji Si u rasnoj Objavi Kur’anu naredio slogu i ljubav među ljudima, zahranio neslogu, svađu i mržnju. Neka Si slavljen Allahu, koji Si nam uputio ove riječi preko poslanika Muhammed a a.s.: „Allah dž.š. će reći na Sudnjem danu: Gdje su oni koji su se voljeli međusobno samo radi Allahovr veličine. Staviću ih u Svoj hlad, kada nema drugog hlada Osim Moga. Dužan Sam ukazati Svoju ljubav onima koji se vole u Moje ime, koji se pomažu u Moje ime i koji se sastaju u Moje ime. Onima koji se vole u Moje ime daću balkone od svjetla, na kojima će im zavidjeti pejgamberi i šehiti. ” Dragi Allahu, daj da u našim srcim vlada sloga i mir! Allahu, neka bude u mojoj porodiri i u porodicama svih muslimana ljubavi i blagostanja! Odstrani od nas neslogu, mržnju i svaku bruku!

 

Allahu, sačuvaj mi porodiru i sve muslimanske porodice od razdora i svađe i neka je Tvoje blagostanje nad. svim muslimanima – Islamske zajednice. Svemogući Allahu, daj d se radi Tebe slažemo i volimo onako kako Si Ti rekaao u Kur’anu: „Muslimani su svi braća..’. Allahu, neka je Tvoj rahmet i spas na Muhammeda a.s., na njegov časni rod i ashabe! Amin! El-Fatiha!

 

6. DOVA PRED JELO

 

Bismilahi-r-Rahmani-r-Rahim

 

Hvala Ti Allahu, koji nemaš Sebi sličnog i ravnog. Ti daješ svim Svojim stvorenjima razne darove i blagodati na ovom svijetu: hranu, vodu i odjeću. Dobri Allahu, molim Te ovom dovom kojom Ti se molio i

Alejhisselam: „Allahu, molim Te za hljeb pošteno zarađen i za ponašanje koje je Tebi ugodno. O ti koji svemu svoje nimete pružaš! O ti koji sve izdržavaš, podari i meni Svoje dobrote! Amin!”

 

7. DOVA POSLILJE JELA

 

Bismillahi-r-Ralimani-r-Rahim

 

Hvala ti Allahu, koji Si nas nahranio i učinio da budemo muslimani. Allahu, povećaj nam Tvoje blagodati i daj da ih u miru i zdravlju uživamo!

 

Hvala ti Allahu na svim Tvojim nimetima i na plemenitoj opskrbi, hrani i vodi. Ja sam zadovoljan (zadovoljna) s hranom koju mi, Dobri Allahu, daješ. Molim Te Allahu da i Ti dudeš sa mnom zadovoljan. Hvala Ti Allahu nebrojeno, jer mi svega daješ neizmjerno. El-hamdulillah!

 

8. DOVA PRED SPAVANJE

 

Bismillahi-r-Rahmaiur-Rahim

 

Hvala Ti Allahu na stvaranju dana za privređivanje i noći za spavanje.

 

Ti Si Allah koji se ne umaraš i nemaš potrebe za odmor i spavanje, dok je čovjeku sve to potrebno. Allahu, Ti Si za Sebe najbolje u Kur anu rekao: „Samo je Allah Bog. Nema drugog boga Osim Allaha. On je živi i sve što postoji On održava. Njega ne obuzima drijemež niti san. Njegovo je sve što je na nebesima i na zemlji. ” Allahu, u ime Tebe legoh da spavam, ako umrem La ilahe illellah, ako ustanem El-hamdulillah! Allahu, Ti daješ da živim, daj da lahko i zaspim, da se dobro odmorim i hajirli probudim! Amin!

 

9. DOVA NAKON SPAVANJA

 

Bismillahi-r-Rahmani-r-Rahim

 

Nema drugog boga Osim Tebe Allahu! Ti nemaš druga niti je Tebi iko ravan, Tebi pripada Gospodstvo i svaka slava, jer Si Ti Svemogući Allah.

 

Hvala Ti Allahu, koji Si me oživio iz. sna. Ti Si Onaj koji možeš proživjeti ljude nakon njihove smrti. Allahu, učini mi sretan nastupajući dan i daj da koristi vidim od njega, radeći poslove s kojima Si Ti zadovoljan. El-Fatiha!

 

10. DOVA ZA NAPREDAK U RADU

 

Bismillahi-r-Rahmani-r-Rahim

 

Hvala Ti Allahu, koji Si Jedini Bog. Osim Tebe nema drugog boga! Ti Si onaj koji vječno živiš i stalno budno pratiš svakog šta radi. Uzvišeni Allahu, molim Te ovom kur’anskom dovom: „Gospodaru naš, daj nam od Sebe milost i olakšaj nam u našem poslu pravi put. “

 

Allahu, molim Ti se ovom dovom kojom Ti se molio Tvoj Poslanik Muhammed a.s.: „Allahu, oprosti mi, smiluj mi se. sačuvaj me, naputi me, daj mi nafaku, snabdij me i uzdigni me!”

 

Dragi Allahu, u ime Tebe ja počinjem ovaj rad, jer Si Ti naredio da radimo, pa tražim od Tebe pomoć u ovom poslu, jer ‘Ti najbolje možeš pomoći. Allahu, molim Te učini me od onih koji uz rad Tebe spominju i dozivaju, jer se samo tako napredak u radu postići može. Svemogući Allahu, Ti mi kuvveta daj da ovaj posao, koji mi je farz, uradim i da od njega korist-fajdu vidim. Ti Si, Allahu, moj pomagač i Tebi se obraćam za pomoć u mom radu, pa pomozi mi! El-Fatiha!

 

11. DOVA ZA ZAŠTITU

 

Bismillahi-r-Rahmani-r-Rahim

 

Uvala ti Allahu, koji Si opisan s veličinom, Silom, jedinstvom i slavom. Tvoja je moć najveća i Tvoja su svojstva savršena.

 

Dragi Allahu, molim Ti se dovom, kojom Ti se molio Alejhisselam: „Allahu, od Tebe tražim zaštitu od brige, tuge i žalosti. Od Tebe tražim zaštitu od slabosti i lijenosti. Od Tebe tražim zaštitu od straha i škrtosti. Od Tebe tražim zaštitu da me dug ne savlada i da me ljudi ne nadvladaju.” Milostivi Allahu, zaštitu od Tebe tražim, jer Si Ti onaj koji me može zaštiti od loših ljudi i zavidnika. Allahu, zaštiti me od loših misli i belaja svake vrste. Alhdiu, Ti Si me stvorio i život Si mi dao, pa Te molim da mi zaštitu pružiš. Ti Si moj Allah, Tebe vjerujem i obožavam, na Te se oslanjam i u Tebe se uzdam da ćeš mi zaštitu dati i da ćeš mi se smilovati, na Čemu se, Tebi Allahu, neizmjerno i od srca zahvaljujem. El- Fatiha!

 

12. DOVA DA ALLAH SAČUVA OD ŠEJTANA

 

Bismillahi-r-Rahmani-r-Rahim

 

Hvala Ti Uzvišeni Allahu, koji Si u Kur’anu rekao: „Zaista vam je šejtan otvoreni neprijatelj. ” Neka je, Dragi Allahu, Tvoja milost i spas na Muhamrneda a.s., koji Ti se molio ovom kur’anskom dovom kojom ‘Ti se i ja molim: „Gospodaru, ja Ti se utječem od sumnje i ubadanja šejtana i utječem ti se, Gospodaru, da se on ne nalazi u mome društvu.” „Allahu, Gospodaaru sedam nebesa i svega sto ona natkrivaju, Gospodaru zemalja i svega što one drže i nose, Gospodaru sejtana i svega što oni zavedu, Ti mi budi zaštitnik od zla svih ‘Tvojih stvorenja da mi niko od njih ne učini nepravde i objesti.” Allahu, pomozi mi da šejtana od sebe odbijem, kako bih ti bio što odaniji i pokorniji rob. Allahu, štiti i praštaj grijehe Adem a.s. rodu, jer šejtan želi zbog mržnje porod Adem a.s. da odvede u propast, na vodeći ih na grijehe i svako zlo. Dragi Allahu, ako mi ti ne pružiš zaštitu i ne smiluješ mi se, teško ću se oduprijeti prokletom šejtanu, Allahu, utječem ti se da me sačuvaš od šejtana. Amin!

 

13. DOVA ZA STICANJE HALAL NAFAKE

 

Bismillahi-r-Rahmani-r-Rahim

 

Hvala Ti Allahu, koji Si rekao u časnom Kur’anu: „U Tvojoj je ruci svako dobro i sve možeš… ti nafaku daješ kome hoćeš bez računa. ” Molim Te Allahu dovom kojom Ti se molio Alejhisselam: „Allahu, nafaku mi daruj od halal zarade i moje poslove učini dobrim i iskrenim.”

 

Allahu, Ti voliš one koji se halal nafakom hrane, pa učini da i ja budem jedan od tih! Dragi Allahu, molim Te da mi lijepu i halal nafaku daš i da mi milostiv budeš. Allahu, otvori mi vrela nafake, a ne dopusti zavidnicima da mi ih zatvore! Molim Te Allahu, da me učiniš od onih koji od halal zarade žive i čine dobra djela, jer Ti samo takva djela primaš i nagrađuješ. Allahu, Ti opskrbljuješ sve što živi i o Tebi ovisi svako živo biće. Ti Si najveći Dobročinitelj! Slava samo Tebi pripada, Dobri Allahu! Hvala Ti Allahu na blagodatima i nafaci koju mi daješ! El-fatih!

 

14. DOVA ZA DOBAR ROD (NAFAKU)

 

Bismillahi-r-Rahmani-r-Rahim

 

Allahu, neka Ti je svaka hvala, koji imaš neograničenu moć i Silu, koji Si Jedini Stvoritelj svega što postoji. Tebe samo vjerujem i Tebi se molim.Allahu, molim Te ovom dovom, kojom Te molio Tvoj poslanik Muhammed a.s.:,.Allahu, ja od Tebe molim da mi daš lijepu nafaku, korisnu nauku i primljen posao i rad. ”

Dragi Allahu, bez kiše i sunca, osta njiva gola, pa i naši trudi ostaće zaludi, bez Tvoje milosti i Tvog blagoslova. Zato Te molim da naš posao rodi lijepim rodom, da nam se njive okite dobrim plodom!

Dobri Allahu, čuvaj nam plod našeg rada, jer samo ga možeš sačuvati ti i daj da ga u miru i rahatluku koristimo! Allahu, budi nam milostiv i ukabuli nam naše dove! Amin!

