<

SANJALI STE Oružje,Odsijecanje glave,Oca,

Snovi se spominju u Kur’anu prilikom govora o Ibrahimu a.s., i njegovom sinu Ismailu, zatim prilikom govora o Jusufu a.s. Isto tako i mnogi hadisi Poslanika s.a.v.s., govore o snovima.

Može se slobodno reći da su snovi jedan od fenomena koji izazivaju ljudsku maštu, ali čiji je krajnji rezultat priznavanje Allahove veličine, moći i znanja. To vidimo na primjeru Jusufa a.s.

Koji su snovi najistinitiji?

Najistinitiji snovi su oni koji se sanjaju u ranu zoru i za vrijeme popodnevnog odmora i počinka (kajlula), a najpovoljnija vremena za njih su, vrijeme zametanja behara i vrijeme zrijenja i dozrijevanja plodova. Istiniti snovi se najrjeđe sanjaju zimi. Tada su snovi koji se sanjaju za vrijeme popodnevnog odmora jači i istinitiji od onih koji se usniju noću.

Osoba koja je iskrena u govoru, uglavnom sanja istinite snove. Onaj koji voli laž i često laže i snovi su mu, uglavnom, lažni. Međutim, ukoliko čovjek nekada i slaže, ali prezire laž kod sebe i drugoga – svi mu snovi mogu biti istiniti! Ako su snovi sažeti i koncizni, a ako u sebi ne sadrže obilan i nesadržajan govor – bit će efikasniji i vrlo brzo se mogu ostvariti.

Poslanik s.a.v.s. je jednom prilikom rekao: “Ako itko od vas vidi san koji voli, onda je taj san od Allaha dž.š., i treba zahvaliti Uzvišenom Allahu za njega i ispričati ga drugima; ali ako vidi nešto drugo, nešto što ne voli, onda je to od šejtana, i treba tražiti zaštitu od Allaha protiv tog zla, i ne treba spomenuti nikome, jer mu može naštetiti.”

Pišite nam na našu fb stranicu klikni OVDJE ako želite znati značenje svog zna čija značenja crpimo iz islamskih knjiga.

