<

ŠEJTANI I DŽINNI SE POMOKRE NA ONE OSOBE (POSEBNO NA ŽENE), KOJE NE ČUVAJU SVOJE AVRETE I TIJELO

Za one muškarce i žene koji javno pokazuju svoje tijelo…
Muškarci i žene, muslimani, koji javno pokazuju svoje tijelo, ne krijući avret (posebno žene, jer su daleko više osjetljivije na napade džinna i podložnije sihru, radi njihove važne uloge u porodici i u zajednici)

i koji svojim tijelom emituju signale strasti i zinaluka, kolektivno su lišeni Allahove zaštite od nasrtanja najgore vrste džina ubica, zaljubljenih džinna, koji izazivaju čak i smrtne bolesti ali i razvrat i razdor u porodicama i u društvu.

Ako gore opisani nemaju nikakve simptome šejtansko-džinnskog djelovanja a ne praktikuju ibadet ni namaz, takvi spadaju u kategoriju zavedenih – ostavljenih! Njih je Šejtan, Allah nas sačuvao njega, markirao svojom mokraćom baš poput paščeta kada digne nogu uz drvo ili uz ćošak neke kuće pa “se potpiše”…

Čuvajte svoj avret i svoje tijelo i znajte da će Džehennem, Allah nas sačuvao njega, ako se iskreno ne pokaju prije smrti, biti pun ljepotica i ljepotana, glumaca i glumica, diva i čarobnih dunjajlučkih ljepotica, pjevača i pjevačica, koje će meleki vezati kukama za njihove avrete i uvijek ih iznova bacati u najžešću vatru!

Allah vas nagradio svakim hajrom! Amin!

Autor: Hafiz Fuad Abdullah Seferagic

Obrada: www.religis.com

<