 

15. DOVA ZA TRAŽENJE ALLAHOVE MILOSTI

 

Bismillahi-r-Rahmani-r Rahim

 

Hvala Ti Allaha, koji Si objavio Časni Kur an u kome se nalaze ove dove da Ti se možemo moliti njima: „Gospodara nas, nemoj zavesti srca naša nakon što Si nas uputio, pokloni nam od Sebe milost, Ti Si onaj koji mnogo ‘poklanja. Gospodaru naš, mi vjerujemo, zato nam oprosti i smiluj nam se, jer Ti Si najmilostiviji.” Milostivi Allahu, u milost se Tvoju uz dam, da ćeš mi se smilovati, ja se uvijek nadam. Moji su grijesi kao brda, ali prema Tvojoj milosti su kao gruda snijega. Allahu, bez Tvoje milosti ne bi moglo sunce sjati, nit’ bi majka za dijete htjela znati. Allahu, jedan posto si Svoje milosti na dunjaluk dao, a ostalo Si za ahiret ostavio. Molim Te, Allahu, za milost na ovom svijetu i za milost na ahiretu! Dragi Allahu, Ti Si najmilostiviji, pa smiluj mi se! Amin!

 

16. DOVA O TRAŽENJU ALLAHOVA DOBRA

 

Bismilahi-r-Rahmani-r-Rahim

 

Hvala ti Allahu, Gospodaru svjetova! Ti Si Moćan, Dobar i Veličanstven! Ti nemaš sličnog i ravnog! Ti daješ razna dobra! Veliki Allahu, molim Te ovom kur’anskom dovom: „Gospodaru naš, daj nam dobro na ovom svijetu i daj nam dobro na budućem svijetu, sačuvaj nas džehennemske patnje! ”

 

„Gospodaru moj, od Tebe tražim svako dobro ovoga i budućeg svijeta, za koje znam i za koje ne znam. Od tebe tražim sve ono stoje tražio Muhammed a.s.!” Dobri Allahu, molim Te da mi se smiluješ i da mi daš dobro ovoga i budućeg svijeta. Allahu, ne ostavljaj me nikad sama i ne udalji me od Tvoga dobra. Ti voliš i daješ onome ko od Tebe traži, pa daj i meni Svoje dobro i obaspi me milošću Svojom! Tebe, Allahu, vjerujem i Tebi se samo klanjam i molim i za Tvoje dobro se Tebi obraćam. Ti Si Allah, Moćni i Jedini i nikom se drugom ne molim Osim Tebi, jer Si mi Ti dovoljan Gospodar. Allahu, budi sa mnom zadovoljan i smiluj mi se! Neka Ti je velika hvala Gospodaru svjetova! El-Fatiha!

 

17. DOVA O TRAŽENJU OPROSTA

 

Bismillahi-r-Rhmani-r-Rahim

 

Hvala Ti Allahu, koji voliš da praštaš grijehe onima koji Ti se obraćaju i traže oprost za učinjene grijehe i pogreške. Milostivi Allahu, molim Ti se ovom kur’anskom dovom: „Gospodaru naš, oprosti nam naše grijehe i naša prekoračenja u našim poslovima, ustali nam naše noge i pomozi nam protiv naroda koji ne vjeruje. ”

 

Allahu, molim Te ovom dovom kojom Te molio Alejhisselam: „Allahu, ‘Tvoj oprost je širi od mojih grijeha, a ja se u Tvoju milost uzdam više nego u svoja djela. Allahu, Ti voliš da praštaš i voliš praštanje, pa oprostj i meni!” Ja Rabbi, oprosti mi sve moje grijehe i uputi’me na pravi put! Allahu, najviše Te molim da mi moje grijehe oprostiš i obećavam Ti da se na njih više neću vraćati. Molim Te, Allahu, pomozi mi u tome, jer bez Tvoje pomoći teško ću se oduprijeti šejtanu, koji navraća na grijehe. Allahu, smiluj mi se i očisti mi dušu od grijeha! ličine me da budem pravi ‘Tvoj rob i da postignem, Allahu, Tvoje zadovoljstvo. O Milostivi i Dobri Allahu, primi ovu moju dovu! El-Fatiha!

 

18. DOVA O TRAŽENJU ALLAHOVE POMOĆI

 

Bismillahi-r-Rahmani-rrahim

 

Hvala Ti Allahu, koji Si Svemoćan i koji zapanjuješ Svojom moći i sve nadjačavaš. ‘Ti Si nad sve Uzvišen, pa Svojom veličinom i moći zadivljuješ. Ti Si nedostižan i Jedan i što hoćeš to možeš učiniti.

 

Svemogući Allahu, molim Te ovom kur’anskom dovom: „Gospodaru, daj mi da uđem sretnim ulaskom i da izađem sretnim izlaskom i daj mi s Tvoje strane snagu da me pomaže. Gospodaru naš, daj nam od Sebe milost i olakšaj nam u ruišem poslu pravi put.”

 

Dragi Allahu, molim Te da mi pomogneš u mom životu, jer bez Tvoje pomoći neću moći živjeti. U Tvoju pomoć ja se vazda uzdam i nadam. Allahu, vjerujem da Si Milostivi, jer Si rekao: „U Allahovu milost gube nadu samo nevjernici. ” Allahu, molim i tražim od Tebe da mi pomogneš u svim životnim poteškoćama, koje su velike i teške. Svemogući Allahu, primi ovu moju dovu i budu mi milostiv na ovom prolaznom svijetu i na vječitom Ahiretu. Amin! El-Fatiha!

 

19. DOVA O TRAŽENJU STRPLJIVOSTI

 

Bismillahi-r-Ahmani-r-Rahim

 

Hvala Ti Allahu, koji Si u Časnom Kura’nu rekao: „Tako mi vremena, čovjek je na gubitku, Osim onih koji vjeruju i dobra djela čine i koji jedni drugima istinu preporučuju i koji jedni drugima preporučuju strpljenje.” Allahu, molim Ti se ovom kur’anskom dovom:

 

Gospodaru nas, obaspi nas strpljivošću, ustali noge naše i pomozi nam protiv nevjerničkog naroda.”

Allahu, neka Si Uzvišen kada upućuješ na strpljivost. Molim Te učini me strpljivim kada me u iskušenja staviš ili kada me zadese nesreće i žalosti. Allahu, ti Si rekao: „Allah je na strani strpljivih.” Učini me, Allahu, da budem od onih koji su strpljivi!

 

Ja Rabbi, ja Rabbi, smiluj mi se, primi ovu moju dovu i učini me strpljivim kada dođem u tešku Situaciju! Neka ‘Ti je, Allahu, neizmjerna hvala! Ti Si Svemogući Allah i Gospodar Si svih svijetova. El-Fatiha!

 

20. DOVA O ZAHVALI ALLAHU DŽ.Š.

 

Bismillahi-r-Rahmani-r-Rahim

 

Hvala Ti Allahu, koji Si objavio Kur’an u kojem se nalazi ova dova kojom ti se zahvaljujem: „Gospodaru, nadahni me da zahvaljujem na blagodati Tvojoj, kojom Si obasuo mene.” „Zahvaljujem Allahu, mnogobrojnom i lijepom zahvalom, punom blagoslova, onako kako voli naš Gospodar i kako je zadovoljan. Allahu, ja Te molim stoga što Tebi pripada svaka hvala. Nema boga Osim Tebe, koji Činiš dobročinstva, koji Si iz ništa stvorio nebesa i zemlju, kome pripada veličanstvo i čast, o Živi, koji sve održavaš.”

 

Hvala Ti, Allahu, na svim Tvojim nimetima i dobrotama kojim Si me obdario. Hvala Ti i na znanju kojim sam Te upoznao na osnovu Tvojih stvorenja i savršenih svojstava. Hvala Ti, Dobri Allahu, koji Si me učinio sljedbenikom islama i da budem Ummet Muhammeda a.s.. Hvala ti, Allahu, koji Si me učinio od onih koji su Ti zahvalni i koji Te vjeruju i obožavaju. Molim Te, Allahu, učvrsti iman u mom srcu i učini me Tebi zahvalnim. Alahu, daj da Ti se uvijek zahvaljujem, da Te veličani i hvalim i da budem Tvoj iskreni i predani rob! Hvala Ti Uzvišeni Allahu, Gospodaru svih svjetova i Stvoritelju svega što postoji! El-Fatiha!

 

21. DOVA ZA LIJEPU ĆUD (NARAV)

 

Bismillahi-r-Rahmani-r-Rahim

 

Hvala ‘Ti Allahu, koji Si u Kur’anu rekao: „Zaista Si ti Muhammede na najvišem stupnju morala.”

Neka je, Dragi Allahu, Tvoja milost i spas na Muhammeda a.s. koji je rekao: „Poslan sam da usavršim plemenite ćudi kod ljudi. “

 

Allahu, molim Ti se ovom dovom kojom Ti se molio Alejhisselam: „Allahu, uputi me najljepšim ćudima, jer najljepšim ćudima upućuješ samo Ti. Otkloni od mene zle ćudi, jer ih možeš samo Ti otkloniti. “

Allahu, molim Te da mi daš da imam lijepu ćud, jer je to najljepša vrlina, koja je krasila sve Tvoje poslanike, a naročito Muhammeda a.s., koga Ti hvališ radi lijepe ćudi koju je imao. Zato Te, Allahu, molim da i mene oplemeniš lijepom ponašanju i lijepoj naravi, a da me sačuvaš loše ćudi koja je veliko zlo, kojeg samo Ti možeš izliječiti i odstraniti od koga hoćeš. Allahu, najviše Te molim, pomozi mi da lošu ćud od sebe otklonim. Molim Te za sve plemenite vrline i za lijepu narav. Uslišaj mi ovu dovu ja Rabbi, Ti Si Allah Milostivi! Amin!

 

22. DOVA ZA SJEĆANJE I SPOMNJANJA ALLAHA

 

Bismillahi-r-Rahmani-r-Rahim

 

Hvala Ti Uzvišeni Allahu, koji Si rekao u Časnom Kuranu: „Sjećajte se vi Mene, pa ću se i Ja vas sjetiti. Zahvaljujte na blagodatima Mojim, nemojte neblagotvorni biti!” Molim Te Allahu, ovom dovom, kojom Ti se molio Alejhisselam: „Allahu, pomozi mi da Te se sjećam i da Te spominjem, da Ti zahvaljujem i lijepo robujem. ” Allahu, molim Te da me učiniš od onih koji Te vazda spominju i koji Te se sjećaju. Molim Te Allahu, da mi u srce uliješ ljubav za spominjanje ‘Tvoga imena i da činim zikr danju i noću i da tim povećam i učvrstim svoj iman. Veliki Allahu, Tebe vjerujem, Tebi se molim i ibadete činim, pa mi moje dove i ibadete primi i uvrsti me medu ‘Tvoje dobre robove! Amin!

 

23. DOVA ZA ISKRENO VJEROVANJE

 

Bismillahi-r-Rahmani-r-Rahim

 

Dragi Allahu, njiskrenije Ti se zahvaljujem, koji Si ispunio naša srca sa iskrenim i čvrstim vjerovanjem u Tvoje jedinstvo sa svim svojstvima. Allahu, molim Ti se ovom dovom kojom Ti se molio Alejhisselam: „Allahu, daj mi vjerovanje koje se pokolebati ne može daj mi vjerovanje iza kojeg nema nevjerovanja i daj mi milost kojom ću postići slavu Tvoje počasti na ovom i na budućem svijetu. ” Svemogući Allahu, daj da moje vjerovanje bude iskreno i uvrsti me medu Svoje iskrene vjernike!

