<

Da li su današnje apokalipse slučajne: OVI PREDZNACI SUDNJEG DANA SU SE VEĆ DOGODILI

Živimo u vremenu koje sve brže prolazi. Čovjek živi takvim tempom da se više ne osvrće za sobom. Ali, današnji čovjekov život nikako ne ide u skladu sa budućnošću

Radi li po osnovima ljudskog morala ili ne, kao da ga više toliko i ne interesuje. Bitno je da samo dan, nedelju, mjesec završi sa zacrtanim ciljevima.
U hrišćanskim, islamskim i knjigama iz budizma postoje već neki predznaci koji ukazuju na to da smo blizu Sudnjeg dana. Kada će sve nestati? Kada će se dogoditi apokalipsa? Koji su to predznaci?

Nemoral
U hrišćanskim spisima, predznak Sudnjeg dana svakako je i sveopšti nemoral na planeti. Čovjek će gaziti po principima, postaće halapljiv, osion, nezaustavljiv u namjerama da se dokopa što većeg materijalnog bogatstva.

Uz to, njegov nemoral krenuće da surovo kažnjava i priroda koju svakodnevno zagađuje i uništava. Priroda će odgovoriti stalni zemljotresima, poplavama, cunamijima ili naletima orkana i tornada. Sve se to uveliko dešava poslejdnjih godina.

Islam s druge strane, govoreći o nemoralu, kaže i da će kad dođe najgore vrijeme muškarac ljubiti muškarca, a žena ženu. Ljudi će se sve više razvoditi, blud će biti na sve strane.

Vrijeme
Sve najveće religije stalno su ukazivale na vrijeme kao najvažniji faktor čovjekovog napretka ali i opstanka. Onog momenta kada čovjek bude prestao da poštuje svoje vrijeme i da samo trči za prihodom i neduhovnim stvarima, nastupiće Sudnji dan.

Rat
Nema važnije vjerske knjige koja nije u sebi sadržala i poglavlja o ratovima i šta se s čovječanstvom može dogoditi ukoliko čovjek sa čovjekom ne pronađe zajednički jezik.
Neke su religije čak kao predznak Sudnjeg dana navodile i “nikad viđene” odnosno “neobične”, starom svijetu nepojmljive ratove kojih će biti sve više. Na kraju će čovjek uništiti čovjeka a civilizacije će samo nestati.

Laž, kao istina
U vjerskim knjigama kao jedan od manjih signala Smaka svijeta se upozorava da će svijetom zavladati laž, a da će je ljudi prihvatiti kao istina. Dešavat će se to kaa svijet postane “globalno selo”.
Nismo li svjkedoci pojave internet, brzog širenja informacija, a po potrebi dezinformacija koje seplasiraju kao istinite. Treba li podsjećati na takve vijesti iz Iraka, Libije, Sirije….?

Vjerske knjige su upozorile da će za čovjeka biti kasno “kada se sunce pojavi na Zapadu”. Nauka u posljednje rvijeme upozorava da je ubrzano pomjeranje polova!

Izvor: svjetlo-dunjaluka

<