<

Insan koji ostavlja učenje Kur’ana

Čovjek koji ostavi čitanje Kur’ana je kao prazna, napuštena kuća. Kur’an je temelj naše vjere. Kako da se čovjek pripisuje nekom vjerozakonu, a ne zanima ga niti ga iščitava? I znamo kolike su nagrade, za svaki harf po 10 dobrih djela. Doći će dvojica na Sudnjem danu, isto radili samo je jedan čitao više Kur’an. Pa će ovaj imati brda dobrih djela koja neće imati njegov prijatelj.  Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: “Čovjek će na Sudnjem danu poželjeti da mu se njegovo meso sa kliještima odvaja od kostiju da samo dobije stepene koja su dobila njegova braća.” Sve bi trpio na dunjaluku. Da ga prepolove na dva dijela samo da dobije te stepene kada vidi ljepote koje su njima date. Pa ne treba čovjek tražiti da mu iko odvaja meso od kostiju, evo puta i načina da se zarade ti stepeni. No međutim, čovjek upadne u nemar pa ostavi ono što je dobro i vrijedno.  Kada ne bi imali drugog hadisa osim ovog bilo bi nam dovoljno. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: “Čovjek će doći na Sudnjem danu i Allah Uzvišeni će mu reći: Uči i penji se. Tvoje mjesto i tvoja deredža će biti na zadnjem ajetu kojeg proučiš.” (Imam Tirmizi) Zato neki učenjaci zastupaju stav da u Džennetu ima stepeni onoliko koliko ima ajeta u Kur’anu. Čovjek koji prouči jedan ajet ići će za stepen više. Pa kako je lako doći do Allahovog Dženneta i kako nam je dao priliku, a kako se ljudi poigravaju sa tom prilikom i neće da je iskoriste.  Ibn Mesud, radijallahu anhu, nije htio postiti dobrovoljni post, pa kada su ga upitali zbog čega, rekao je: “Kada postim dobrovoljni post ne mogu učiti Kur’an, a učenje Kur’ana mi je draže od dobrovoljnog posta.” Kazao je Ibn Kajim, rahimehullah: “Postio sam ponedeljak i četvrtak i bijele dane, pa sam počeo postiti Davudov post, a prije toga sam čitao svakog dana po pet džuzeva Kur’ana. Pa sam spao na dva, nemam snage, te sam ostavio Davudov post i nastavio učiti pet džuzeva dnevno.”  Čovjek se treba pokajati Allahu i vratiti se, nastojati što može više da se druži sa muslimanima koji uče puno Kur’an. Kako mi je drago kada čujem od brata muslimana da kaže: “Otišao sam kod brata u posjetu, večerali smo i onda učili Kur’an zajedno.” Kako je to lijepa osobina i lijepo iskorištavanje vremena. Sjedati i pričati praznu priču nema od toga koristi. Neka čovjek iskoristi blagodati koje mu je Uzvišeni dao dok ima priliku. 

Dr. Safet Kuduzović 

n-um.com

<