 

Allahu, ti primaš samo iskrene dove i ibadete, pa te molim da i moje dove i svi ibadeti budu iskreni ida ih obavljam samo radi Tebe i u tvoje ime! Ti Si Svemogući Allah, Tebi nije ništa teško, Ti sve možeš učiniti, pa učini i moje vjerovanje i ibadete da budu samo kako Ti voliš i želiš. Hvala ti Allahu, Gospodaru svih svjetova! El-Fatiha!

 

24. DOVA ZA ČINJENJE DOBRIH DJELA

 

Bismillahi-r-Rahmani-r-rahim

 

Hvala ti Allahu, koji Si rekao u plemenitom Kur’anu: „Mi čovjeka stvaramo u najljepšem obliku, zatim ćemo ga povratiti u najnakazniji lik, Osim onih koji budu vjerovali i dobra djela činili, njih čeka nagrada neprekidna. ” Milostivi Allahu, zahvaljujem ti se ovom dovom, kojom ti se zahvaljivao Alejhisselam: „Hvala Allahu, Čijom se blagodati izvršavaju i ostvaruju dobra djela. Allahu, ja Te molim da mi pomogneš da radim dobra djela, da se klonim ružnih cijela, da volim Siromahe, a kad htjedneš da svijet u kušnju baciš, da me Sebi bez kušnje primiš!” Allahu, daj da činim dobra djela i da mi se za to ukaže prilika. Allahu, Tvoja milost se zaslužuje hajratima, pa me učini od onih koji hajrate čine. Allahu, molim Te da me uvrstiš u dobročinitelje, pomagače i davaoce. Allahu, sačuvaj me škrtosti i lijenosti! Allahu, ti Si Jedini koji upućuješ da se čine dobra djala, pa uputi i mene da činim dobra djela i da zaslužim ‘Tvoju nagradu i Tvoje zadovoljstvo. Amin! El-Fatiha!

 

Bismillahi-r-Rahmani-r-Rahim

 

Slavljen i hvaljen neka Si Allahu, koji Si u Kur’anu rekao: „O pravovjerni čuvajte sebe i svoje porodice od vatre džehennemske… ” Allahu, neka je Tvoj rahmet i blagoslov na Muhammeda a.s. koji je

rekao: „Neka se Allah smiluje roditelju, koji se trudi i pomaže svoje dijete da nauči i da čini ono što je dobro.” Allahu, molim Te da mi pomogneš da svoju djecu odgojim onako kako ćeš Ti biti zadovoljan! Allahu, ja teško moje evlde mogu odgojiti bez ‘Tvoje pomoći, jer šejtan je naš dušman, pa Te molim da nas sačuvaš od šejtana koji na zlo navraća! Allahu, Tebe molim da mi djecu učiniš plemenitim, da ih odgojiš i pomogneš na teškom putu kojim ih šejtan želi povesti. Allahu, uputi mi evlade na pravi put koji Tebi vodi i Tvojim džennetima. Milostivi Allahu, daj da moja djeca budu od koristi islamskoj vjeri, svojim roditeljim i Islamskoj zajednici. Ja Rabbi, pomozi da valjano odgojim djecu, kako ne bih bio pitan za njih na Sudnjem danu, kada budeš sudio svakom. Ti Si Kadar i možeš sve dati i učiniti, pa pomozi mi da lijepo odgojim svoju djecu kako bi bili dobri vjernici i dobri svojim roditeljima. Allahu, udovolji ovoj molbi, jer Si Ti Milostiv prema Svojim robovima. El-Fatiha!

 

Bismillahi-r-Rahmani-r-Rahim

 

Hvala Ti Allahu, koji Si rekao u Svom Kur’anu: „Čovjeka smo zadužili da svojim roditeljima čini dobro, majka njegova s mukom ga nosi i u mukama ga rada”. Gospodaru moj dozvoli mi da Ti budem zahvalan na blagodati koju Si darovao meni i roditeljima mojim. Smiluj im se onako kako su oni prema meni bili milostivi kada su me podizali, kada sam bio mlad! Allahu, hvala Ti što Si stvorio moje roditelje i mene. Tebe vjerujem, a roditelje poštujem. Molim te Allahu. da oprostiš mojim roditeljima i da ih nagradiš za sve ono što su podnijeli dok su me odgajali. Allahu, ja se nadam da ćeš im se smilovati a meni da ćeš oprostiti ako im što nažao učininim. Dragi Allahu, učini me da budem Tebi pokoran i zahvalan i da roditeljim činim dobro, jer mi ti i Tvoj poslanik Muhamed a.s. naređujete. Allahu, Ti veliku milost imaš, mnogo praštaš i dove primaš, pa oprosti mojim roditeljima, meni i primi ovu moju dovu. Amin! Ja Erhamurrahimin.

 

27. DOVA ZA OTKLANJANJE BRIGE I TUGE

 

Bismillahi-r-Rahmani-r-Rahim

 

Neka Si slavljen Vječiti Allahu, koji Si objavio Kuran u kojem se nalaze ove riječi: „Hvaljen neka je Allah, koji je od nas tugu odstranio, Gospodar nas, zaista mnogo prašta i blagodaran je… ” Dragi Allahu, molim Te ovom dovom kojom Ti se molio Alejhisselam: Gospodaru. Tebi se utječem da me sačuvaš od brige i tuge, da me sačuvaš od nemoći i lijenosti, da me sačuvaš od straha, da me sačuvaš od dugova i od ljudi da mi zlo ne nanesu. ” Allahu, sačuvaj me strašne tuge i brige užasne!,Ja Rabbi, ne dozvoli da mi se ove dvije nezgode dese, jer se podnose teško. Allahu, Ti najbolje odstranjuješ brige i tuge. pa otkloni ih i od mene. Allahu. sačuvaj me od velike žalosti. škrtosti i straha i od svega što će mi otežati moj život! Svemoćni Allahu, dovu mi ukabuli, najiskrenije Te molim! Hvala Ti Allahu, Gospodaru svjetova! El- Fatiha!

 

28. DOVA ZA ZAŠTITU OD NEVJERNIKA

 

Bismillahi-r-Rahmani-r-Rahim

 

Neka Ti je svaka hvala Uzvišeni Allahu, koji Si nas odlikovao nad ostale narode, jer Si nas učinio sljedbenicima islama i ummetom Muhammeda a.s. Dobri Allaliu. molim Te ovom Alejhisselamovom dovom: ..Ne dopusti Gospodaru naš, da nas nevjernicima staviš u iskušenje i oprosti nam, Gospoduru naš, ti Si zaista Silan i Mudar! Na Allaha se oslanjam! Gospodaru naš ne dozvoli da stradamo od iskušenja nasilničkog naroda. Spasi nas milošću Svojom od nevjerničkocj naroda. ” Allahu, molim Te da me sačuvaš od zla kojeg mi nevjernici mogu nanijeti , da od njih budem daleko i da se s njima ne susrećem! Allahu, ja se bojim nevjernika, pa tražima da me zaštitiš od njih, a daj da mi budu društvo oni koji Te vjeruju, jer su vjernici dobri ljudi i prijatelji. Milostivi Allahu, ukabuli ovu moju dovu i pruži mi zaštitu od nevjernika i onemogući ih da mi zlo nanesu. Neka Si uvjek slavljen i hvaljen, Uzvišeni Allahu! El-Fatiha!

 

29. DOVA NAKON PRUČENOG EZANA

 

Bismillahi-r-Rahmarii-r-Rahim

 

Hvala Ti Allahu, koji Si dao Muhammedu a.s. da na najbolji način riješi pitanje pozivanja vjernika na molitvu, da se to riješi učenjem ezana. Allahu, molim Te ovom dovom koju je učio Muhammed a.s. nakon proučenog ezana: „.Allahu moj, Gospodaru ovog uzvišenog poziva i nastupajućeg namaza, molim Te dozvoli Muhammedu a.s. da čini šefaat za svoj Ummet na Sudnjem danu. Podari mu visoke počasti i proživi ga da bude na visokim položajima na budućem svijetu, kao što Si mu i obećao” Allahu Milostivi, neka je Tvoj rahmet i blagoslov na Muhammeda a.s., na njegov časni rod i ashabe! Amin!

 

30. DOVA NAKON ŠERIATSKOG VJENČANJA (NIKAH DOVA)

 

Bismillahi-r-Rahmani-r-Rahim

 

Hvala Uzvišenom Allahu, koji je rekao u Časnom Kur’anu: „Vjenčavajte vaše neoženjene i neudate…” Neka je Allahova milost i spas na Muhammeda a.s. koji je rekao: „Zakonom regulišite stupanje u brak… Obavljajte vjenčanje i sklapajte brakote u džamijama Dragi Allahu, mi smo evo obavili ovaj vjerski čin, šeriatsko vjenčanje, vjenčali smo ove mladence, koji su stupili u bračni život. Allahu, učini ovaj brak sretnim i blagoslovljenim i podari bračnim drugovima slogu i ljubav, a ne dozvoli da medu njima bude svađe i nesloge, kao i ljutnje i međusobnog izbjegavanja. Milostivi Allahuuspostavi medu njima sklad, kao što Si uspostavio između Adema a.s. i Have r.a., Muhammeda a.s. i Hatidže r.a. te Alije i Fatime r.a. Allahu, podari im čistu djecu, dug život i obilnu opskrbu! Dragi Allahu, pokloni nam od ovih bračnih drugova, što će nam biti izvor radosti, i učini nas da budemo blagodarni! „Gospodaru, podari nam dobro na ovom svijetu i dobro na budućem svijetu i sačuvaj nas džehennemske patnje!” Allahu, budi uz nas, a ne protiv nas, a ove bračne drugove učini da budu vjernici, čestiti muslimani i da budu od onih za koje Si Ti u Kur’anu rekao: „Za njih nema straha i oni neće tugovati Dragi Allahu, uslišaj nam ovu dovu i obaspi nas Svojom milošću i dobrotom! Hvala ‘Ti Gospodaru svih svijetova! El-Fatiha!

 

31. DOVA NAKON PROUČENOG KUR’ANA (HATMA DOVA)

 

Bismillahi-r-Rahmani-r-Rahim

 

Hvala Uzvišenom Allahu, koji je objavio časni Kur’an preko Svog poslanika Muhammeda a.s. cijelom čovječanstvu. Alahu naš, učini da nam Kur’an bude vodič na dunjaluku, susjed i razgovor u kaburu, zagovornik na Sudnjem danu, prijatelj u Džennetu a zaštitnik od Dzehennema. Allahu pomozi nam da se koristimo Kur’anom, da ga naučimo i da uskladimo svoj život po njemu.

