<

Ponašanje prilikom kupovine i prodaje

 1. Uzvišeni Allah zahtjeva da čovjek radi i privređuje. Koja je za čovjeka najbolja hrana?

Allahov Poslanik, s.a.v.s., u predanju poznatog ashaba El-Mikda- ma, r.a., kaže: Niko nikada neće jesti bolju hranu od one koju je zaradio svojoj rukom. Allahov poslanik Davud, a.s., je jeo isključivo ono što je zaradio vlastitim rukama.

 1. Kada se privređivanje i kupoprodaja obustavlja?

Privređivanje i kupoprodaja se obustavlja samo za vrijeme namaza, pogotovo u vrijeme džuma-namaza.

 1. Ko su pravi vjernici po Kur’anu?

Uzvišeni Allah za prave vjernike kaže da su: ljudi koje kupovina i prodaja ne ometaju da Allaha spominju, namaz obavljaju i sadaku udjeljuju.

 1. Kako glasi ajet u prijevodu koji govori o džumi i privređivanju?

To je sljedeći ajet: O, vjernici, kada se u petak na namaz pozovete, kupoprodaju ostavite i pođite da namaz obavite; to vam je bolje, neka znate! A kada se namaz završi, onda se po zemlji raziđite, i Allahovu blagodat tražite, i Allaha mnogo spominjite, da biste postigli što želite.

 1. Čega se treba posebno čuvati pri kupoprodaji i ekonomskom poslovanju?

Posebno se treba čuvati uzimanja ili davanja kamate. Uzvišeni Allah jasno napominje: Allah je dozvolio trgovinu, a zabranio kamatu!

 1. Koga je, u vezi s kamatom, Allahov Poslanik, s.a.v.s., prokleo?

Abdullah b. Mesud, r.a., kaže: Allahov Poslanik, s.a.v.s., je prokleo onoga koji uzima kamatu, onoga koji je daje, dvojicu svjedoka koji posvjedoče i notara koji je upisuje!

 1. Koji narod izaziva Allahovu kaznu?

U predanju Abdullaha b. Mesuda, r.a., Allahov Poslanik, s.a.v.s., je rekao: U kojem narodu se pojave i rašire blud i kamata, taj narod će izazivati Allahovu kaznu.

 1. U kakvom društvu će biti pošteni trgovac?

Ebu Seid, r.a., prenosi od Poslanika, s.a.v.s., sljedeći hadis: Iskren i pouzdan trgovac bit će u društvu vjerovjesnika, iskrenih i šehida!

 1. Kako će većina trgovaca biti proživljena?

Prenosi Rifaa, r.a., da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., je rekao: Svi će trgovci biti proživljeni na Sudnjem danu kao grješnici, izuzev onih koji se budu Allaha bojali, dobročinstvo činili i dijelili milostinju!

 1. Ko su tri osobe koje, prema hadisu- Allah neće pogledati na Sudnjem danu, niti će ih osloboditi grijeha i njih čeka bolna patnja?

Ebu Zerr, r.a., prenosi da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: Tri osobe Allah neće pogledati na Sudnjem danu, niti će ih osloboditi grijeha i njih čeka bolna patnja. Tu je prijetenju ponovio tri puta. Ashabi su upitali: Ko su ti, koji su tako propali i stradali, Allahov Poslaniče?! On je odgovorio: Ona osoba koja prigovori za dobro dijelo koje uradi, osoba koja (iz oholosti) spusti svoj ogrtač (ispod članka) i osoba koja prodaje svoju robu lažno zaklinjući!

 1. Svaka vrsta varanja i obmane prilikom kupoprodaje, strogo je zabranjena. Šta je u tom smislu zabranjeno?

Zabranjeno je presretanje trgovaca prije dolaska na pijacu radi kupovanja jeftinije robe, kao i apstinencija od muže životinja kako bi one imale više mlijeka prilikom prodaje, te vještačko podizanje cijena na pijaci, kako bi, onda, mušterije, misleći da im neko daje veću cijenu, platili više. O tome je Poslanik, s.a.v.s., u predanju Ibn Abbasa, r.a., iznio jasan islamski stav: Ne dočekujte karavane prije čaršije, ne prodajte nekoliko dana nemužene životinje i neka niko od vas ne podiže cijenu drugome!