Obaziranje
Obaziranje u namazu simbolizira težnju za dunjalukom i udovoljavanje strastima, a obaziranje iz opreza i straha od nečega opasnog i neželjenog, simbolizira oprezan pristup čovjeka prema ženi i djeci.
Obećanje
Simbolizira neko dobro. Ovo značenje ima, ako mu je dato lijepo obećanje od strane prijatelja. Međutim, ako mu je dato lijepo obećanje od strane neprijatelja, to označava zlo koje će ga zadesiti od tog neprijatelja ili nekoga drugog; a ako mu je neprijatelj obećao neko zlo, onda to upućuje da će ga zadesiti neko dobro od strane tog neprijatelja
Oblaci
Simboliziraju, prije svega, islam. Oni, također, simboliziraju znanje, razboritost, mudrost, rječitost, deve, lađe, kišu, saputnike, trudnice, vojsku, ali i kaznu i vladarevu srdžbu. Ako neko sanja da na oblacima zida kuću – postići će mudrost, visok položaj i halal-imetak; ako neko sanja da se pretvorio u oblak koji ljudima daje kišu – postići će imetak od kojeg će i drugi
Obračun
Ko bude sam sebi u snu svodio račun – to upućuje na njegovo pokajanje; ko bude lahko račun položio – imat će pobožnu, valjanu i pažljivu ženu, a ko bude imao težak obračun – pretrpjet će štetu.
Obrve
Simboliziraju ugled, ljepotu, čast ili vjeru. Nedostatak u obrvama upućuje na krnjavost u ovim osobinama. Spajanje obrva u snu upućuje na ljubav i bliskost, a razdvajanje obrva više nego obično upućuje na razdvajanje i mržnju.
Obuća
Simbolizira putovanje morem, a obuvanje obuće sa oružjem – zaštitu. Obuća u zimskom periodu simbolizira dobro, a u ljetnom brigu. Obuvanje nove obuće – izbavljenje od neprilika i čuvanje imetka, a ako nema oružja – brigu i tjeskobu; tijesna obuća – dug i zatvor, a komotna obuća – briga u vezi imetka; jednostavna obuća – ženidba sa djevicom; izderana obuća
Obućar
Simbolizira opskrbu, potomstvo, djecu i žene, dok nepoznati obućar simbolizira osobu koja pravilno dijeli nasljeđe
Oči
Simboliziraju vjeru i kriterije za raspoznavanje pozitivnog od negativnog. Više očiju na tijelu upućuju na povećanje vjere i dobra, a oči na raspuklom stomaku na nevjerstvo. Gubljenje očiju predstavlja umiranje djece, a oči od željeza tešku brigu. Slušanje okom, a gledanje uhom upućuje na navođenje svoje porodice na griješenje. Ko liječi oči – popravlja svoju vjeru i svoje materijalno stanje.
Odgajatelj
Simbolizira učitelja, šejha, roditelja, majku, uzora, a ako se radi o nepoznatnom odgajatelju, onda to simbolizira Gospodara svjetova.
Odjeća od vune i pamuka simbolizira imetak; a od lana i kostrijeti manji imetak. Pohabanost i uprljanost odjeće – siromaštvo, brigu i iskravernost vjere; bijela odjeća – dunjalučka i vjerska ljepota; crvena: za ženu – dobra, za muškarca – nije; zelena – izvanredna vjera; crna – imetak i vlast, ako je nosi i na javi, a ako ne nosi onda
Odsijecanje glave
Svjedočiti odsijecanju glave u snu simbolizira izostavljanje namaza ili otpadništvo od vjere. Ako to sanja osoba koja je u velikim brigama, oslobodit će se briga; ako sanja dužnik, oslobodit će se dugova; bolesna osoba, ozdravit će; za bankare i vlasnike kapitala, gubitak kapitala; za putnike, povratak kući, a za ljude u nekom sporu, dobijanje spora.
Odsutnost
Za bolesnog simbolizira smrt, a za zaljubljene i one koji se vole posmatranje i otkrivanje. Ko sanja da se izgubio i iščezao u zemlji to upućuje na daleko putovanje; ako sanja da se izgubio i iščezao u zemlji bez rupa i udolina i dugo se zadržao, tako da se pomisli da uopće neće iz zemlje izići to označava njegovu opsjednutost
Ogledalo
Simbolizira ženu, snivačevo srce, ljudskost ili položaj. Ko se ogleda u ogledalu: ako je neoženjen – oženit će se; ako je neudata – udat će se; ako je trudna – rodit će kćerku identičnu sebi; a ako muškarac sanja da se ogleda u ogledalu, a ima trudnu ženu – rodit će mu se sin koji će na njega ličiti; ako
Ogovaranje
Simbolizira da će štetne posljedice zadesiti osobu koja ogovara. Ko sanja da ogovara nekog čovjeka zbog siromaštva bit će stavljen na kušnju upravo sa siromaštvom, a ako ogovara zbog nečega drugog bit će tim i iskušan.
Ograda
Simbolizira vjeru i djela određene osobe i ono što ga štiti od dunjalučke i ahiretske kazne. Ko sanja da je prešao ogradu neke bašče i ušao u nju to upućuje na devalviranje njegove vjere, gubljenje dunjaluka, bezvrijedno pokajanje, napredovanje neznalica, nazadovanje učenih ljudi i otpadništvo od vjere.
Oholost
Simbolizira nasilje i nepravdu. Ko sanja da je fasciniran samim sobom, svojim bogatstvom ili snagom, i bude se s tim oholio, on drugima čini zlo i nasilje; a ko sanja da se uzoholio u prihvatanju ovozemaljskih radosti i uspjeha u ovodunjalučkim poslovima život mu je na izmaku
Oklop
Simbolizira tvrđavu, dostojanstvo, snagu, pobjedu i imetak dobijen iz miraza. Ko sanja da je stavio na sebe oklop oženit će se sa jakom, časnom, lijepom i bogatom ženom. Oklopi koji štite podlaktice – muškarci iz bliže rodbine; a oklopi na potkoljenicama – sin i snaga na njegovom putu.
Okovi
Simboliziraju stabilnost u vjeri. Ako je vezana okovima osoba poznata po dobroj vjeri ili sanja da se vezana okovima nalazi u džamiji, to upućuje na pokornost Uzvišenom Allahu; ako se, pak, radi o čovjeku koji sakuplja dunjaluk, onda to upućuje na njegovu ustrajnost u tome. Okovi na nogama za putnika simboliziraju zapreku odlaska na put, za trgovca slabu prodaju
Okretanje u namazu simbolizira gramzivost i požudu, preokupiranost dunjalukom i njegovim ljepotama, udaljavanje od Ahireta i naginjanje novotarijama
Olovo
Simbolizira običnu svjetinju i neznatnu zaradu. Uzimanje olova – dobijanje imetka od nevjernika i vatropoklonika; uzimanje topljenog olova – gubitak imetka. San da neko topi olovo upućuje na njegovu prepirku, pri čemu će ga narod koriti i klevetati.