 

Dragi Allahu, daj da nam Kur’an bude najčasnija i najsvetija knjiga i da vjerujemo da je on Tvoja objava i Tvoje djelo. Allahu, evo mi smo Tvoj Kuran proučili, molimo Te da nam to u sevap i dobra djela upišeš.

Allahu, želimo da se vape od ovog učenja poklonimo velikoj dusi Muhammeda a.s., dušama njegove porodice i njegovih ashaba, te svim dušama s kojim Si ti bio zadovoljan. Allahu, ovim učenjem ohraduj duše Tvojih vjerovjesnika i poslanika, Tvojih prijatelja i učenjaka koji su širili istinu o Tebi i koji su Ti iskreno služili. Allahu, ovim učenjem obraduj i sve duše nosili umrlih, a naročito obraduj dušu osobe kojoj je ovo učenje i namjenjeno. Allahu, uslišaj nam dove koje Ti upućujemo iz ljubavi prema Tebi i Tvog poslanika Muhammeda a.s. Alahu, neka ti je velika hvala na objavljenom Kur’anu kojeg Si poslao preko Muhammeda a.s., kao Svoje veliko dobro cijelom svijetu! Hvala ‘Ti Allahu, Gospodaru svih svijetova! El-Fatiha.

 

32. DOVA NAKON PROUČENOH JA-SINA

 

Bismillahi-r-Rahmani-r-Rahim

 

Hvala Allahu Džellešanuhu, koji je objavio Kur’an i obećao veliku nagradu onim koji ga uče. Neka je Allahova milost i spas na Muhammeda a.s., koji je rekao: „Ja-Sin je srce Kur’ana, ko ga prouči tražće Allahovo Džellešanuhu zadovoljstvo i budući svijet, Allah će mu oprostiti grijehe. S toga, učite Ja-Sin svojim umrlim Molim Te Allahu, primi i u sevap nam upiši ovaj proučeni Ja-Sin šerif. Allahu, Ti zaista sve

čuješ, sve vidiš i sve znaš. Oprosti nam grijehe, jer ti Si milostiv i onaj koji mnogo prašta. Uputi nas na pravi put uz blagoslov učenja Ja-Sini šerifa. Allahu, sevape od proučenog Ja-Sina želimo pokloniti velikoj duši Muhammeda a.s., dušama svih vjerovjenika i poslanika, te dušama naših roditelja, braće i sestara i svim dobrim dušama Ummeta Muhammeda a.s. Naročito poklanjamo sevape od ovog proučenog Ja-Sini šerifa onome kome je ovo učenje namjenjeno, a Ti to Allahu znaš. Hvala ‘Ti Allahu, Gospodaru svijetova i vladaru Sudnjeg dana! El-Fatiha.

 

33. DOVA ZA SPAS OD KABURSKOG AZABA

 

Bismillahi-r-rahmani-r-rahim

 

Hvala Ti Allahu, koji Si objavio Kur’an u kojem se nalazi ova dova s kojom ti se molim: „Gospodaru, nemoj me ostaviti sama, a Ti Si najbolji nasljednik. ” Dragi Allahu, molim te s ovom dovom s kojom Ti se molio Alejhisselam: „Allahu, od Tebe zaštitu tražim od kazne u vatri, od kušnje u vatri, od kušnje u grobu, od kazne u grobu, od zla kušnje bogatstva i od zla kušnje Siromaštva. Utječem Ti se Allahu, od kazne u grobu! Nema božanstva Osim Tebe!” Dragi Allahu, molim Te sačuvaj me od kaburskog azaba i smiluj mi se kad u njeg legnem! Allahu, daj da lahko odgovorim na pitanja Munkiru i Nekiru i ne ostavi me ni tada samog! Allahu, osvijetli moj kabur i daj mi kabur-pender da u Džennet gledam! Allahu, kaburske i dž.ehenemske patnje su velike, pa Te molim da me spaSiš tih patnji! Smiluj mi se i primi ovu moju dovu. O, Jedini Allahu! El-Fatiha!

 

34. DOVA NAKON PROUČENOG TEVHIDA (Tevhidska dova)

 

Bismillahi-r-Rahmani-r-Rahim

 

Hvala Allahu, Gospodaru svijet ova! Neka je Allahova milost na Njegova poslanika Muhameda a.s., na Alejhisselamov časni rod i ashabe. Dragi Allahu, Ti Si Gospodar ljudskih života! O Ti koji stvaraš i održavaš, koji daješ život i smrt. Allahu, daj da budemo zadovoljni što Si nam odredio, da budemo strpljivi, ako nas snađe Tvoja kazna ili kakva Šteta i žalost, da budemo zahvalni na ‘Tvojim blagodatima, da osjetimo slast kad Tebe spomenemo i kada ti ibadet činimo. Allahu, mi s Tobom osvićemo i omrkavamo, s Tobom živimo i umiremo i naš je povratak Tebi. Allahu, učini da umremo kao pravi vjernici i pridruži nas Svojim dobrim robovima, a otkloni od nas zlo i nasilje! Sačuvaj nas Allahu, zle sudbine, koja nas može da zadeSi! O, Ti koji pomažeš svima koji traže pomoć, pomozi i nama, o Ti koji praštaš grijehe onima koji mole, oprosti i nama! Otkloni od nas nevaljala djela, a daj da umremo kao pravi muslimani! Allahu, oprosti grijehe nama, našim precima, našim djedovima i nanama, našim roditeljima i našoj braći i sestrama, naročito Te molimo da oprostiš onom radi koga smo se ovdje sakupili i svim dobrim dušama Ummeta Muhammeda a.s. Smiluj nam se Allahu, daj da svi vidimo korist od ovog učenja (Tevhida – zikra)! Molimo Te da nam Muhammed a.s. bude šefa’ačija na Sudnjem danu! Hvala Ti Gospodaru svijetova! El-fatiha!

 

35. DOVA NAKON PROUČENOG MEVLUDA

 

(Mevludska dova)

 

Bismillahi-r-Rahmani-r-Rahim

 

Hvala Allahu dž. š., koji nam je poslao Svoga poslanika Muhammeda a.s. i preko njega nam objavio posljednju Objavu Kur’an a.s. Allah di.š. ga je poslao kao Svoju milost i dobro cijelom svijetu.

 

Dragi Allahu, za Tvoju ljubav i za ljubav Alejhisselama, proučismo ovaj Mevludi-šerif i sjeti smo se našeg dragog Pejgambera, s.a.v.s. Neka je Tvoja milost i blagoslov na njega, na njegov rod i njegove časne ashabe koji su se borili s njim protiv Tvojih i njegovih dušmana a za uzvišeni dini-islam. Amin! Uzvišeni Allahu, obraduj Muhameda a.s. ovim našim učenjem i učini da bude naš šefaačija na Sudnjem danu. Obraduj i naše umrle i smiluj im se, a nama u sevap i kabul upiši ovaj proučeni mevludi-šerif. Amin! Svemogući Allahu, onoga koji je bio sevep učenja ovog Mevluda, obilno sevapima nagradi, kao i one koji su učili i slušali ovaj Mevludi-šerif. Amin! Milostivi Allahu, učini da nam uzor bude Muhamed a.s. i njegovi dobri ashabi. Amin! Veliki Allahu, primi naša dobra djela i pomozi nam da se upišemo u dobročinitelje uzvišenog islama. Amin! Vječni Allahu, pomozi nam da nikad ne zaboravimo Tvoje blagodati i da s nama budeš zadovoljan i podari nam život kada nam je življenje dobro, a usmrt i nas kada nam smrt bude bolja! Amin!

 

Dragi Allahu, udovolji našoj želji, jer Te iskreno volimo i vjerujemo. Primi naše ibadete i naše dove i oprosti nam naše grijehe, Jedini Allahu. Amin! Neka Si slavljen naš Gospodaru i neka Ti je hvala, o Vladaru Sudnjeg dana! El-fatiha!

 

Bismillahir-rahmanir-Rahim

 

Allahu, neka Si uvijek slavljen! To Tebi samo i pripada. Bez Tvojih davanja ljudi i sva bića ne bi mogli živjeti. Zato od Tebe molimo Tvoje velike blagodati, molimo Te da nam daš kišu, sa kojom oživljavaš zemlju, biljke i sa kojom nas rashlađuješ, kao i sva druga živa bića. Hvala Ti Allahu, koji Si u Časnom Kur’anu rekao: A kada te moji robovi za mene upitaju. .Ja sam Sigurno blizu, odazivam se molbi molitelja kada Me zamoli.” Allahu naš, nemoj uništiti pokrajine svoje i naselja svoja, zbog grijeha počinjenih robova svojih, tako Ti Tvoje neizmjerne milosti, podari nam obilnu kišu, kojom ćeš oživjeti zemlju i život joj povratiti i napojili žedne. Ti Si Dobri Allah i Svemoćan Si. ”

 

Allahu Milostivi, smiluj se nama i svima živim bićima, pa nam daj mubarek kišu. koja nam je veoma potrebna za naše živote. Allahu, Tebe vjerujemo i Tebi se molimo, pa znaj za nas! Allahu, tako Ti svetosti Tvoga Kur’ana i Tvoga Miljenika Alejhisselama obilnu nam kišu daj! Ja Rabbi. ja Rabbi molimo Te najvećom molitvom da nam se smiluješ i da nam hairli kišu daš! Uslišaj dovu našu, ja Rabbi i neizmjerno Ti se zahvaljujemo. Gospodaru svijetova! El-fatiha!

 

37. DOVA PRED ODLAZAK NA HADŽ

 

(Ikrar dova)

 

Bismillahi-r-Rahmani-r-Rahim

 

Hvala Uzvišenom Allahu, koji nas je uputio i počastio islamom, koji nam je nardio da obavljamo namaz, djelimo zekjat, obavljamo Hadž i da postimo. Neka je, Dragi Allahu, Tvoja velika milost i blagoslov na našeg Pejgambera Muhammeda a.s., koji je poučio ljude kako će da obavljaju Hadž. Allahu, očisti naše duše od grijeha, olakšaj nam put i obavljanje Hadža i neka bude naš Hadž primljen kod Tebe! Napoj nas Zemzemom i očisti nas od grijeha. Učini nas od onih koji su Bejtullah-Kabu tavaf činili i od onih koji su stajali na arefatu i Tebi dove upućivali i od onih koji su između Safa i Merve tiho trčali i koji su Hadžerul esved ljubili. Allhu, daj nam da zirajetimo presvijetli grob našeg dragog Pejegambera Muhammeda a.s. u Medini i da kod njega zatražimo šefa’at od Alejhisselama. Allahu, uslišaj dove hadžija kad budu molili kod Bejtulaha, Arefata, Mine i kod Mekami Ibrahima, Uslišaj im dove i omogući im njihov nijet! Dragi Allahu, neka Ti je svaka hvala na Tvojim nardbama koje se nalaze u Kuranu i Sunnetu, jer su one od koristi za muslimane i neka je na Muhammeda a.s. Tvoj rahmet i na njegov rod i ashabe! Allahu, molimo Te da budeš na pomoći onima koji su nijet učinili da obave Hadž. Smiluj im se i daj da se zdravi kućama vrate. Allahu, oprosti im grijehe, a povećaj njihov iman! Nagradi ih, Allahu, za uloženi trud i žrtvovanje svog imetka, da bi Ti se odužili i izvršili Tvoju zapovjed (farz). Primi im ibadete, dove i sadake! Neka Ti je velika hvala i slava, Allahu Gospodaru svih svijetova! El fatiha!

