Vrijednosti sura El-Felek i En-Nas

Autor: dr. Salih Alu Talib / Preveo i sažeo: Amir Durmić

Džennet je bio prvo čovjekovo stanište, i bolje stanište od Dženneta ni ne postoji. U njemu je čisto dobro bez i najmanje primjese zla, baš kao što je Džehennem najgore i najgroznije boravište u kojem ne postoji niti jedna trunčica dobra, a kada je riječ o dunjaluku, na njemu egzistira i dobro i zlo. Ljudi koji nisu kročili stazom islama i ispravnog vjerovanja, nastojeći da izbjegnu različite vidove zla na koje svakodnevno nailaze u svojim životima, vrlo često pribjegavaju nedozvoljenim metodama i zabranjenim vidovima djelovanja koje samo povećava zlo i nevolju u kojoj se nalaze. Rekao je Uzvišeni: ”I bilo je ljudi koji su pomoć od džina tražili, pa su im tako obijest povećali.” (El-Džinn, 6) Međutim,

Uzvišeni Allah je iz Svoje neizmjerne dobrote i milosti Svojim robovima propisao legitimne načine traženja utočišta i zaštite od svakog oblika zla, kako bi sačuvali svoju vjeru i svoje fizičko zdravlje. ‘Ukbe b. ‘Amir, r.a., pripovijeda da je Poslanik s.a.v.s. kazao: ”Zar ne znaš za ajete koji su objavljeni u ovoj noći? Ništa poput njih nikada nije viđeno. To su ajeti: ”Kul e‘ūzu bi Rabbil-felek i Kul e‘ūzu bi Rabbin-nās.” (Muslim) Ukoliko je Poslanik s.a.v.s. ovako ustvrdio za ove dvije sure, onda nema nikakve sumnje da one u sebi kriju veličanstvno značenje, te da ih je Uzvišeni Allah učinio zaštitom i oružjem vjernika kojim se on brani od svih vrsta šejtana koji ga napadaju, bili oni u džinskom ili ljudskom obliku, kao i od svih oblika životnih nevolja i poteškoća na koja uvijek nailazi. Ove dvije sure na vrlo jasan način spominju bolest i lijek, te ih je Poslanik s.a.v.s. vrlo često učio i posvećivao im posebnu pažnju. Ebu Se’id kaže: ”Poslanik s.a.v.s. se Allahu utjecao od zla džina i ljudskih uroka sve dok mu nisu objavljene sure ”Čuvarice”, tj. Felek i Nas, nakon čega više nije učio ništa osim njih. (Tirmizi)

U ovim dvjema surama Uzvišeni Allah naređuje Svome Poslaniku ali naravno i svim drugim ljudima, da zaštitu i utočište od svih zala kao i od svih znanih i neznanih belaja potraže kod Gospodara svega stvorenog. Učeći isti‘āzu, tj. tražeći utočište kod Uzvišenog Allaha, vjernik priznaje i javno svjedoči da niko drugim osim Allaha ne može od njega otkloniti zlo niti mu priskrbiti kakvo dobro: ”Reci: “Utječem se Gospodaru svitanja, od zla onoga što On stvara, i od zla mrkle noći kada razastre tmine, i od zla smutljivca kad smutnje sije, i od zla zavidljivca kad zavist ne krije!” (El-Flek, 1-5) Učeći ovu suru vjernik kod Allaha traži utočište od zla kojeg je On stvorio, i od mrkle noći i svega onoga što ona u sebi krije. Noć je posebno istaknuta kao pogodno vrijeme za mnogobrojna zla koja u njoj dolaze do izražaja, poput zvijeri i otrovnica, lopova i razbojnika, demona i aveti, ali noć je i idealno vrijeme za činjenje zinaluka i svega što ga prati.

Također, u ovoj suri Allah nam naređuje da od Njega tražimo pomoć od onih koji siju smutnje i onih koji nam zavide, jer su smutnja i zavist izuzetno opasni po cjelokupnu ljudsku zajednicu. I rekao je Uzvišeni: ”Reci: “Tražim zaštitu Gospodara ljudi, Vladara ljudi, Boga ljudi, od zla šejtana napasnika, koji zle misli unosi u srca ljudi – od džina i od ljudi!” (En-Nas 1-6) Allah je Gospodar svih ljudi općenito, pa tako i onih koji sebe na dunjaluku zovu vladarima i gospodarima, podsjećajući ih da nema istinskog Gopodara do Njega, Jednog i jedinog. Propisano nam je tražiti utočište kod Allaha od šejtana i njegovih vesvesa – došaptavanja, kojima mnoge ljude, pa čak i praktične vjernike, dovodi u teško iskušenje. Allaha Uzvišenog molimo da nas zaštiti od svih znanih i neznanih nevolja i zala, i da nas stavi pod okrilje Svoje milosti i pruži nam Svoje utočište.

saff.ba