<

Hutba Izeta Čamdžića: Šta će biti kad ova pandemija prođe?

“Evo, da nam neko, sedmica – dvije zatvorske granice, ja bih baš za toliko vremena ostali radosni jer nemamo ni hambara, ni koša, ni podrum i tavani su prazni, njive i livade su nam u šiblju i šikari.”

Akos.ba

<