 

Bismillahi-r-Rahmani-r-Rahim

 

Hvala ‘Ti Allahu, Gospodaru svijetova! Neka je ‘Tvoja milost i spas na Tvoga poslanika Muhammeda a.s., na njegov rod i ashabe njegove. Svemogući Allahu, molim Te primi ovaj namaz koga sam klanjao – klanjala onako kako primaš namaze od svojih dobrih vjernika. Tebi sam Bože klanjao – klanjala ovaj namaz jer želim da ti se odužim duga. Moj Allahu, daj mi veliku volju za obavljanje namaza i da klanjam redovno i u pravo vrijeme. Daj mi da imam takav nijet da moj namaz bude samo u ime Tvoje i radi Tebe i Tvoga zadovoljstva.

Bože, daj mi dobro ovoga i budućeg svijeta i spasi me džehenemske vatre! Allahu, pomozi meni i mojoj porodici da ustrajemo u obavljanju namaza, primi moju dovu i budi mi milostiv na Sudnjem danu. Bože, oprosti meni i mojim roditeljima i svim mu’minima i mu’minkama, ma gdje oni bili i živjeli. Neka je Bože, tvoja milost na sve ‘Tvoje vjerovjesnike i poslanike i sve dobre duše Muhammed a.s. Ummeta.

 

Allahu moj, ne vraćaj mi prazne ruke, primi moj namaz! Ja Rabbi, učvrsti moj iman i učini me da budem Tvoj pravi rob. Allahu, Allahu, Allahumme ja Rabbi, učini me da budem zahvalan Tebi! O Milostivi, smiluj mi se, jer Si Ti ja Erhamu -r- Rahimin. El-fatiha!

 

Bismillahi-r-Rahmani-r-Rahim

 

Ja Rabbi, smiluj se ovoj umrloj osobi, kojoj evo klanjam dženazu namaz. Daj joj svjetlu u kaburu, dobar život u berzehu i na budućem svijetu Ahiretu. Allahu, smiluj se i oprosti grijehe ovoj osobi i svim muslimanima koji su preseili sa dinom-imanom. Allahu, obaspi i mene Svojom milošću i nagradom za ovo što činim za ovu umrlu osobu. Kada i meni dođe čas smrti budi mi na pomoći i smiluj mi se, o Ti najmilostiviji! El-fatiha!

 

40. DOVA PRED KLANJE KURBANA

 

Bismillahi-r-Rahmani-r-Rahim

 

Hvala Ti Allahu, koji Si nam naredio klanje kurbana što se vidi iz ove kur’anske sure: „Mi smo ti, uistinu, mnogo dobro dali, zato se Gosodaru svome moli i kurban kolji”. Allahu, prije nego što ću zaklati ovaj kurban želim Ti proučiti ovu dovu, koju je i Muhammed a.s. učio prilikom klanj kurbana: „Okrećem svoje lice prema Onom ko je stvorio nebesa i zemlju čist od svakog krivog vjerovanja. Ja ne spadam u nevjernike. Moj namaz, moj život, moja smrt, pripadaju Allahu, Stvoritelju svjetova. On nema druga. Ovo mi je naređeno i ja se njemu pokoravam”. Allahu, ovo je kurban od Tebe, Tebi ga žrtvujem, za Tebe i Ummet Muhammedov”. U ime Allaha, Allah je najveći! Koljem kurban nakon ovih riječi. Tekbir!

 

Bismillahi-r Rahmani-r-Rahim

 

Neka Si slavljen Uzvišeni Allahu! Ti Si stvorio Džehennem za one koji Te ne vjeruju i koji su griješnici. Allahu, Ti Si u Kur’anu Časnom rekao:

 

„U Džehennemu će im pokrivači i ležaji od vatre biti. Eto tako ćemo Mi nevjernike kazniti. Vodom ključalom će se pojiti, druga jela, Osim trnja neće imati”. Allahu, molim ‘Ti se ovom dovom kojom Ti se molio Tvoj poslanik Muhammed a.s., neka je na njega Tvoja milost: „Gospodaru moj, molim Te da me sačuvaš od Džehennema i onoga što bi me njemu približilo”. Hvala ‘A’ Allahu, što Si mi omogućio da Ti se mogu moliti i od strašnog Dželiennema zaštitu tražiti. Allahu, daj da Te iskreno vjerujem, pa da od Džehennema ne strahujem. Ti me možeš od Dželiennema, Allahu, spasiti, grijehe oprostiti i strasti ugasiti. Allahu, Ti voliš da molile primaš, jer Si moćni i veliku silu imaš. Allahu, ja se nadam da ćeš mi zaštitu od Džehennema pružiti, jer Te iskreno molim da me sačuvaš vatre džehennemske. ‘Ti Si Jedini Allah, koji možeš zaštiti i spasiti one koji to od Tebe traže. Zato se Tebi molim i tražim zaštitu od Džehennema. Milostivi Allahu, smiluj mi se i primi ovu moju dovu.

 

Allahu, neka je Tvoj rahmet i selam na Muhammeda a.s., na njegov časni rod i ashabe! Amin! Ja erhamerrahimin!

 

42. DOVA PRILIKOM OBREZIVNJA DIJETETA

 

(SUNNET DOVA)

 

Bismillahi-r-Rahmani-r-Rahim

 

Uvala Ti Allahu, Gospodaru svjetova! Neka je Tvoja milost na poslanika Muhammeda a.s., na njegov rod, njegove ashabe i na njegov Ummet. Neka Ti je Allahu slava i hvala, koji Si nas preko poslanika Muhammeda a.s. poučio o svim šeriatskim propisima. Sa ‘Tvojim nadahnućem Muhammed a.s. je rekao: „’Treba da se osuneti-obreže svako ko je islam primio, pa makar imao i osamdeset godina”.

 

Dragi Allahu, hvala što Si nam omogućio ovaj vjerski obred (obrezivanje djece) obavljanje sunneta. Mi smo se, evo, povodom toga ovdje sakupili, molimo Te da nam ovaj vjerski čin primiš i blagosloviš, kako ovo dijete, koje je obrezano (osunećeno), tako i njegov roditelje i nas koji smo ovdje prisutni.

Allahu, Ti Si naredbodavac svih vjerskih propisa i Gospodar Si svih svjetova. El-fatiha!

 

43. DOVA ZA NADIJEVANJE IMENA DJETETU

 

Bismillahi-r-Rahmani-r-Rahim

 

Hvala Ti Allahu, na rađanju i umiranju. Kod Tebe je isto rađanje i umiranje, dok kod ljudi nije tako. Kod Ijudi je navika da se vesele prilikom rađanja, a da plaču i tuguju prilikom umiranja.

Dragi Alahu, mi se evo veselimo, jer Si dao da ovo dijete dođe na svijet. Molimo Te da svoju milost i blagoslov daš Muhammedu as., koji Ti se obraćao sa ovom dovom prilikom nadjevanja imena rođenom dijetu i evo ti se i mi molimo s tom dovom, za novorođeno dijete: „Allaha Blagi, učini ovo novorođeno dijete bogobojaznim i plemenitim, odgoj ga u islamu i njegovim krepost ima ”. Allahu, učini ga dugovječnim i kreposnim i da bude od koristi svojim roditeljima i Zajednici! Primi ovu dovu, o Gospodaru svih svijetova! Amin! El-fatiha.

 

44. DOVA KOJOM SE MOLI DŽENNET

 

Bismillahi-r-Rahmani-r-Rahim

 

Neka Si slavljen Allahu, koji Si objavio Kur an u kojem ove riječi stoje: „Hvaljen neka je, Allah, koji nas je na pravi put uputio, mi ne bismo na pravom putu bili da nas Allah nije uputio, poslanici našega Gospodara su zaista istinu donosili i njima će se doviknuti: „Taj Dženet ste u nasljedstvo dobili za ono što ste činili”. Dragi Allahu, molim ti se s ovom dovom s kojom Ti se Alejhisselam molio: „Gospodaru moj, od Tebe tražim svako dobro ovog i budućeg svijeta, za koje znam i za koje ne znam. Od Tebe molim Džennet i ono što će me njemu približti od riječi i djela”. Gospodaru svijetova, učini me dobrim muslimanom i nagradi me Tvojim lijepim Dženetom! Volio bih Allahu, Džennet tvoj zaslužiti i njegove ljepote uživati. Zato Te Bože molim da se i ja u džennetlije ubrojim! Allahu, molim Te da mi daš najljepše mjesto na ahiretu, a to je da budem u lijepom Džennetu. Allahu, bez tvoje milosti teško ću ja Džennet zaslužiti. Zato Te molim da mi se smiluješ i da mi oprostiš moje grijehe, jer mi ih niko drugi ne može oprostili Osim Tebe, Milostivi i Dobri Allahu! Ja Rabbi, ja se nadam da ćeš mi se smilovati i da ćeš mi džennetske ljepote dati. Hvala Ti Jedini Allahu, Gospodaru svih svijetova. El-fatiha.

 

45. DOVA KOJA SE UČI U LEJLETUL KADRU

 

Bismillahi-r-Rahmani-r-Rahim

 

Hvaljen neka Si Uzvišeni Allahu! Ti Si za noć Kadr u Kur’anu rekao: „Noć Kadr je bolja za činjenje ibadeta, od hiljadu mjeseci, meleki i Džibril, s dozvolom Gospodara svoga, spuštaju se na zemlju zbog odluke svake, Sigurnost je u njoj sve dok zora ne svane”. Allahu, neka je Tvoja milost i selam na Muhammeda a.s. koji je rekao: ,,Ko provede Lejletul Kadr u pobožnosti i ibadetu, biće mu oprošteni grijesi, koje je počinio prema Allahu Džellešanuhu. ”

 

Dragi Allahu, molim Te sa ovom dovom s kojom Ti se molio Alejhisselam:,Allahu, Ti voliš praštanje i mnogo praštaš, pa oprosti i meni. ” Allahu Milostivi, Tebe vjerujem i na sedždu Ti padam, pa Te molim da mi se smiluješ i da mi oprostiš grijel’ i da očistiš moju dušu! Ti Si Allah i osim Tebe nema drugog Boga. Allahu, učini me od onih koji mnogo uče Kur’an kojeg Si u ovoj noći počeo objavljivati preko Muhammeda a.s. cijelom čovječanstvu.

