<

Dva su razloga zbog kojih čovjek čini haram/zabranjena djela

Preveo i prilagodio: Semir Imamović

Dva su razloga zbog kojih čovjek čini haram/zabranjena djela:
Prvi, loše mišljenje o Allahu, koje se ogleda u uvjerenju da pokornošću Njemu/ostavljanjem harama, ne bi ostvario ono što je ostvario griješenjem;
Drugi, da zna da je djelo koje čini haram (zabranjeno), ali strast, u njemu, nadjača razum i strpljenje i počini grijeh.
Prvi slučaj može se okarketrisati kao manjak znanja, a drugi kao manjak pameti i zdravog rasuđivanja. (El-Fevaid, str. 63)
Pouka šesta
Putnik ka Allahu i Njegovoj „Vječnoj kući“/Darul-ahire, neće biti siguran/uspješan na svom putovanju sve dok ne bude imao dvije vrste suzdržanosti/opreznosti: prva je, suzdržanost/opreznost srca u težnjama i cilju, i suzdržanost od okretanja nekome drugom pored Njega, a druga je suzdržanost udova od grijeha i strasti i njihovo potčinjavanje Uzvišenom. (El-Fevaid, str. 74)
Pouka sedma
Tri su izvora svih pogreški/grijeha, malih i velikih:
Prvi, oholost koja je Iblisa odvela tamo gdje ga je odvela;
Drugi, pohlepa koja je Adema izvela iz Dženneta;
Treći, zavist koja je jednog Ademovog sina okrenula protiv drugog. Ko svoju dušu zaštiti od ova tri zla, sačuvao se svog zla.
Nevjerovanje je od oholosti, griješenje je od pohlepe a nepravda i nasilje su od zavisti. (El-Fevaid, str. 116)

Izvor: Poučna razmišljanje iz knjige Ibnu Kajjima, simboličnog naziva „El-Fevaid“/“koristi i pouke“

<