<

Poslanikove priče: Budite milostivi prema onima na Zemlji, smilovat će vam se Onaj na nebesima

Priredio: Abdusamed Nasuf Bušatlić

Sin je razgovarao sa svojim ocem i, između ostalog, rekao mu: ”Babo, jesi li vidio našeg komšiju, njegova trgovina je potpuno propala i skoro je ostao bez imetka?” Otac mu je na to rekao: ”Molim Allaha da sačuva njega i njegov imetak, jer znaj, sinko moj, da je jedan od znakova iskrenog vjerovanja željeti svom bratu muslimanu ono što želiš samome sebi.” Sin je vidio da otac nije razumio šta je on htio kazati, pa mu je rekao: ”Nisam na to mislio.” ”A šta si želio reći?”, upita ga otac. On odgovori: ”Želio sam te upozoriti i obavijestiti da sam išao kod komšije i tražio da nam vrati novac koji nam je dužan, a on je samo šutio, a lice mu je oblio hladan znoj praćen posebno bolnim grčem. Nakon toga je s mukom progovorio i zamolio me da mu za izvjesno vrijeme odgodimo vraćanje duga.” Tada mu je otac rekao: ”Nisi trebao požurivati sa potraživanjem duga, jer dobro znaš u kakvom je on trenutno stanju.” Da bi opravdao svoj postupak, sin je odgovorio: ”Ali, dragi babo, ako mu odgodimo vraćanje duga, on će potpuno osiromašiti i neće imati odakle da nam vrati naš novac.” Mudri otac na to mu je rekao: ”E moj sinko, ti nisi svjestan da na taj način tražiš nešto što će ionako propasti i nestati, a ti zbog toga još ezijetiš komšiju i na muku mu pristaješ.”

Međutim, sin je bio uporan: ”Slažem se, ali to je naše pravo.” ”Jeste”, odgovori mu otac, ”međutim, zašto si zaboravio oporuku Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, u pogledu komšije. On je toliko insistirao na dobročinstvu prema komšijama da su ahsabi pomislili da će se komšije međusobno nasljeđivati. I zašto se nisi sjetio Allahovih riječi u Kur’anu: ‘A ako je prezadužen, onda mu do roka određenog odgodite.’ Da si ti bio na njegovom mjestu, bi li volio da ti je došao i tražio da mu vratiš posuđeni novac, i da li uopće znaš kakva nagrada čeka onoga ko dužniku odgodi vraćanje duga?” Postiđen očevim riječima u kojima se krio blagi ukor i savjet, upitao je: ”A kakva je nagrada za takvo djelo?” ”Džennet”, s ushićenjem mu reče otac. ”A prije toga Allah će takvome oprostiti grijehe i pokriti mu sramote. O tome nas je obavijestio naš Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem. Naime, on je jedanput nakon namaza podsticao ashabe na dobročinstvo i odgajao ih da budu kao jedna duša i da se međusobno pomažu, pa je između ostalog rekao: Na Sudnjem danu bit će doveden čovjek koji je bio iznimno bogat i kome je Allah podario imetka u izobilju i kad stane pred Allaha na Sudnjem danu, On će ga upitati: ‘Moj robe, šta si uradio na dunjaluku sa imetkom koji sam ti dao?’, a Allah najbolje zna šta je on uradio. Čovjek će odgovoriti: ‘A zar sam mogao sakriti svoja djela od Tebe, a Ti si sveznajući Gospodar, Koji zna šta je bilo i šta će biti?! Ja sam, Gospodaru moj, trgovao sa imetkom koji si mi podario i bio sam blag i darežljiv u trgovini. Nekima sam davao bespovratne pozajmice, a nekima sam odgađao vraćanje duga.’ Zatim će ga Allah upitati: ‘A imaš li svjedoka za to što tvrdiš?’ Čovjek će reći: ‘Imam, Gospodaru, to je mladić koji je radio za mene, a kojem sam ja uvijek govorio: Kada dođeš kod nekog ko je prezadužen, otpiši mu i oprosti dug, možda će Allah zbog toga nama oprostiti grijehe.’ Allah će ga onda upitati: ‘Zbog čega si to činio?’ Odgovorit će: ‘Ja nemam puno dobrih djela, pa sam pomislio, ako olakšam ljudima, možda će meni Allah olakšati na Sudnjem danu.’ Nakon toga, Allah će mu reći: ‘Ja sam sa lijepim mišljenjem Moga roba o Meni, i Ja sam preči da njemu olakšam, zato mu opraštam grijehe.”’ Kada je čuo ovaj hadis, sin je rekao ocu: ”Taj čovjek se spasio tako što je prodao dunjaluk za ahiret.” Otac je iskoristio priliku i rekao mu: ”Zar i ti, sinko, ne želiš da budeš kao on i da zaradiš sličnu nagradu?” Sin je odgovorio: ”Svakako, oče, molim Allaha da nas dvojicu učini dobročiniteljima, da nam oprosti grijehe i pridruži nas dobrim ljudima u Džennetu.” 

saff.ba

<