 

Svemogući Allahu, Ti Si ovu noć odabrao nad sve noći i učinio Si je najboljom za ibadet, pa Te molim da primiš moje ibadete, koje ti evo činim i da mi daš da ovakvih noći mnogo još u zdravlju i rahatluku dočekam i provedem u ibadetu. Hvala Ti Allahu kada Si mi dao da Te u ovoj noći slavim, veličam i da Te dovama molim za oprost grijeha. Hvala Ti Uzvišeni Allahu, Gospodaru moj i svih svjetova! Allahu, ja Te vjerujem i očitujem da je Muhammed a.s. Tvoj rob i poslanik. Neka je, ja Rabbi, Tvoja milost i spas na Muhammeda a.s., na njegov časni rod i ashabe! Amin! El-fatiha!

 

46. DOVA ZA TRAŽENJE ZNANJA

 

Bismilahir-Rahmani-r-Rahim

 

Neizmjerno Ti se zahvaljujem Allahu đž.š., koji upućuješ na traženje znanja, jer Si rekao u Kur’anu : „Uči, čitaj u ime tvoga Gospodara…” „Zar mogu hiti jednaki oni koji znaju i oni koji ne znaju.,.” „Allaha, kako

treba vjeruju od Njegovih robova samo učeni…’’ „Reci: -Allahu, povećaj mi znanje! “Sveznajući Allahu, neka je Tvoja milost i spas na ‘Tvoga poslanika Muhammeda a.s. koji je rekao: „Tražiti nauku dužnost je svakog muslimana”. Allahu, povećaj mi znanje, jer Ti to možeš! Allahu, Ti voliš one koji traže znanje, pa učini i mene od onih koji nauku traže! Ja Rabiti, kome Si dao znanje dao Si mu veliko dobro, molim Te obdari i mene tim dobrom! Allahu, ja Te molim da mi se smiluješ i da mi pomogneš da naučim ono što ne znam, a što mi je potrebno da bih zaslužio Tvoje zadovoljstvo. Allahu, tražim od ‘Tebe da mi pomogneš da steknem toliko znanja koliko bih Te najviše mogao vjerovati i ibadet činiti. Svemogući Allahu, ukabuli mi ovu dovu i smiluj mi se! Amin!

 

47. DOVA ZA TRAŽENJE HAJIRLI SMRTI

Bismillahir-Rahmani-r-Rahim

 

Uvala Ti Uzvišeni Allahu, koji daješ život, nekome dobar i dug, a nikome težak i kratak. Daješ i smrt, nekome brzu i lahku, a nekome tugu i tešku. ‘Tebi se svako obraća , traži lijepu i lahku smrt, jer je ona neizbježna. Dragi Allahu, molim Ti se ovom dovom kojom ti se molio Alejhisselam: „Moj Allahu, da mi daš čist život i lijepu smrt i da u svom povratku na Ahiret ne budem osramoćen niti ponižen” Dragi Allahu, molim Te da me ne ostaviš sama kada mi Azrail dode da primi dušu. Budi mi tad. milostiv i daj da se lahko rastavim sa dušom. Allahu, na smrti me ne zaboravi, već mi budi na pomoći i daj da vidim svoje mjesto u Džennetu. Svemogući Allahu, uzmi me pod Svoju zaštitu i smjesti moju dušu među Tvoje ugodne i dobre duše. Učini me tada zadovoljnim s Tobom, a da i ti Allahu, budeš zadovoljan sa mnom. Allahu, ja se nadam da ćeš mi dati lahku i brzu smrt i da ćeš mi se smilovati. Hvala Ti Milostivi Allahu, nema drugog boga Osim Tebe, a Muhammed a.s. je tvoj poslanik. El-fatiha!

 

48. DOVA BOLESNIKA (HASTE)

 

Bismillahi-r-Rahmani-r-Rahim

 

Hvala Ti Allahu, koji Si nas sve stvorio. Ti daješ i određuješ smrt. Tvoja je volja koliko će ko živjeti i kada će umrijeti. Milostivi Allahu, Ti Si Stvoritelj nebesa i zemlje, poznavaoče vidljivog i nevidljivog svijeta, ja Ti se utječem na ovom svijetu, čvrsto vjerujem u Tvoje jedinstvo, tako što svjedočim da Si Ti jedan Bog i da je Muhammed a.s. Tvoj rob i poslanik. Allahu, nemoj me prepustiti meni samom ni za jedan treptaj oka. Ja sam Siguran samo ako sam u Tvojoj milosti, pa Te molim podari mi obećanje i Sigurnost koja će me očuvati na Sudnjem danu. Neka Si vječito slavljen i hvaljen, Gospodaru svih svjetova. Allahu. Tvoja je milost najveća, pa primi dovu ovog bolesnika, jer mi je ovo možda posljednja prilika. Ti Si Allah, koji dove haste primaš i prema bolesnim uvijek rahmeta imaš. Smiluj se i meni, ja Rabbi sabura mi daj i na me lijepo pogledaj. Amin! El-fatiha!

 

49. DOVA KOJA SE UČI PRED IFTAR

 

Bismillahi-r-Rahmani-r-Rahim

 

Hvala Ti Allahu, koji Si naredio post i koji Si obećao veliku nagradu onima koji poste. Allahu, ja sam danas uz Tvoju pomoć postio (postila) i evo hoću da se iftarim. Moj Allahu, radi Tebe sam postio (postila) , Tebe vjerujem i ‘Tvojim blagodatima se mrsim. Ukabuli mi moj post i oprosti mi moje grijeha! Allahu, pred iftar Te najviše volim moliti, jer Ti tada uslišavaš dove, pa smiluj mi se i nagradi me za post, jer Ti samo za post daješ nagradu. Hvala Ti Allahu što Si me učinio da budem od onih koji Te vjeruju, koji poste i ibdet čine radi Tebe Allahu Jedini! Bismillah!

 

50. DOVA NAKON UČENJA NA KABURU

 

Bismillahi-r-Rahmani-r-Rahim

 

Hvala Allahu dž.š. na rađanju i umiranju. Bez Allahove moći i određenja nište se ne može roditi niti može umrijeti. Ti Si Allahu onaj koji život i smrt daješ. Meka Si slavljen o Uzvišeni Allahu! Neka je, Allahu, Tvoja milost na sve Tvoje poslanike, posebno na Muhammeda a.s., Tvoga Miljenika, a našeg Pejgambera. Dragi Allahu, smiluj nam se i daj da nam u životu bude vodič Tvoj Kur’an kako bismo zaslužili Tvoje dobro i ovog i budućeg svijeta. Uputi nas na učenje Kur’aria da naučimo vjerske propise, da znamo naše dužnosti i obaveze. Dragi Allahu, kao što Ti je poznato, mi evo sahranismo u ovaj grob ovu umrlu osobu, pa evo ponizno ti dižemo ruke i molimo Te da joj daš Svoju milost i nagradu. Allahu, predajemo Ti ovu umrlu osobu sa toplom molbom da joj kabur učiniš prostrahnim, da joj duši otvoriš nebeska vrata i primiš je u Svoj neograničeni rahmet. O naš Stvoritelju, sevabe i nagrade od ovog našeg učenja poklanjamo i upućujemo prije svega velikoj duši našeg Pejgambera, dušama njegove porodice i dušama njegovih ashaba, te dušama ostale braće i sestara, a naročito poklanjamo duši sahranjenog mejita u ovaj kabur. Milostivi Allahu, primi i uslišaj ovu našu dovu, smiluj se ovom mejitu, a nama daj dobro na ovom i dobro na budućem svijetu i sačuvaj nas džehennemske patnje! Neka Si slavljen i hvaljen Gospodaru svih svjetova i neka je salavat i selam na Tvog poslanika Muhammeda a.s. Amin! El-fatiha!

 

51. DOVA ZA ZAŠTITU OD RUŽNA GOVORA

 

Bismillahi-r-Rahmani-r-Rahim

 

Hvala Ti Allahu, koji Si u plemenitom Kur’anu rekao: „Lijepa riječ je kao lijepo drvo, ružna riječ je kao ružno drvo”. „Reci robovima Mojim da govore samo lijepe riječi Allahu, smiluj se Muhammedu a.s. koji je rekao:

 

,,Ko vjeruje u Allaha dž.š. i Sudnji dan neka govori samo ono što je dobro ili neka šuti..’ „Hoćete li da vam kažem koji je najlakši i najugodniji ibadet? To su šutnja i lijepa narav”. Allahu Svemogući, odstrani od mene loš govor i daj da govorim samo ono što je dobro ili da šutim. Allahu, sa ružnim govorom se gubi karakter i ponižava vjera, pa me učini da budem od onih koji lijepe riječi govore i koji su lijepog ahlaka! Allahu, iz ružnog govora se rada nesreća i svađa, molim Te sačuvaj me svega što Si Ti zabranio i što ne voli Tvoj poslanik Muhammed a.s.. Utječem ti se Allahu da me sačuvaš govora koji kvari dobra djela. Primi mi moje dove ja Rabbi, jer se Tebi samo molim i samo Tebe vjerujem. Hvala Ti Gospodaru svjetova i Stvoritelju nebesa i zemlje! El- fatiha!

 

52. DOVA ZA ZAŠTITU OD DŽINA

 

Bismillahi-r-Rahmani-r-Rahim

 

Slavljen i hvljen uvijek da Si Allahu, koji Si objavio kur’ansku suru „Nas” da se s njom možemo zaštiti od džina, jer ona glasi: „Tražim zaštitu od Gospodara ljudi, vladara ljudi, stvoritelja ljudi, od zla šejtana- napasnika, koji zle misli unosi u srca ljudi od džina i od ljudi.” Neka je Dragi Allahu, Tvoja milost i spas na Muhammeda a.s. koji je rekao: “Uticao sam se Allahu od džina i zla pogleda pojedinim riječima sve dok nisu objavljeni Muavezetani (sure „Nas” i „Felek”). Nakon njihove objave sve sam ostavio i njih kao odbranu uzeo”. Isto tako, rekao je: „Džinske spletke odbij učenjem Ajetul-kursijje”. Allahu, molim te da me zaštitiš od džina koji Te na vjeruju i koji mogu štetu nanijeti. Nevidljivi su, pa me sačuvaj od njih da na njih ne nagazim. Allahu, utječem ti se od džina na način na koji ti se utjecao Alejhisselam. Allahu, odbij od mene džine, a sačuvaj me od nevaljalih ljudi, koji, isto tako, mogu zlo nanijeti. Allahu, sačuvaj me džinskih spletki, koje mi mogu nezgodu nanijeti. Allahu, Tebe molim i od Tebe tražim da me zaštitiš od džina i svakog belaja. Amin!

