<

Sanjali ste padanje, pauka, pijanstvo?Nije dobro…Pogledajte značenje svojih snova

Pacov
Simbolizira lopova, grijeh, uznemiravanje, poniženje, odvratnost i mržnju. Ko sanja da je uzeo pacova ili štakora ili da je pacov ušao kod njega – odselit će iz svoga boravišta ili zemlje; ko vidi pacova u svojoj kući ili kući nekoga drugoga – neka se ta kuća pričuva od lopova; a ko sanja da jede meso od pacova – ogovara nekog
Pad ili padanje
Simbolizira promjenu stanja iz boljeg u gore, promjenu bolje žene lošijom, boljeg zanimanja lošijim, boljeg mjesta lošijim i boljeg pravca ili mezheba lošijim. Ako neko sanja da je pao s kuće i polomio ruku, nogu ili neki drugi organ – zadesit će ga neki belaj na tijelu ili imovini, ili će imati izvjesnih problema sa prijateljima; ako sanja da je
Palac
Simbolizira teškoću u koju će zapasti osoba koja ga sanja.
Paljenje kandilja
Sibolizira upućivača, koji ljude usmjerava Pravim putem.
Palma
Palma
Simbolizira učena čovjeka, dijete, ženu, kuću, zemlju, imetak ili dug životni vijek. Za osobu dostojnu i sposobnu vladati, posjedovanje mnogo palmi simbolizira vlast; za trgovca trgovinu; a za običnog radnika izvor prihoda. Ako neko sanja da u nekom mjestu vjetar čupa palme, u tom mjestu će zavladati zarazne bolesti. Jedna palma simbolizira časnu, dobru i poštenu ženu; a suha palma
Pamuk
Simbolizira imetak. Grebenje pamuka – pokajanje i čišćenje od grijeha.
Pancir
Simbolizira zaštitu od neprijatelja, sigurnost od straha, imetak i vlast. Oblačenje pancira simbolizira brata pomagača ili brižljivog sina. Ako trgovac ili biznismen sanja da oblači pancir, imat će dobre prihode od trgovine i biznisa.… Pročitajte ostatak

PANTALONE

Pantalone ili hlače u snu simboliziraju ženu, njenu ispravnost i ispravnost kućne čeljadi. Ko sanja da ima nove pantalone oženit će djevicu. Oblačenje pantalona – negriješenje; mokrenje u pantalone – žena će zatrudnjeti; vršenje nužde u pantalone – ljutnja zbog trudnoće žene. A ko sanja da su mu se pantalone odvezale – žena mu se pokazuje drugima
PAPAGAJ

Simbolizira trgovca robljem, lažova i nasilnika. Uz to, sanjanje papagaja, po nekima, može simbolizirati filozofa, lijepu i elokventnu ženu i oholog bestidnog čovjeka.

Papci simboliziraju naporan i težak posao, neku vrstu muke, ali i majku s djecom i sastanak supružnika.
PAPIR

Simbolizira čovjeka u izvjesnim problemima, brigama i teškoćama. Ko sanja papir u ruci – bit će mu ispunjena potreba; ko sanja da piše po papiru – poricat će ono što mu drugi ljudi pružaju i čine ili će na njihovim postupcima biti nezahvalan; a ko sanja da mu je imam dao neki papir – pitat će imama i na to

Simboliziraju umor, razvod od žene, a neki vele nestanak brige. Skidanje papuča upućuje na razvod sa suprugom.…
PARALIZA

Ko sanja da su mu paralizirane obje ruke, to upućuje da je počinio veliki grijeh. Ako mu je paralizirana desna ruka, nepravdu je učinio slabašnom; ako mu je paralizirana lijeva ruka, umro mu je brat ili sestra; ako mu se sasušio palac, otac će mu se razboljeti ili imati neku nesreću; ako mu je paraliziran kažiprst, razboljet će mu se
PARAN BROJ

Ko sanja paran broj to simbolizira njegov lijep svršetak i u vjeri i na dunjaluku. To može, također značiti primanje šefaata i vasijjeta.
PARFEM

Simbolizira imetak, komoditet, hadž i dobijanje muškog djeteta. Ko sanja da se namirisao parfemom – zadobit će lijep ugled kod ljudi; a ko sanja da se namirisao s njim u imamovoj kući, odnosno kući nekog predvodnika – bit će optužen za obmanu i izdaju
PAS

Pas u snu simbolizira glupog čovjeka. Lajanje psa – čovjek koji prelazi sve granice, koji nema stida i koji širi lažne vijesti. Ujed psa – ako se druži sa osobom koja slijedi novotarije, dovest će ga u zabludu; ako ima neprijatelja – izgubit će od njega; ako ima čuvara – iznevjerit će ga; ako to sanja u vrijeme gladi

Simbolizira vjeru. Ako neko sanja da mu je po dlanu iznikla trava, umrijet će i na grobu će mu izniknuti trava.
PASTIR

Simbolizira upravitelja, učitelja i odgajatelja djece ili onoga koji savjesno izvršava vladareva ili sudijina naređenja. Ko sanja da je pastir i da čuva stado, ali ne zna mjesto napasanja on uči Kur’an, ali ne razumije najbolje njegove poruke; a ko sanja da čuva svinje on se druži sa nevjernicima i inovatorima.
PASTRMA

Simbolizira stavljanje nečega gdje mu nije mjesto, obavljanje namaza ili davanje zekata izvan njegovog pravog vremena, odugovlačenje u poslovanju ili putovanje.

