<

SANJALI STE CRKVA? OTKRIJTE ZNAČENJE SVOJIH SNOVA

Snovi se spominju u Kur’anu prilikom govora o Ibrahimu a.s., i njegovom sinu Ismailu, zatim prilikom govora o Jusufu a.s. Isto tako i mnogi hadisi Poslanika s.a.v.s., govore o snovima.

Može se slobodno reći da su snovi jedan od fenomena koji izazivaju ljudsku maštu, ali čiji je krajnji rezultat priznavanje Allahove veličine, moći i znanja. To vidimo na primjeru Jusufa a.s.

Koji su snovi najistinitiji?

Najistinitiji snovi su oni koji se sanjaju u ranu zoru i za vrijeme popodnevnog odmora i počinka (kajlula), a najpovoljnija vremena za njih su, vrijeme zametanja behara i vrijeme zrijenja i dozrijevanja plodova. Istiniti snovi se najrjeđe sanjaju zimi. Tada su snovi koji se sanjaju za vrijeme popodnevnog odmora jači i istinitiji od onih koji se usniju noću.

Osoba koja je iskrena u govoru, uglavnom sanja istinite snove. Onaj koji voli laž i često laže i snovi su mu, uglavnom, lažni. Međutim, ukoliko čovjek nekada i slaže, ali prezire laž kod sebe i drugoga – svi mu snovi mogu biti istiniti! Ako su snovi sažeti i koncizni, a ako u sebi ne sadrže obilan i nesadržajan govor – bit će efikasniji i vrlo brzo se mogu ostvariti.

Poslanik s.a.v.s. je jednom prilikom rekao: “Ako itko od vas vidi san koji voli, onda je taj san od Allaha dž.š., i treba zahvaliti Uzvišenom Allahu za njega i ispričati ga drugima; ali ako vidi nešto drugo, nešto što ne voli, onda je to od šejtana, i treba tražiti zaštitu od Allaha protiv tog zla, i ne treba spomenuti nikome, jer mu može naštetiti.”

Pišite nam na našu fb stranicu klikni OVDJE ako želite znati značenje svog zna čija značenja crpimo iz islamskih knjiga.

CRKVA

Simbolizira znanje, zuhd, pokornost i plakanje, ali i groblje, javnu kuću, kuću nevjernika, inovatora u vjeri, kuću u kojoj se svira, pjeva, nariče i plače, kuću onoga ko je neposlušan Gospodaru svjetova, Džehennem ili zatvor. Po jednima, ko uđe u crkvu, a bude neoženjen – oženit će se, zadobit će dijete i vratit će se na Pravi put nakon zablude. A po drugima, ko sanja da se nalazi u crkvi, spominjući pri tom Uzvišenog Allaha ili klanjajući okrenut prema Kibli, otići će na groblje ili klanjati dženazu, a ako je plakao i njegovo plakanje bilo popraćeno naricanjem – bit će zatvoren.

Ako neko sanja da se umrla osoba nalazi u crkvi – to upućuje da je ta umrla osoba u Džehennemu; ako neko sanja da se nalazi u crkvi sa kršćanima i da se zajedno sa njima moli Bogu i čini sve što i oni čine – on se druži sa ljudima koji ne vjeruju, inovatorima u vjeri, ljudima koji čine nemoral, konzumiraju alkohol i čine velike grijehe, posebno ako se u snu klanjao križu. Ako to, pak, sanja žena – prisustvovat će svadbi na kojoj će se pjevati i svirati.

<