<

Osam zaključaka o kojima će se raspravljati na posebnoj sjednici NSRS

Predsjednik Narodne skupštine entiteta Republika Srpska Nedeljko Čubrilović zakazao je za danas u Banjaluci konsultativni sastanak sa predsjednicima parlamentarnih stranaka u RS povodom održavanja posebne sjednice NSRS na kojoj će biti razmatrana informacija u vezi sa Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.

Na konsultativnom sastanaku, koji je održan u Narodnoj skupštini RS u 12.00 sati, učestvovala je i predsjednica bh. entiteta Republika Srpska Željka Cvijanović, na čiji zahtjev je zakazana posebna sjednica entitetske skupštine.

Čubrilović je na sastanak pozvao predsjednike SNSD-a Milorada Dodika, SDS-a Mirka Šarovića, PDP-a Branislava Borenovića, SP Petra Đokića, v.d. predsjednika DNS-a Nenada Nešića, te lidere NDP-a Dragana Čavića i Ujedinjene Srpske Nenada Stevandića.

On je pozvao lidere političkih stranaka koji su na sastanku kod predsjednika RS jednoglasno podržali zaključke kojima su se saglasili da predstavnici iz RS u institucijama Bosne i Hercegovine obustave rad u odlučivanju, po bilo kojem pitanju iz nadležnosti državnih organa, sve dok ne bude usvojen zakon o Ustavnom sudu BiH u čijem sastavu neće biti stranih sudija.

Ovo su, kako saznaje N1, zaključci o kojima će se raspravljati na današnjoj posebnoj sjednici NSRS koja je počela u 15 sati.

1. NSRS potvrđuje privrženost RS Opštem okvirnom sporazumu za mir u BiH, posebno izvornom tekstu Ustava BiH kao Aneksa IV;

2. NSRS obavezuje predstavnike RS u institucijama BiH da predlože PS BiH usvajanje Zakona o prestanku mandata stranih sudija i izboru domaćih sudija u Ustavnom sudu BiH;

3. NSRS zadužuje Vladu RS da nastavi ranije započete pregovore sa Vladom FBiH sa ciljem definisana granične linije između RS i FBiH, a u skladu sa Aneksom 2 Opšteg okvirnog sproazuma za mir u BiH;

4. NSRS obavezuje predstavnike RS u institucijama BIH da obustave donošenje bilo kakvih odluka u organima BiH do usvajanja Zakona o prestanku mandata stranih sudija i izboru domaćih sudija u UStavnom sudu BiH i njegovog stupanja na snagu;

5. NSRS naglašava da je Republika Srpska strana potpisnica svih aneksa Opšteg okvirnog sporazuma za mir u BiH, samim tim i Aneksa IV koji je Ustav BiH;

6. NSRS potvrđuje da su Visoki predstavnici i Ustavni sud BiH kršili Dejtonski sporazum i Ustav BiH i na taj način izmijenili poitički sistem suprotno Opštem okvirnom sporazumu za mir u BiH, a koji je ugovor međunarodnog karaktera;

7. NSRS obavezuje sve institucije RS da ne prihvataju i ne provode bilo kakve buduće antidejtonske i nedemokratske odluke Visokog predstavnika i Ustavnog suda BiH;

8. NSRS traži da predstavnici RS u zajedničkim organima BiH obavijeste NSRS o provođenju ovih zaključaka u roku od 60 dana.

N1

<