 

53. DOVA ZA ZAŠTITU OD SIHIRA

 

Bismillahi-r-Rahmani-r-Rahim

 

Allahu Svemogući, Ti sve možeš i sve znaš! Hvala ti na objavljenom Kur’anu u kojem Si rekao: „Sulejman se nije pokafirio, nego su to bili šejtani, oni su se pokafirili, jer su podučavali Ijude sihiru”. Dragi Allahu, neka je Tvoja milost i blagslov na Muhammeda a.s., koji je rekao: „Čuvajte se sedam katastrofalnih poslova: politeizma, sihira, ubojstva, korištenjem kamate, upropaštavanja sirotinjske imovine, bježanja sa bojnog polja i potvaranja poštenih muslimanki.” Uzvišeni Allahu, Ti najbolje o sihiru znaš, ja o tome ne znam ništa, pa Te molim pomozi mi da se od sihira sačuvam! Allahu, daj da se osobe koje se sihirom bave nikad u mom društvu ne nalaze, jer je sihir šejtanski i loših osoba posao. Ti me Allahu, samo možeš od sihira sačuvati i spasiti. Moćni Allahu, smiluj mi se i spasi me kao što Si Muhammeda a.s. smilovao, kada je od zle osobe osihren bio. Allahu, Ti svakom pomoć daješ, jer Si Allah Moćni i Gospodar svijetova! Hvala ti Allahu, jer tebi samo pripada hvala i slava! El-fatiha!

 

54. DOVA BOLESNIKU PRI POSJETI

 

Bismillahi-r-Rahmani-r Rahim

 

Hvala Ti Allahu, koji bolesne liječiš kada Ti se lično obrate i zamole ili kada Te neka drugi za njihovo zdravlje zamoli. Svemogući Allahu, molim Te s ovom dovom s kojom Ti se molio alejhisselam: „Allahu moj, Gospodaru ljudi, ukloni muku (nevolju), izliječi ovu hastu, ovog bolesnika. Ti Si liječnik, nema lijeka osim Tvoga tijelu, izliječi ga lijekom koji uklanja bolest. Moljm Velikog Allaha, Gospodara velikog Arša, da izliječi ovog bolesnika, ovu hastu”.

 

Allahu, daj da ovaj bolesnik bude strpljiv u boesti, koliko je bio veseo u radosti. Daj da ozdravi i da ga bolest napusti! Allahu, bolove mu u sevap upiši, smiluj mu se i grijehe mu oprosti! Allahu, pomozi mu da sve uči Lailahe illallah, hak Muhammedurresulullah! Amin!

 

55. DOVA ZA TRAŽENJE ALLAHOVE MILOSTI NA SUDNJEM DANU

 

Bismiliahi-r-Rahmani-r-Rahim

 

Hvala ti Allahu, Gospodaru Sudnjeg dana! Ti Si Svemogući Bog, koji će oživjeti mrtve i koji će uspostaviti suđenje svojim robovima. Ti ćeš biti jedini sudar na danu suđenja i Tebi se neće moći ništa sakriti. Dragi Allahu, molim ti se ovom kur’anskom dovom: „Gospodaru naš, podaj nam ono što Si obećao po poslanicima Svojim i na Sudjem danu nas ne osramoti. ” Molim ti se Allahu i sa ovom dovom s kojom Ti sr molio Alejhisselam: „Allahu moj, zaštiti mr od Svog azaba na dan kada ćeš proživjeti Svoje robove”. Dragi Allahu, budi mi milostiv na Sudnjem danu, oprosti mi grijehe i pokri mi svaku malianu! Allahu, ja priznajem da sam griješan. ali daje tvoja milost velika i to znam. Milostivi Allahu, Tebe vjerujem i na sedždu Ti padam, da ćeš mi se smilovati čvrsto se nadam. Allahu vjerujem u Sudnji dan i polaganje računa pred ‘Tobom, strah bi me bilo zbog grijeha, da nije tvoje milosti. Allahu, vjerujem da ću biti proživljen, kao što vjerujem da sam rođen, jer Si Ti Allahu Moćni i nije Ti ništa teško. Ti Si i Milostivi Allah, pa se najviše uz dam u Tvoju milost na Sudnjem danu kada budem ti račun polagao. Hvala Ti Allahu, Gospodaru svijetova na svim Tvojim dobrotama i na milosti kojom obasipaš svoje robove! El-fatiha!

 

56. DOVA ZA ČIŠĆENJE DUŠE

Bismillahi-r-Rahmani-r-Rahim

 

Hvala Ti Allahu koji Si sve duše stvorio i pokaz.ao im put dobra i put zla i koji Si u plemenitom Kur’anu rekao: „Spašen će biti onaj ko svoju dušu očisti, a biće izgubljen ko je ocrni”. Dragi Allahu, molim Ti se s ovom dovom s kojom ti se molio Alehisselam: „Allahu podri mi duši bogobojaznost i očisti je, jer ti Si onaj koji će je najbolje očistiti, ti Si njen prijatelj i Gospodar”. Dragi Allahu, ti Si mene stvorio od duše i tijela, molim Te da mi tijelo bude zdravo, a i duša da mi bude čista. Oplemeni i očisti moju dušu ja Rabbi, ti Si Svemogući i ništa nije teško Tebi. Allahu, Ti vidiku moć i milost imaš i voliš da svačije dove uslišavaš, pa te molim primi i ovu moju i očisti mi dušu, jer želim da iz. mene iziđe čista i da joj rekneš, kako Ti u Kuranu kažeš: „O, smirena dušo, vrati se svome Gospodaru, zadovoljna s Njim i On zadovoljan s tobom. Udi medu moje dobre robove, uđi u moj Dženet!” Allahu, Ti Si moj Gospodar i Tebi se obraćam i molim da očistiš moju dušu od grijehu, jer to Ti samo možeš. Neka Ti je, Dobri Allahu, neizmjerna hvala, jer Si Ti Jedini zaslužan da se hvališ, obožavaš i moliš dovama, koje voliš da primaš, pa ukabuli i moju dovu! Amin! El- fatiha!

 

57. DOVA S KOJOM SE UZIMA KLJUČ DŽENNETA

 

Bismillnhi-r-Rahmani-r-Rahim

 

„A vaš Bog – jedan je Bog! Nema Boga osim Njega, Milostivog, Samilosnog!” O Allahu, u Dženet me uvedi! Nema drugog boga. osim Allahu, Muhammed je Allahov poslanik. „Tebi se ja, Gospodaru moj, obraćam za zaštita od priviđenja šejtanskih i Tebi se, Gospodaru moj, obraćam da me od njhova prisustva zaštitiš,,. O Allahu u Džennet me uvedi! Nema drugog boga Osim Allahu, Muhammed je Allahov poslanik.

„Gospodaru, daj mi da redovito obavljanjam namaz, ja i moje potomstvo! Gospodaru naš, uslišaj moju molbu!” O Allahu, u Džennet. me uvedi! Nema drugog boga osim Allahu, Muhammed je Allahov poslanik.

„Gospodaru naš, oprosti meni, mojim roditeljima i svim vjernicima onog dana kada počne obračunavanje! O Allahu, u Dženriet me uvedi! Nema drugog boga Osim Alluha, Muhammed je Allahov poslanik.

„I Ličini me jednim od onih kojima ćeš džennetske blagodati darovati!”

 

O Allahu u Džennet me uvedi! Nema drugog boga Osim Allahu, Muhammed je Allahov poslanik. „Gospodaru naš, mi ono što Ti objavljuješ vjerujemo i mi poslanike slijedimo, žuto nas upiši medu vjernike!” O Allahu, u Džennet me uvedi! Nemu drugog bogu Osim Allahu, Muhummed je Alluhov poslanik. „Gospodaru nuš, mi vjerujemo zato nam oprosti i smiluj nam se, jer ti Si najmilostiviji!” O Allahu, u Džennet me uvedi! Nema drugog bogu Osim Allahu, Muhummed je Allahov poslanik. „Gospodru nuš, u Tebe se uzdamo i Tebi se odraćumo i Tebi ćemo se vratiti”. O Allahu, u Džennet me uvedi Nema drugog bogu Osim Allaha, Muhammed je Allahov poslanik. „Gospodaru nas, učini potpunim svjetlo naše i oprosti nam, jer Ti doistu sve možeš!” O Allahu, u džennet me uvedi! Nemu drugog bogu Osim Allaha, Muhummed je Allahov poslanik. „Gospodaru nas, daj num snuge da izdržimo i učini da kao vjernici umremo O Allahu, u Džennet me uvedi! Nemu drugog bogu osim Allaha, Muhummed je Allahov poslnik. „Gospodaru naš, oprosti nam grijehe naše i prijeđi preko hrđuvih postupuku naših i učini da poslije smrti budemo sa dobrima:” O Allahu u Džennet me uvedi! Nemu drugog bogu osim Allahu, Muhummed je Allahov poslanik.

„Gospodaru, nemoj me ostaviti samu, u ‘Ti Si najbolji nasljednik!

 

O Allahu, u Džennet me uvedi! Nemu drugog bogu osim Allaha, Muhummed je Allahov poslanik. „Gospodaru naš, oprosti nama i braći našoj koji su nas u vjeri pretekli..” O Allahu u Džennet me uvedi! Nema drugog bogu osim Allahu, Muhammed je Allahov poslanik.

 

„Gospodaru naš, poštedi nas patnje džehennemske, jer je patnja u njemu, doista propast neminovna! ” O Allahu u Džennet me uvedi! Nema drugog boga osim Allaha, Muhammed je Allahov poslanik. „Nisu jednaki stnovnici Džehennema i stanovnici Dženneta, stanovnici Dženneta će postići ono što žele”. O Allahu u Džennet me uvedi! Nema drugog boga osim Allaha, Muhammed je Allahov poslanik.

 

„Gospodaru moj, smiluj se mojim roditeljima kao što su se i oni meni smilovali kad. sam bio mali”. O Allahu, u Džennet me uvedi! Nema drugog boga osim Allaha, Muhammed je Allahov poslanik. „Gospodaru naš, ne dopusti srcima našim da skrenu kad Si nam već na pravi put ukazao i daj nam svoju milost, Ti Si, uistinu, onaj koji mnogo daruje O Allahu u Džennet me uvedi! Nema drugog boga osim Allaha, Muhammed je Allahov poslanik. „O Živi, o Vječni, o Veličanstveni i Plemeniti! Primi ovu dovu iz milosti prema nama, o Najmilostiviji! Hvala Ti Allahu, Gospodaru svih svjetova! El-fatiha!

