<

Islamski sanovnik !Sanajali ste ženu, spolni odnos ili slično evo odgovora na vaš san!

Snovi se spominju u Kur’anu prilikom govora o Ibrahimu a.s., i njegovom sinu Ismailu, zatim prilikom govora o Jusufu a.s. Isto tako i mnogi hadisi Poslanika s.a.v.s., govore o snovima.Može se slobodno reći da su snovi jedan od fenomena koji izazivaju ljudsku maštu, ali čiji je krajnji rezultat priznavanje Allahove veličine, moći i znanja. To vidimo na primjeru Jusufa a.s.

Koji su snovi najistinitiji?

Najistinitiji snovi su oni koji se sanjaju u ranu zoru i za vrijeme popodnevnog odmora i počinka (kajlula), a najpovoljnija vremena za njih su, vrijeme zametanja behara i vrijeme zrijenja i dozrijevanja plodova. Istiniti snovi se najrjeđe sanjaju zimi. Tada su snovi koji se sanjaju za vrijeme popodnevnog odmora jači i istinitiji od onih koji se usniju noću.

Osoba koja je iskrena u govoru, uglavnom sanja istinite snove. Onaj koji voli laž i često laže i snovi su mu, uglavnom, lažni. Međutim, ukoliko čovjek nekada i slaže, ali prezire laž kod sebe i drugoga – svi mu snovi mogu biti istiniti! Ako su snovi sažeti i koncizni, a ako u sebi ne sadrže obilan i nesadržajan govor – bit će efikasniji i vrlo brzo se mogu ostvariti.

Poslanik s.a.v.s. je jednom prilikom rekao: “Ako itko od vas vidi san koji voli, onda je taj san od Allaha dž.š., i treba zahvaliti Uzvišenom Allahu za njega i ispričati ga drugima; ali ako vidi nešto drugo, nešto što ne voli, onda je to od šejtana, i treba tražiti zaštitu od Allaha protiv tog zla, i ne treba spomenuti nikome, jer mu može naštetiti.”

Pišite nam na našu fb stranicu klikni OVDJE ako želite znati značenje svog zna čija značenja crpimo iz islamskih knjiga.

Žaba

Simbolizira pobožnog čovjeka koji se trudi biti pokoran Uzvišenom Allahu. Žaba može još označavati čuvare vladarevih vrata i siromašne i pobožne koji čine tespih. Neki tvrde da sanjanje žaba ukazuje na perfidne osobe koje poturaju sihire. Ko sanja da se nalazi među žabama, poboljšat će mu se odnosi sa rodbinom i komšijama. Ko sanja da jede njeno meso, zadobit će neznatnu korist od strane rodbine i komšija. Ko sanja da su žabe izišle iz jednog mjesta, to označava kaznu koja se jedino može otkloniti namazom i dovom. Ko sanja da su se žabe nastanile na jednom području, onda to simbolizira da će Allahova kazna biti na tom području, sve dok je On Milostivi ne otkloni.

Žalost

Simbolizira radost, brigu o porodici, problem koji se mora rješavati, izostanak dobiti ili zastoj u kretanju.

Ždral

Simbolizira siromašnu, slabu i nemoćnu osobu i čovjeka koji voli druženje i zajedništvo. Ako neko sanja ždrala, otići će na dalek put; a ako je na putu – vratit će se zdrav svojoj porodici. Ako sanja da ždralovi lete oko nekog mjesta, te godine će biti velike padavine i nepodnošljiva hladnoća. Ako neko sanja da je dobio ždrala, dobit će nagradu; a ako sanja da ga je uzjahao, osiromašit će.

Žeđ

Simbolizira neku neispravnost i nedosljednost u pitanju vjere, a može simbolizirati i potrebu za sklapanjem braka. Ko sanja da je žedan i želi se napiti vode iz rijeke, ali se ne napije, to znači da će se riješiti neke žalosti. Ko se želi napiti, ali ne mogne, neće udovoljiti nekoj svojoj potrebi. Ko sanja da se napio hladne vode, dobit će neki halal-imetak; a ko sanja da se napio vode, to ukazuje na ispravnost njegove vjere.

Želudac

Simbolizira život, opskrbu i sredstva za izdržavanje. Jak i zdrav želudac i napredak i dug život, slab i bolešljiv želudac – loše stanje i kratak život, a pražnjenje želuca – zdravlje i blagostanje.

Željezo

Simbolizira vlast, moć i snagu, nakon nemoći, za onoga ko ga sanja da ga drži u ruci. Ko sanja da topi željezo, brzo će biti predmetom razgovora ljudi koji će ga ogovoriti.

Žena

Simbolizira dunjaluk i dunjalučko uživanje, godinu, njivu, baštu, prijevozno sredstvo ili stablo koje daje plodove. Ko sanja da ga je posjetila neka žena, ili da ima ženu, ili da joj se osmjehuje, ili da je okrenuta prema njemu – da bi se taj san protumačio treba uzeti u obzir snivačevo stanje: ako boluje od neke stomačne bolesti ili ako je neoženjen, a ta žena hurija – umrijet će; a ako ne sanja da je ona hurija, već neka od ovosvjetskih žena – spasit će se nekog belaja u koji je zapao i zadobit će neka materijalna sredstva. Posetite predstavu igra uma.
Ako to sanja siromah – obogatit će se; ako to sanja poljoprivrednik koji je zabrinut za prinos svojih usjeva – prinos će mu biti veliki; a ako to sanja zatvorenik – bit će pušten na slobodu. Ako se sanja otkrivena žena, nešto će se desiti vidljive prirode; ako je pokrivena, nešto će biti skriveno; ako je lijepa žena, bit će neka radost; ako je ružna – bit će nešto ružno. Ako se izlaže ljudima, dodiruje ih, ljubi ih ili im pokazuje svoja stidna mjesta, to onda, simbolizira smutnju u koju će biti uvučen svako ko je u snu za njom žudio ili od nje nešto dobio, ili imao s njom spolni odnos.

