<

Serum srca- Slast dove

U mojoj porodici ima žena kojoj se najviše divim i nastojim biti poput nje. Ne radi se o njezinom učenju Kur’ana niti tome što se svake noći budi kako bi klanjala noćni-namaz. Ono čemu se stvarno divim kod nje, jeste njezina veza sa dovom. Vrijeme koje provede na sedždi jednako je vremenu koje provede u učenju Kur’ana, baš kao što je opisan Poslanikov, s.a.v.s., namaz.

Ta radost koju ona osjeća na sedždi utrošena je sva na kušanje slasti dove.

Jednom me je nazvao muškarac iz drugog grada kako bi me posjetio. Bio je u ličnoj krizi: mrzio je grijeh koje je činio i trebala mu je pomoć.

Bio sam iskren prema njemu: „Ne mogu ti pomoći, ali ima neko s kim ti preporučujem da razgovaraš“.

Pun nade me je upitao o kome se radi? Jednostavno sam odgovorio: „Allah“.

Sada neki mogu misliti da odgovor nije zadovoljavajući. Ali, ustvari, to je najbolji savjet koji možete dobiti.

Dovite na svome jeziku, vlastitim riječima i recite Mu sve što želite. Jer jedino On, s.v.t., može promijeniti vaše srce.

Dova je jedini način da se približite Allahu, a Njemu nema ništa draže nego kada Mu se obratite dovom.

To je osnova, kruna, epitom ibadeta. Jer kada Allahu podignete svoje ruke, priznajete da vam je samo On potreban. To je onda kada shvatite svoju prirodu, prirodu svog odnosa sa Allahom, i to je onda kada vam Allah daje blagodati.

Nikada nemotje ni pomisliti da sami možete kroz život. Samo zbog toga što možete staviti hranu na sto i obući se to ne znači da ste sami sebi dovoljni.

Opskrba (rizk) nije samo hrana i imetak; ona dolazi u obliku ahlaka, sreće, upute i ibadeta. Sve je rizk.

Što više poznajete Allaha, to će vaša dova biti bolja. On je Onaj Koji vam odgovara, Koji vas voli, vidi, čuje i Onaj koji vam je najbliži.

Ako se vaša dova odmah ne manifestuje, onda kada poznajete Allaha, znate da to nije zbog toga što je On škrt, da On to ne može učiniti za vas, ili da je to zbog toga što On želi da patite (da nas Allah sačuva od takvog mišljenja). Kada poznajete Allaha, znate da će odgovor doći kada bude pravo vrijeme za vas na način koji je bolji od onoga što ste tražili.

Kada je Junus bio u nevolji unutar kitovog stomaka, meleki su rekli ‘prepoznajemo glas, ali ne prepoznajemo odakle dolazi’.

Da li meleki prepoznaju tvoj glas dok dovite? Znajte da Allah želi da čuje vaš glas, pa povećajte svoje dove.

Nogama budite čvrsto na zemlji, a neka vaše srce bude na nebu.

Nemoj zaboraviti da podijeliš hair!

Napisao: Muhammed eš-Šerif

Prijevod i obrada: IslamBosna.ba

<