 

58. DOVA SPASA

 

Bismillahi-r-Rahmani-r-Rahim

 

Hvala Allahu, Gospodaru svjetova, sveopćem Dobočinitelju Milostivom, Gospodaru Sudnjeg dana! Samo Tebe obožavamo i samo od Tebe pomoći tražimo. Uputi nas napravi put, na put onih kojima Si dao svoje blagodati, a ne na put onih na koje Si se rasrdio, niti na put onih koji su zalutali”. „Gospodaru moj, omogući mi da budem zahvalan na blagodati ‘Tvojoj koju Si ukazao meni i roditeljima mojim i da činim dobra djela na zadovoljstvo Tvoje i uvedi me, milošću Svojom, među dobre robove Svoje!” „Gospodaru naš, udjeli nam od Sebe milost i primi nam u našem poslu pravi put”. „Veličanstven je Gospodar tvoj, Dostojanstveni, i daleko od onoga kako Ga predstavljaju oni! I mir poslanicima i hvaljen neka je Allah, Gospodar svjetova!” „Ja Rabbi, mi smo sami sebi zulum počinili i sami sebi nepravdu nanijeli, pa ako nam, je Rabbi, ne oprostiš i ako nam se ne smiluješ mi smo izgubljeni”. „Bože, Ti Si moj Gospodar,drugog boga nema osim Tebe. Ti Si mene stvorio i ja sam Tvoj rob. Ustrajem koliko mogu na riječi datoj Tebi i na obećanju. Utječem se pod Tvoju zaštitu od zla mojih djela. Priznajem Tvoju blagodat prema meni i priznajem grijeh svoj. Oprosti mi, jer grijehe neprašta niko osim Ti!”

 

„Ja Rabbi, Ti Si moj Gospodar; i ja Te molim da mi podariš čvrst iman u mom srcu, pa da budem čvrst i nepokolebljiv u izvršavanju Tvojih propisa!” „Ja Rabbi, Ti prosvijetli, Svojom svjetlošću, moj sluh, moj vid, moje srce i moj jezik! Ja Rabbi, Ti podaj da mi Tvoja svjetlost – Tvoj nur – sja sa svih strana: i s desna i s lijeva, i predamnom i za mnom i odozgo i odozdo – odasvuda da mi u životu osvjetljava put Tvoja svjetlost! Ja Rabbi, Ti se smiluj Svom robu, odanom stvorenju. Ti mu oprosti i uzmi ga u zaštitu! Ja Rabbi, Tvoj je magfiret širi i prostrahniji od mojih grijeha. Ja Rabbi, ja se više uzdam u Tvoju milost, nego u svoja djela

Dragi Allahu, hvala Ti na propisima uzvišenog islama koje Si nam u Svojoj milosti prema nama propisao. O Ti, Najmilostiviji, Ti Si Dobročinitelj naš najveći! Ti Si rekao da voliš one koji od Tebe oprosta traže i koji čiste svoje tijelo, pa učini nas takvima, o Najplemenitiji! Uzvišeni Allahu, oprosti nam, opskrbi nas i od belaja nas zaštiti! Amin!

 

Bože naš, Gospodaru ljudi, pomozi nam da se ugledamo i da nam bude uzor Muhammed a.s. i njegovi dobri ashabi!

 

Bože primi naša dobra djela i pomozi nam da se upišemo u dobročinitelja. Tvoga uzvišenog islama. Amin!

Allahu dragi, potpomogni nas da Te nikad ne zaboravimo i da u času naše smrti budeš s nama zadovoljan! Dobri Allahu, daj da živimo u islamu kada nam je življenje dobro, a usmrti nas u imanu kada nam smrt bude bolja! Amin! Bože Svemogući, obasjaj nam duše svijetlom Tvoga nura pa da krenemo putem istine, putem koji vodi Tvom rizaluku i Tvom rahmetu! Bože, otkloni od nas sve što je ne islamsko i uputi nas na put koji Ti voliš i želiš! Allahu dragi, podaj nam ljubav prema istini, pravdi, nauci i svakom znanju koje je od opće koristi. Sačavaj nas neznanja, lijenosti, tvrdoglavosti i nazadnih pogleda koji su u suprotnosti sa učenjem islama. Bože, mi svijedočimo da je Tvoj poslanik Muhammed a.s. u potpunosti ispunio svoju poslaničku misiju na zemlji, pa mu udjeli najčasniji stepenu Dženetu, kao i njegovoj časnoj obitelji i njegovim dobrim ashabima! Allahu milostivi, oprosti i nama i smiluj nam se i uvedi nas u ovo visoko društvo. Amin! Allahu Blagi, u našim srcima razbukti svijetlo imena i naš nam iman učvrsti i ojačaj. Allahu Džellešanuhu, omogući nam da budemo uzorni muslimani, kako bi našli spas i sreću na oba svijeta. Bože, uzmi nas u zaštitu i pomozi nam da se održimo na pravom putu! Amin! Bože, probudi nam svijest, pa da uvidimo potrebe

naše Zajednice i da ne žalimo truda i žrtava za njeno unaprjedenje i njen opstanak! Bože, daj nam snage i volje da čuvamo emanete koje smo primili i da uvijek bdijemo nad njima! Allahu, budi nam milostiv i udjeli nam više ljubavi prema uzvišenoj vjeri islamu! Amin! Ja Rabbi, podrži nas i ojačaj u imanu i očuvaj nas na pravcem putu! Bože, otvori oči onima koji lutaju, pa da i oni uvide gdje je istina, daje priznaju i da se koriste njenim uputama! Dragi Allahu, pumozi nam u tome, pa da ostvarimo ono što želimo i da živimo lijepim i čistim islamskim životom, u miru i sreći, uživajući u Tvojim, Bože, nimetima. Allahu, učvrsti nas na pravom putu, a sačuvaj nas od stranputice! Amin!

 

Stvoritelju naš, molimo Te, da nam omiliš namaz, pa da zauvijek vršimo, savjesno i sa uživanjem obavljamo, kako bismo našli sreću u ovozemaljskom životu i spas u vječnosti! Allahu naš, olakšaj nam naše breme i omogući da učinimo koje dobro djelo po kojem će nas moći spominjati i sjećati se oni koji ostanu iza nas! Bože, sačuvaj nas lijenosti i mrzovolje prema komšijama i svega onog što nas može okarakteristi slabim, nepoštenim i ružnim građanima! Bože, obraduj nas i primi naše dove koje ‘Ti upućujemo! Sačuvaj nas svakog zla i uputi nas napravi put! Amin! Dragi naš Allahu, Ti Si Plemeniti, pa udovolji našoj želji, jer Te volimo i vjerujemo! Bože naš, primi naše dove! Mi smo griješni, ali je ‘Tvoj oprost neizmjeran. Ti Si milostiv i voliš one koji se samo Tebi obraćaju! „Gospodaru naš, daj nam dobro na ovom i na drugom svijetu i spasi nas od džehenemske vatre!”

 

„Bože, ukaži milost Muhammedu a.s. i rodu njegovom, kao što Si je ukazao Ibrahimu a.s. i njegovom rodu!” VEL HAMDULILLAHI RABBIL ALEMIN! El- fatiha!

 

59. DOVA ZA ISTEHARU NAMAZ

 

Bismillahi-r-Rahmani-r-Rahim

 

Hvala Ti Uzvišeni Allahu, koji Si rekao u plemenitom Kur’anu: „On je Allah nema drugog boga osim Njega On je poznavalac nevidljivog i vidljivog svijeta, On je Milostivi, Samilosni!” Allahu, neka je Tvoj rahmet i blagoslov na Tvog poslanika Muhammeda a.s., koji je rekao: „Kada se neko od vas zabrine zbog nečega, neka klanja dva rekjata koji nisu farz. Onda neka kaže: „Allahu moj, tako ti tvoga znanja, molim Te za pravo rješenje. Tako Ti Tvoje moći, molim Te da presudiš. Molim Te za dio Tvoga velikog dobra, jer Ti možeš a ja ne mogu. Ti znaš a ja ne znam. Ti poznaješ nepoznato, Allahu moj, ako je ova stvar dobi’a za mene u svom ishodu, u mojoj vjeri i životu, odredi mi je i olakšaj mi je a zatim mi daj blagoslov u njoj. Ako je ova stvar loša za mene, po svojim posljedicama, u mojoj vjeri i životu, otkloni je od mene i mene od nje. Odredi mi dobro i sve dok bude postojala učini me zadovoljnim s njim”. Allahu, Ti Si Svemoćan i Tebi je sve podređeno! Ja Ti se molim sa ovom dovom da mi pomogneš u mojoj odluci i da donesem dobar nijet koji će mi biti koristan u životu. Allahu, molim Te da mi daš znak za moje rješenje i odluku! Primi ovu moju dovu i budi zadovoljan sa mnom. Obaspi me Svojim rahmetom! Amin! El-fatiha!

 

60. DOVA ZA TRAŽENJE ŠEFAATA

 

Bismillahi-r-Rahmani-r-Rahim

 

Hvala Ti Uzvišeni Allahu, koji Si rekao u Kur’anu: „Allah je, nema drugog osim Njega, Živi i Vječni! Ne oobuzima Ga ni drijemež ni san! Njegovo je ono što je na nebesima i ono što je na zemlji! Ko se može pred Njim zauzimati za nekoga bez dopuštenja Njegova?!” Svemogući Allahu, obaspi rahmetom i blagoslovi pejgambera Muhammeda a.s., koji je rekao: „Moli te Allaha za povećanje moga položaja i za posredovanje kod Njega, jer moje posredovanje kod Allaha je moj šefa’at vama”

 

Dragi Allahu, neka je Tvoj rahmet i selam na Muhameda a.s., na njegov rod i ashabe! Molim Te Allahu, učini i dozvoli da mi bude Alejhisselam šefa’ačija na Sudnjem danu kada budem račun polagao. Ja Rabbi, ja vjerujem samo u Tebe, Jedinog Allaha i vjerujem da je Muhammed a.s. Tvoj rob i poslanik! Allahu, smiluj mi se i učini me od onih koji će lahko račun položiti na Sudnjem danu uz Tvoj rahmet i šefaat Alejhisselamov! Allahu, uslišaj mi ovu dovu! El fatiha!

 

61. DOVA ZA ČINJENJE DOVE

 

Bismillahi-r-Rahmani-r-Rahim

 

Hvala Ti Uzvišeni Allahu koji Si u Kuranu rekao: „Kada Te moji robovi za Mene upitaju, Ja sam, Sigurno blizu: Odazivam se dovi molitelja koji Me zamoli… ” Dragi Allahu, neka je tvoj rahmet i blagoslov na poslanika Muhameda a.s. koji je rekao: „Nema ništa plemenitije kod Uzvišenog Allaha od iskrene dove”. Allahu, ja Te molim s toga, sto Tebi pripada svaka hvala. Nema drugog boga osim Allaha, koji čini dobročinstva i koji prima iskrene dove svojih robova. Molim Te, Dragi Allahu, da me učiniš od onih koji Te spominju, dozivaju i dovama mole! Allahu, daj da Te se uvijek sjećam i da Ti dove upućujem! Allahu, daj da mi bude Muhamed a.s. uzor, jer je on Tebe vazda molio i rekao je: „Dova je srž ibadeta”. Ja Rabbi, primi moja dobra djela, moje ibadete i moje dove! Ja Rabbi, učini me Tvojim iskrenim i odanim robom i da budem pravi sljedbenik Muhameda s.a.v.s.! Hvala Ti Allahu, neka je salavat i selam na Tvoga poslanika Muhamed a.s., njegov časni rod i ashabe! El fatiha!

<