Panj
Simbolizira slabost, nemoć, paralizu i neaktivnost.

Patka
Simbolizira ugledne ljude koji su pobožni i čestiti i koji se čuvaju harama. Ko sanja da jede meso patke oženit će bogatu ženu; a ko sanja da patka s njim razgovara zadobit će čast i visok položaj od neke žene.
Patlidžan
Simbolizira opskrbu sa malo truda – ako je u njegovoj sezoni sazrijevanja, a ako nije – onda simbolizira s mukom stečeni imetak ili nešto loše. Konzumiranje patlidžana upućuje na neke olakšice koje će ubrzo nastati
Pauk
Simbolizira prokletu ženu i sihirbašicu. Ko sanja pauka to upućuje na ženu koja napušta muževu postelju i na perfidnog i prikrivenog čovjeka. Paukova mreža simbolizira ženidbu sa ženom bez vjere.

Paun
Simbolizira bogatu i lijepu ženu, plemenitog vladara, ljepotu, narcisoidnost, prenošenje tuđih riječi, laž i zavaravanje. Ko sanja da jede paunovo meso žena će mu umrijeti, a on će naslijediti njenu imovinu. Ako sanja da je uzeo paunovo perje, zadobit će kapital od žene ili će ona biti uzrok da on zadobije neki kapital.
Pčela
Simbolizira dobijanje imetka, nekog vođstva, ljude koji predano i neumorno rade da bi obezbijedili sredstva za život; učenjake, pravnike, ljude od pera i vojsku. Ko sanja da je dobio pčele, ili da ih uzgaja ili da je od njih dobio meda – zadobit će kapital bez ikakve muke i poteškoće, a ko u snu ubije pčelu – savladat će neprijatelja,
Pčelar
Simbolizira bitku, borbu, rat, prisvajanje imetka, blokadu, napor i umor.
Peć
Peć
Simbolizira kuću u kojoj se stanuje, neku kućnu vrijednost, ženu, trudnu ženu, oca, majku ili lahkoću nakon tegobe. Ako neko sanja da pravi peć, zadobit će neko dobro. Ako se vatra u peći razgorila, to simbolizira snivačevu djecu; a ako vidi u snu da u peći ima vatre, to može upućivati da će riješiti neke probleme.

Pečat
Simbolizira rukovođenje, zadobijanje nekog rukovodećeg položaja ili obogaćivanje
Pečenje
Simbolizira radosnu vijest u životu. Ako je meso nepečeno, onda simbolizira brigu. Debelo janjeće pečeno ili prženo meso – mnoštvo imetka, a mršavo pečeno meso – malobrojnost imetka i opskrbu koja je stečena na mučan i težak način. Pečeno goveđe meso – sigurnost od straha, a ako ima ženu trudnu – rodit će muško dijete. Pečeno tele – opskrba; pečeno
Pećina
Simbolizira neku vrstu utočišta, skrivanje nekih stvari za onoga ko ih želi utajiti, oslobađanje od tegoba, dug životni vijek i obilno dobro. Ako snivač bude bolestan ili u zatvoru, a bude sanjao pećinu – ozdravit će, ili će biti pušten iz zatvora.…
Pehar
Simbolizira ženu ili slugu. Ko sanja da je napunio pehar ili staklenu posudu – žena mu je zatrudnila; ako se pehar razbije – žena će umrijeti; ako se pehar razbio, a voda ostala – dijete će, nakon poroda, ostati živo, a žena će umrijeti; a ako voda istekne, a pehar ostane – žena će ostati živa, a dijete će umrijeti.
Pekar
Simbolizira pravednog i osjećajnog vladara, dijete, ljubav i sigurnost od straha. Katkad simbolizira i osobu koja svoju opskrbu zarađuje riječima i svađom, jer svaki proizvod koji dotiče vatra simbolizira riječi i sporenje. Ko sanja da je pekar postići će udobnost, obilje i bogatstvo; ko sanja da je od pekara kupio hljeb živjet će prijatnim i radosnim životom i imati obilnu
Pekara
Simbolizira radost, sreću, tržnicu, ali i samog snivača. Ako neko sanja da gradi pekaru, dobit će neku upravu ili vlast, ako je toga dostojan, a ako nije zaokupirat će ljude nečim izuzetnim i vrijednim. Ako neko sanja poznatu pekaru, ona upućuje na izvor njegovih prihoda
Pelene
Simboliziraju dijete za trudnicu i savladavanje neprijatelja. Nije lijepo sanjati pelene onome ko je putnik ili bolesnik.
Simbolizira imetak stečen na sumnjiv način. Ako ga sanja trudnica, rodit će muško dijete.
Pelud
Simbolizira bolest ili novac. Ko sanja da kupuje pelud – razboljet će mu se žena ili će od nje zadobiti veliku količinu novca.
Penis
Penis u snu simbolizira imetak, ugled, dijete ili životni vijek. San da čovjek ima dva spolna organa upućuje na dobijanje, pored jednog, i drugog djeteta; san neprirodno velikog organa upućuje na brigu; otkinutost istog organa na smrt ili smrt njegovog djeteta, promjene na njemu – promjene kod djece i potomstva; slabost tog organa bolest njegovog djeteta ili skori pad njegovog
Pepeo
Simbolizira haram-imetak ili imetak koji je došao od strane vladara, ili neistinit govor, ili znanje od kojeg nema nikakve koristi, ili tugu i zabludu. Ko sanja da je postao pepeo, ili da ga nosi, ili sakuplja – on se služi znanjem koje uopće ne koristi, ili govori nešto lažno i štetno
Perač
Simbolizira otklanjanje briga i problema, pripremanje za put ili odgajatelja onih koji ne primaju savjete.P
Perad (peradarska farma)
Simbolizira: za neoženjenog – ženidbu, a za oženjenog – potomstvo; mjesto gdje se djeca skupljaju, lokalitet gdje se sastaje muški i ženski svijet radi šetnje i razonode, nejasne i sumnjive stvari i odlazak ili izlazak iz zatvora.