 1. Da li je grijeh monopol (sakupljanje nečega što će se u vremenu nestašice mnogo skuplje prodavati)?

Omer. B. el-Hattab, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., upozorio: Ko gomila hranu, da bi je u vrijeme oskudice skuplje prodavao muslimanima, Allah Uzvišeni će ga kazniti gubom i finanskijskom propašću!

 1. Koliko je osoba koje imaju vezu sa alkoholom Allahov Poslanik, s.a.v.s., prokleo ?

Enes b. Malik i Abdullah b. Omer, r.a., prenose hadis: Allahov Poslanik, s.a.v.s., je, u vezi s alkoholom, prokleo deset osoba: onoga koji cijedi, onoga kome se cijedi, onoga koji pije, onoga koji nosi, onoga kome se nosi, onoga koji ga toči, onoga koji ga prodaje, onoga koji se od njegove dobiti hrani, onoga koji ga kupuje i onoga kome se kupuje!

 1. Čime je, pored alkohola, muslimanu zabranjeno trgovati?

Zabranjeno trgovati strvlju, svinjama i kipovima. Džabir. B. Abdullah, r.a., je čuo Vjerovjesnika, s.a.v.s., kako napominje: Zaista su Allah i Njegov Poslanik zabranili prodaju alkohola, strvi, svinja i kipova!

 1. Slobodan izbor pri kupoprodaji imaju i prodavac i kupac sve dok se ne raziđu. Na čemu se temelji ovaj stav?

Ovaj stav se temelji na hadisu Allahovog Poslanika, s.a.v.s., koji prenosi Abdullah b. Omer, r.a.,: Prodavac i kupac mogu slobodno odustati (od pogodbe) sve dok se ne raziđu ili kupoprodaju ne potvrde!

 1. U čemu je berićet u kupoprodaji?

Prenosi Hakim b. Hizam, r.a., da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: Ako prilikom kupoprodaje (prodavac i kupac) budu govorili istinu i spomenuli nedostatke (svoje robe), njihova kupoprodaja će biti blagoslovljena, a ako budu lagali i skrivali nedostatke (svoje robe) berećet će biti odstranjen iz njihove kupoprodaje!

 1. Kada je rad i zarada blagoslovljena?

Rano ustajanje i traženje nafake, putem kupoprodaje i ekonomskog poslovanja, islamom je posebno pohvaljeno. Poslanik islama, s.a.v.s., je molio Uzvišenog Allaha u svojim dovama da blagoslovi zaradu njegovih sljedbenika i opskrbu koja se stekne u ranom ustajanju i ranom poslovanju. Sehr el-Gamidi, r.a., prenosi da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao: Allahu, blagoslovi mojim sljedbenicima njihovo ranjenje!

 1. U kojem periodu se najviše dijeli nafaka?

Fatima, r.a., Poslanikova, s.a.v.s., kćerka, prenosi da je do nje jednog jutra navratio Allahov Poslanik, s.a.v.s., dok je ona spavala, gurnuo je i rekao joj: Ustani, kćeri moja, prisustvuj opskrbi tvog Gospodara i ne budi nemarna. Uzvišeni Allah dijeli ljudske opskrbe (svakog dana) između svitanja zore i izlaska sunca!

 1. Kakvu nagradu će imati onaj koji drugome odgodi vraćanje duga ili ga halali?

Allahov Poslanik, s.a.v.s., u predanju Ebu Hurejrea, r.a., kaže: Onoga koji odgodi vraćanje duga onome koji ga nije u stanju vratiti, ili mu dug oprosti, Allah će na Sudnjem danu skloniti u hlad Svog prijestolja kada drugog hlada, izuzev Njegovog, neće biti!

 1. Šta nam može donijeti praštanje duga siromašnima?

Ebu Hurejre, r.a., prenosi da je Vjerovjernik, s.a.v.s., rekao: Neki čovjek je pozajmljivao ljudima, a svome službeniku je govorio: „Kada dođeš siromahu, ne traži do njega (oprosti mu) ne bi li i nama Allah oprostio.“ Pa je došao Allahu i On mu je oprostio.

IZVOR: Pitanja i odgovori o islamskom bontonu

AUTOR: Malik Nurović

<