<

Zuko: U slučaj Mujanović-Kapidžija da se uključi Parlamentarna komisija za zaštitu ljudskih prava BiH

Zastupnica Kenela Zuko (SDA) u Zastupničkom dom Parlamenta FBiH je na današnjoj sjednici pokrenula inicijativu. Ona apelira na Parlamentarnu komisiju za zaštitu ljudskih prava i sloboda BiH da se uključi u rješavanje diskriminacije, povredu prava na slobodu vjere pripadnice Oružanih snaga BiH Emele Mujanović-Kapidžija, nakon što joj nije dozvoljeno nošenje hidžaba u službi.

– Pravna borba Emele Mujanović-Kapidžija ne tiče se nje same, nego svih drugih žena muslimanki koje su u sigurnosnim strukturama zemlje, a koje eventualno razmišljaju o nošenju hidžaba. Komisija za zaštitu ljudskih prava i sloboda Zastupničkog doma Federacije BiH obratila se Ministarstvu odbrane Bosne i Hercegovine 25.9.2019. godine u vezi sa navedenom situacijom, a u kojoj smo se pozvali na povredu prava na slobodu vjere, koja je garantovana Ustavom Bosne i Hercegovine i Evropskom konvencijom o ljudskim pravima.

Ministarstvo odbrane nije našlo za shodno da odgovori na dopis. Za nadati se da će Komsija za ljudska prava i slobode Parlamentarne skupštine BiH i adekvatno se uključiti u navedenu problematiku – kazala je Zuko.

(Faktor.ba)

<