<

Turbe koje zaradi 12.000 KM godišnje a ne ide u penziju

Korist od para, koje se ubacuju radi ispunjenja želje od strane mrtvog ili da se on zalaže kod Allaha za tvoju želju, imaju samo oni u čijem je posjedu taj grob/mezar ili turbe. Tako da je to jedan vidi biznisa a ne utemeljena vjerska praksa; čak, štaviše, upućivanje dove umrlom (ili bilo kom drugom mimo Allahu) izvodi čovjeka iz islama i to je grijeh kojeg Allah ne oprašta. 

 Ovo turbe ima godišnje zarade oko 12 hiljada konvertibilnih maraka, što je jedna dobra plata u Bosni i Hercegovini. Ima i onih na kojima se daleko više zarađuje. Tamo gdje narod slabije poznaje vjeru ili su praznovjerni ovakve devijacije sve više se šire i opstaju. Opstanak ove prakse brane samo neuki i oni koji imaju ličnu korist od toga.Kada je spomenuto da se ovaj mezar izmjesti iz džamije, osoba zadužena za njega je rekla: “Nije problem ako ćeš ti osigurati godišnji priliv novca koji je donosilo turbe.”Eto, 12 hiljada godišnje i riješen problem. Da bi se dobila dozvola za turbe potrebno je:– da je mezar star makar 100 godina,– da se ne zna o kome se radi,– da je priča o umrlom mistificirana,– proglasiti umrlog svetim čovjekom/evlijom.Zagarantovana zarada; eto naivnih i neukih a sa njima i pare. Subhanallah, niko ne može znati na dunjaluku svoj niti tuđi status kod Allaha dok mu to poslanik Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, ne potvrdi; pošto je on, sallallahu alejhi ve sellem, preselio, nakon njegove smrti niko ne može garantovati ni za koga.Zar pored Allaha nekome drugom dove upućivati?! Abdullah Mujić, prof.Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

<