<

Da su fizički izgled i tijelo važniji od duše, ne bi se duša uzdizala na nebesa a tijelo zatrpavalo u zemlju

Priredio: Abdusamed Nasuf Bušatlić

Rečeno je: Allah je skrio uslišavanje dove, da bi srca ostala u strahu od Allaha.

Allah je vrata pokajanja (tevbe) učinio otvorenim, da bi čovjek ostao živjeti u nadi.

Allah je učinio da se djela cijene prema završecima, da čovjeka ne bi obmanula njegova dobra djela.

Da su fizički izgled i tijelo važniji od duše, ne bi se duša uzdizala na nebesa a tijelo zatrpavalo u zemlju.

Koliko je onih koji su poznati na Zemlji, a nepoznati su na nebesima, i koliko je onih koji su nepoznati na Zemlji, a poznati su na nebesima.

Kod Allaha je mjerilo vrijednosti bogobojaznost, bogatstvo duše i snaga imana, a ne materijalno bogatstvo i fizička snaga.

Vrijednost riječi: La ilahe illallah

La ilahe illallah – to je ključ sreće.

La ilahe illallah – to je ključ spasa.

La ilahe illallah – to je ključ uspjeha.

La ilahe illallah – to je put duševne smirenosti i sigurnosti.

La ilahe illallah – to je put snage i ponosa.

La ilahe illallah – to su riječi zbog kojih je Allah slao poslanike i objavio poslanice.

La ilahe illallah – to su riječi zbog kojih je Allah stvorio dunjaluk i Ahiret, Džennet i Džehennem.

La ilahe illallah – to su riječi na osnovu kojih se ljudi dijele na sretne i nesretne, i na osnovu kojih će se knjige djela nekome davati u desnu, a nekome u lijevu ruku.

La ilahe illallah – to su riječi koje će čovjeka spasiti od džehennemske vatre i uvesti ga u Džennet.

Osobine lijepog ahlaka

Govoreći o lijepom ahlaku, jedan mudri i pobožni musliman je rekao: ”Lijep ahlak znači da čovjek posjeduje puno stida, da nikome štetu ne čini već da od njega samo dobro dolazi, da je istinoljubiv, da malo govori a puno radi, da je dobročinitelj koji spaja a ne razdvaja ljude, da je dostojanstven i strpljiv, da je blag i saosjećajan, da je častan, krepostan i ljubazan, da ne proklinje i ne grdi, da ne prenosi tuđe riječi i ne ogovara ljude, da nije brzoplet, da ne mrzi, da nije škrtica i zavidnik, da je hrabar i odvažan, da je pravedan i pošten, da je uvijek nasmijan i veseo, da voli ljude i da im čini dobro samo radi Allahovog zadovoljstva.”

<