Ženidba

Simbolizira Allahovu zaštitu, zarobljeništvo, dug, brigu i tugu. Ko sanja da se oženio, zadobit će vlast srazmjerno ljepoti, porijeklu, kvalitetima i imenu žene koju je vjenčao. Ako bude sanjao da je oženio nepoznatu ženu, koju ranije uopće nije poznavao, niti joj znao imena ni porijeklo, ubrzo će napustiti ovaj svijet.

Žensko dijete

Simbolizira plodnost, ugled, olakšavanje nakon neke teškoće ili dunjaluk i dunjalučke koristi.

Žetva

Simbolizira olakšavanje teškoća, brzu opskrbu, skupljanje vojske i njen odlazak u borbu. Ako se sanja žetva u području koje je zahvaćeno ratnim dejstvima, izginut će onoliko ljudi koliko je u snu požnjeveno. Ako se sanja žetva u glavnoj džamiji, između radnji i prodavnica, Allah će dati neko iskušenje. Ako je to u čaršiji, uvećat će se zarada i dobit. Ako je žetva van sezone – smrt ili ubistvo. Ako žeteoci žanju zeleno klasje, umrijet će mladić; a ako žanju zrelo klasje, umrijet će starac. Ko hoda po požnjevenoj njivi, defilirat će između redova ratnika.

Žica

Simbolizira otuđenost ili putovanje, a zlikovcima hapšenje i vezivanje.

Židov

Simbolizira oponenta, sihirbaza, obmanjivača i prevaranta. Neki tumače da on označava neprijatelja u liku prijatelja. Ako snivač koji sanja Židova bude fakih ili učenjak, on će skrivati svjedočenje i znanje, kao što su i oni iskrivili i sakrili Istinu.

Žig

Sanjanje žiga za žigosanje simbolizira vrijeđanje ljudi i davanje im pogrdnih imena i nadimaka. Ako bolesnik sanja žig, on mu simbolizira ozdravljenje.

Žigica

Simbolizira teškoće, nevolje, borbu, haram-imetak ili bludnicu.

Žile

Ko sanja da ga bole žile njegovog organizma, to simbolizira brigu i tugu koju će doživjeti. Ako se prekinula neka žila u organizmu, to upućuje na poremećaj stvari u njegovom životu. A ako to sanja bolesnik, to označava skori prestanak njegovog životnog vijeka.

Žilet

Simbolizira jezik. Neki vele da još simbolizira ženu, opskrbu i život.

Žir

Simbolizira teškog čovjeka koji mnogo voli i sakuplja imetak.

Žirafa

Simbolizira nešto od čega nema dobra, neku krizu u imetku ili zaustavljanje na čudnim vijestima. Uz to, sanjanje ove životinje upućuje na lijepu ženu ili ženu koja je stabilna u braku sa svojim mužem.

Živa

Simbolizira ono što nije upotpunjeno, kršenje obećanja, izdaju, licemjerstvo i slijeđenje niskih želja. Konzumiranje žive u snu nema lijepo značenje. Ako neko sanja da u ruci drži neku količinu žive, to upućuje da je on kolebljiv u svom vjerovanju, da slijedi niske želje i da je nepovjerljiv.

Životinje (morske)

Simboliziraju ovosvjetske nesreće, nedaće, vladare i kradljivce.

Životinje

Simboliziraju sreću i korist ljudima.

Žulj

Simbolizira ugled, čast, položaj, ispunjenje potreba i znanje.

Žurba

Simbolizira kajanje, i obratno: kajanje simbolizira žurbu. Tako, ako neko sanja da je požurio u nečemu, kajat će se.

Žuta boja

Simbolizira skrušenost, ibadet i noćni namaz, a može označavati i poniženje, zavist i licemjerje. Požutjelost lica i drugih dijelova tijela simbolizira bolest, a sva žuta odjeća – izuzev dibe i svile – simbolizira bolest i slabost.

Žvakaća guma

Žvaka u snu simbolizira nemoral, obzirom da su gumu za žvakanje koristili homoseksualci iz Lutovog naroda. Ko sanja da žvaće žvaku sporenjem će dobiti neki imetak ili će biti uvučen u neku spletku,

Žvakanje

Simbolizira bolest, a svako žvakanje bez jedenja simbolizira beskorisnu priču i govor, zavisno od toga koliko dugo se žvakalo u snu. Ko sanja da žvaće tamjan, bit će uvučen u neku spletku u vezi sa nekim velikim pričanjem, prepričavanjem, svađanjem i tužakanjem. Žvakanje ljudskih mozgova – dobijanje nečega iz njihovih zaliha; žvakanje vlastitog mesa – dobitak imetka i vlasti; a žvakanje mesa razapetog čovjeka – uzimanje haram-imetka čovjeka koji je na visokom položaju.

 

<