Oluk
Simbolizira osobu koja čini dobro. Ko sanja da voda teče kroz oluke, bez padanja kiše to upućuje na neku vrstu smutnje i anarhije
Omalovažavanje
Simbolizira loš dokaz. Ko sanja da omalovažava i potcjenjuje nekog vjernika – snivačeva vjera je pogrešna, izgubit će nadu i povjerenje u neku osobu i bit će ponižen. Ko sanja da ga potcjenjuje neki nepoznati mladić – pobijedit će svog neprijatelja, a ko sanja da ga potcjenjuje nepoznati starac – to znači da će osiromašiti
Omča
Simbolizira pomagača. Ako je omča od užeta, čovjek je pouzdan. Ko sanja da je nekom čovjeku nabacio omču oko vrata i ta omča mu ostane na vratu – on od nekoga traži pomoć protiv čovjeka kojem je tu omču nabacio na vrat. Ako omča sklizne sa njegovog vrata, to upućuje da ga čovjek od kojeg traži pomoć izdaje
Omer r.a.
Simbolizira snagu u vjeri, pravednost u govoru i lijep postpuak prema podređenima. Ko sanja da se rukuje sa Omerom r.a., postići će dunjalučka dobra i pronicljivost. Ko sanja da ga je Omer r.a. udario svojim bičem ili mu prijeti njime – neka dobro analizira svoje postupke. Ko sanja da se pretvorio u njegov lik neka očekuje šehidsku smrt.
Opadanje kose
Ispadanje kose u snu simbolizira gubitak položaja.
Opekotina
Simbolizira bolne riječi, stupanje u brak ili rađanje djeteta. Inače, ovaj san se može tumačiti na više načina. Ako neko sanja trag stare ili nedavne opekotine, na kojoj je ispucala kora, ali ne osjeća bol, onda to upućuje na najbolji i najefikasniji lijek; a ako se sanja otok na koži od ranije ili skorije opekotine, osoba koja to sanja će
Opijenost
Simbolizira brigu i tugu. Ko sanja da pije neko alkoholno piće i da se od njega opio – steći će haram-imetak, sa kojim će dobiti vlast, srazmjerno jačini opijenosti u snu; a opijenost bez pića upućuje na izuzetan strah
Oponašanje
Međusobno oponašanje muškaraca i žena simbolizira žalost, užas i strah. Ako žena sanja da na sebi ima mušku odjeću i liči na muškarca, ali to ne prelazi normalnu granicu – njeno stanje će se popraviti; ali ako njen izgled prelazi normalnu granicu i suviše liči na muškarca i oponaša ga – njeno stanje će se preobraziti u žalost i užas.
Oprost
Simbolizira praštanje, pokajanje, dug život i visok položaj. Ko sanja da je nekom griješniku oprostio neki grijeh – on radi nešto zbog čega će mu Milostivi Allah oprostiti; ko sanja da mu je neko oprostio – dugo će živjeti i postići će visok položaj; a ko sanja da mu je Uzvišeni Allah oprostio – on će se pokajati, biće upućen
Opsada
Simbolizira opreznost i stabilnost u stvarima i pobjedu nad idolopoklonicima.
Orah
Simbolizira očuvan i sklonjen kapital, a stablo oraha simbolizira škrtog, napornog i teškog stranca. Ako neko sanja da se igra sa orahom, imat će neki spor i svađu; ako se nalazi na stablu oraha, uspostavit će vezu sa veoma značajnim strancem. Silazak s oraha – prekidanje veze sa tim strancem. Padanje s oraha i umiranje – nastradat će od ruke
Orao
Simbolizira čovjeka ratnika, od kojeg nije siguran ni onaj ko mu je blizak, a kamoli njegov protivnik. Ko sanja orla na krovu kuće ili dvorištu – to upućuje na Meleka smrti. Ako mu je orao pao na glavu, umrijet će; ako ga je orao udario kandžama, zapast će u finansijske probleme; ako žena sanja orla – rodit će velikog sina
Organ
Organ ljudskog tijela simbolizira porodicu. Ako se sanja da je neki organ otkinut ili operiran – to simbolizira putovanje i odvajanje od porodice
Ormar (za odijelo)
Simbolizira ženu, položaj ili jahalicu, odnosno prijevozno sredstvo. Sanjanje ovog ormara u kojem osoba drži odijela i košulje može simbolizirati dobro, dostojanstvo, čast, lijep govor, zadovoljstvo, ljubav, dobro stanje ili novu odjeću.
Oružje
Simbolizira pomoć, savladavanje neprijatelja i neutraliziranje bolesti. Ko sanja da ima oružje, a nalazi se u narodu koji ga nema, on će im biti predvodnik; ko sanja da ima oružje, a narod gleda u njega, oni će mu zavidjeti i ogovarati ga; a ko sanja da posjeduje oružje i zna ga upotrebljavati to upućuje na njegovu potpunost i ispunjenje njegovih
Osa
Simbolizira neprijatelja, ratnika, razbojnika, presretača i općenito negativnog čovjeka. Ako se sanja ulazak osa u neko mjesto, to upućuje na ulazak vojske u to mjesto i hrabar postupak stanovnika tog mjesta. Ubod ose simbolizira uvredljive i proste riječi. Ko sanja da liječi ose – on liječi najmizernije ljude i one koji nemaju nikakvu vrijednost.
Osijedjelost (sjedoća)
Simbolizira dug život, nemoć ili siromaštvo. Za mlade osijedjelost simbolizira ozbiljnost i dostojanstvo. Ko ima trudnu ženu, a sanja da mu je kosa na glavi osijedila – dobit će muško dijete. Ako žena sanja da je osijedila – muž će joj se oženiti drugom ženom. Ko sanja da mu je brada osijedila – upropastit će vjeru ili izgubiti imetak.
Oslobođenje
Ko sanja da je nko proglašen nevinim i oslobođenim od optužbe, to simbolizira njegovu sigurnost od nečega čega se pribojavao.
Osman r.a.
Sanjanje ovog ashaba i trećeg halife simbolizira obdarenost stidom i respektom, ukrašenost znanjem, zaokupljenost njegovim sakupljanjem, umiranje sa stepenom šehida, povećanje zavidnika i napade neprijatelja. Ko sanja Osmana r.a. živog to upućuje na stabilnost njegove vjere, borbu na Allahovom putu životom i imetkom, pamćenje Kur’ana i na neprijateljstvo dušmana. Ko bude sanjao da se s njim druži ili da stanuje
Osmijeh
Simbolizira dobro, zadovoljstvo i slijeđenje sunneta, jer se Poslanik islama s.a.v.s., osmjehivao, a nije se grohotom smijao.…

