<

SANJALI STE BUNAR? OTKRIJTE ZNAČENJE SVOJIH SNOVA

Snovi se spominju u Kur’anu prilikom govora o Ibrahimu a.s., i njegovom sinu Ismailu, zatim prilikom govora o Jusufu a.s. Isto tako i mnogi hadisi Poslanika s.a.v.s., govore o snovima.

Može se slobodno reći da su snovi jedan od fenomena koji izazivaju ljudsku maštu, ali čiji je krajnji rezultat priznavanje Allahove veličine, moći i znanja. To vidimo na primjeru Jusufa a.s.

Koji su snovi najistinitiji?

Najistinitiji snovi su oni koji se sanjaju u ranu zoru i za vrijeme popodnevnog odmora i počinka (kajlula), a najpovoljnija vremena za njih su, vrijeme zametanja behara i vrijeme zrijenja i dozrijevanja plodova. Istiniti snovi se najrjeđe sanjaju zimi. Tada su snovi koji se sanjaju za vrijeme popodnevnog odmora jači i istinitiji od onih koji se usniju noću.

Osoba koja je iskrena u govoru, uglavnom sanja istinite snove. Onaj koji voli laž i često laže i snovi su mu, uglavnom, lažni. Međutim, ukoliko čovjek nekada i slaže, ali prezire laž kod sebe i drugoga – svi mu snovi mogu biti istiniti! Ako su snovi sažeti i koncizni, a ako u sebi ne sadrže obilan i nesadržajan govor – bit će efikasniji i vrlo brzo se mogu ostvariti.

Poslanik s.a.v.s. je jednom prilikom rekao: “Ako itko od vas vidi san koji voli, onda je taj san od Allaha dž.š., i treba zahvaliti Uzvišenom Allahu za njega i ispričati ga drugima; ali ako vidi nešto drugo, nešto što ne voli, onda je to od šejtana, i treba tražiti zaštitu od Allaha protiv tog zla, i ne treba spomenuti nikome, jer mu može naštetiti.”

Pišite nam na našu fb stranicu klikni OVDJE ako želite znati značenje svog zna čija značenja crpimo iz islamskih knjiga.

BUNAR

Simbolizira čovjeka, ženu, učenjaka, putovanje, more, kupatilo, džamiju, zatvor ili mezar. Ako se sanja da bunarska voda plavi kuću – otkrivaju se tajne vlasnika kuće; ako se sanja da je mali vodostaj u bunaru – vlasnik bunara malo zarađuje i oskudna su mu sredstva za život. Ako neko sanja da je pao u nepoznat bunar: ako je bolestan – umrijet će; ako je na moru – doživjet će brodolom; ako putuje kopnom – naići će na neki problem i podvalu, ako je u sporu s nekim bit će pritvoren; ako neko sanja da je spustio kofu u bunar, ako mu je trudna žena rodit će mu sina; ako sanja da mu je bunar zatrpan – žena će mu umrijeti.

Ako neko sanja da kopa bunar u svrhu navodnjavanja usjeva, kupovat će lijekove za potrebe svoje porodice. Ako neko sanja da lebdi u unaru ili da se spušta u njega, putovat će. A ako neko čuje iz bunara učenje ezana, bit će smijenjen ako je bio na nekoj funkciji, ili će pretrpjeti neki gubitak, ako se bavio trgovinom ili biznisom.

<