Perje
Sanjati perje simbolizira imetak, ugled i odjeću.
Perle
Simboliziraju kapital ili prostog prijatelja.
Pero
Simbolizira znanje, naređenje ili zabranu, upravu nad nekim zanimanjem, garanciju, izdržavaoca, dijete koje će biti pisar, plug, muški spolni organ, ono čime se čovjek opominje i onoga čija se naređenja izvršavaju, kao što su vladar, učenjak, sudija, jezik, sablja ili muško dijete. Ako neko, čiji je posao vezan za pero i pisanje, sanja da u ruci ima pero ili olovku,
Peškir
Simbolizira slugu, a neki vele da ovaj san označava hadž i ihrame.
Pesnica
Simbolizira pružanje jezika, stiskanje pesnice i razvratan govor među muslimanima.
Peta
Slomljena peta simbolizira neki čovjekov postupak zbog kojeg će se kajati.
Piće
Simbolizira radost i dobro stanje, ako je u njemu manifestirana boja. Jedino žuta boja nekog pića ili napitka nije poželjna, jer simbolizira bolest. Ako se u snu pije nepoznato piće ili pitka voda, to simbolizira uputu i znanje; a ako se pije hladna voda, ona upućuje na halal-kapital.
Pijaca
Simbolizira džamiju, mjesto na kome se postiže veliki sevap, poput odgojno-obrazovnih ustanova, sezonu hadža, bojno polje, ovaj svijet, uzbunu i nemir. Ako neko sanja da je na nepoznatoj tržnici i da nije uspio ništa značajnije ni kupiti ni prodati: ako je u džihadu – neće poginuti, već će ustuknuti; ako je namjeravao otići na hadž – zakasnit će
Pijanstvo
Simbolizira brigu, žalost i veliko neznanje. Ko se u snu napije – steći će imetak na nedozvoljen način. Za prepadnutog čovjeka pijanstvo u snu ima dobro značenje. Simuliranje pijanstva upućuje na predstavljanje sebe drugačijim nego što jeste, ali ako to sanja neki bogobojazan čovjek – to će upućivati na njegovu opijenost ljubavlju prema Allahu Uzvišenom.
Pijavice
Simboliziraju porodicu, djecu i neprijatelje. Ko sanja da mu pijavice izlaze iz nosa, usta ili stražnjeg dijela znači da će mu žena pobaciti dijete prije upotpunjenja trudnoće.
Pijenje
Simbolizira uputu i znanje, ukoliko se pije nepoznato piće ili pitka voda, i halal-imetak – ako se pije hladna pitka voda
Pijesak
Simbolizira ljude, dunjaluk, životinje, grob, smrt i siromaštvo. Ko sanja da mu je ruka u pijesku pozabavit će se dunjalučkim poslovima; ko sanja da guta, skuplja ili nosi pijesak postići će kapital i neko dobro; ko sanja da hoda po pijesku radit će težak posao; a ko sanja da trči po pijesku to upućuje na neku vezanost, okove, opsadu
Pijetao
Simbolizira čovjeka visokog značaja i glasa, ali i roba i osobu robovskog porijekla. Uz to, on može značiti, također, hatiba i učača Kur’ana, ali i čovjeka koji upućuje na dobro, ali ga ne izvršava. Ko sanja da je postao pijetao postat će muezin; ko sanja da mu je pijetao ušao u kuću i kljuca zrnevlje pšenice ili ječma – nešto

<