<

Protjeran državljanin Srbije koji predstavlja prijetnju sigurnosti BiH

Navedeno lice se dovodi u vezu sa organizovanim kriminalom

Pravovremenom i koordiniranom akcijom pripadnika Službe za poslove sa strancima i Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova, dana 28.05.2021. godine, na području Sarajeva izvršeno je lociranje i privođenje u službene prostorije, jednog lica inicijala F.M. državljanin Srbije, za koje je utvrđeno da predstavlja prijetnju javnom poretku i sigurnosti Bosne i Hercegovine, a koje se dovodi u vezu sa organizovanim kriminalom.

Prema državljaninu Srbije, Služba za poslove sa strancima, je poduzela mjere iz svoje nadležnosti, te istom izrekla mjeru protjerivanja sa teritorije BiH sa zabranom ulaska i boravka u periodu od četiri (4) godine. Lice je stavljeno pod nadzor u Imigracioni centar, te će biti udaljeno sa teritorije BiH kada se steknu svi neophodni uslovi.

Služba će i u narednom periodu u saradnji sa drugim nadležnim sigurnosnim organima, kontinuirano preduzimati sve neophodne operativne aktivnosti prema svim stranim državljanima koji na bilo koji način mogu predstavljati prijetnju sigurnosnom sistemu Bosne i Hercegovine.

<