Otac
Simbolizira želju. Ko sanja oca, a bude u nekoj potrebi, bit će opskrbljen odakle se i ne nada. Ako bude imao nekog odsutnog, pojavit će mu se; a ako bude osjećao bol, nestat će ga.
Otimanje
Simbolizira ništavan govor, nezakonit imetak i kamatu.
Otkopavanje
Simbolizira sprovođenje poslova ili propisa za one koji su za njih odgovorni.
Otrov
Simbolizira imetak i brigu. Ko sanja da pije otrov – život će mu se produžiti; ko sanja i vidi izdaleka kao da pije otrov – bit će oslobođen ili oženjen; ako sanja da pije otrov, pa oteče i osjeti nadutost – zadobit će imetka srazmjerno oticanju i nadutosti.
Otvaranje brava ili zatvorenih ili zaključanih mjesta simbolizira olakšavanje teškoća i olakšavanje dolaska do opskrbe
Ovan
Simbolizira uglednog čovjeka, mujezina ili pastira. Klanje ovna, a ne znati zašto je to učinjeno – iznenadna pobjeda nad nekim čovjekom. Klanje ovna zbog vjerskih razloga ili hadžskih obreda – pokajanje, ako je griješnik; vraćanje duga – ako je dužnik; izbavljenje iz nezavidne situacije – ako je zatvorenik ili bolesnik. Skakanje ovna na čovjeka – zadesit će ga od neprijatelja
Ovce
Simboliziraju plijen, žene, imetak, vlast, djecu, zemlju i plodove. Stado ovaca – radost koja će dugo trajati; jedna ovca – radost od godinu dana; ovčije glave i noge – dug život; dobijanje ovaca u posjed – povećanje imetka; klanje ovce – stupanje u bračni odnos sa ženom; janjenje ovce – postizanje imetka i izobilja. Ulazak ovce u kuću označava rodnost
Ožiljak
Simbolizira veličinu, visok položaj, znanje i ispunjavanje potreba.
Oživljenje (mrtve osobe)
Ako neko sanja da su mu djed i nana oživjeti, živjet će sretno i udobno. Oživljenje oca ili majke – rješavanje briga u koje je zapao; oživljenje sina – pojavit će se neprijatelj odakle se i ne nada; oživljenje kćerke – doći će mu neko olakšanje; oživljenje umrlog brata – jačanje nakon slabog stanja; oživljenje umrle sestre – vratit će

<