<

Schmidt dolazi i donosi dašak Njemačke: Nametnuti zakone i natjerati političare da rade, žalbe nema!

Sljedeći visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini poučen godinama rada Inzka dobio je jasne smjernice kako mora raditi ukoliko želi pomoći BiH i njenim građanima da zakorače u zajednicu evropskih zemalja. Evidentno je da se u BiH izabrani politički predstavnici ne mogu dogovoriti ni oko čega a što bi bilo od koristi za građane cijele BiH. Etnonacionalna priča dobrano je podijelila narode, a zdrava struktura ne može doći do izražaja, stoga će se i u BiH političke partije, makar one probosanski orijentirane, što prije morati konsolidirati, kako bi se krenulo s normalnim radom i tako neophodnim napretkom – prenosi agencija Patria.

“I čast mi je kao i posvećenost da blisko sarađujem sa međunarodnom zajednicom za budućnost ljudi u BiH”, rekao je u izjavi novoizabrani visoki predstavnik.

Bosni i Hercegovini su neophodni zakoni, a njihovu provedbu da prati pravosuđe koje mora procesuirati neprovođenje zakona. Tada će biti lakše disati, jer ukoliko tužioci počnu sankcionirati političare, počet će i političari raditi i biti odgovorni. Na taj način ćemo ubrzati ispunjenje uvjeta i ciljeva iz programa “5+2” i doprinijeti stabilnosti u BiH, tako što će se osigurati dosljedna provedba civilnih aspekata Općeg okvirnog sporazuma za mir.

Za ukidanje OHR-a u BiH su 2008. godine postavljena 5+2 uvjeta i cilja, među kojima su raspodjela imovine između države i drugih nivoa vlasti, rješenje za vojnu imovinu, provođenje Konačne odluke za Brčko distrikt, fiskalna održivost BiH, te vladavina prava – navodi Patria.

Bonskim ovlaštenjima, koja su mu dodijeljena na zasjedanju Vijeća za provođenje mira u decembru 1997. godine, visokom predstavniku je omogućeno da donosi amandmane na ustave Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine, donosi zakone i njihove izmjene i dopune, smjenjuje izabrane funkcionere i državne službenike i zabranjuje im učešće na izborima, oduzima građanska prava i lična dokumenta bez prava na žalbu.

Građani su do sada bili ti koji nisu imali pravo na žalbu, a i na izborima su loše birali. Dolazi li vrijeme da oni koji nama kroje lošu sudbinu i stavljaju nas u torove ODU i to bez žalbe. Schmidt to može, a sigurna sam i hoće! Na kraju on je Nijemac, a taj mentalitet ne poznaje fušeraj! – piše agencija Patria.

(Patria)

<