<

Muslimani, znate li kad je Muhamed a.s postao vjerovjesnik a kada poslanik ?

Kada je postao vjerovjesnik, a kada poslanik?

ODGOVOR:

Vjerovjesnik je postao kada mu je objavljena sura El – Alek ( “Ikre bismi rabbike…”) a poslanik je postao kada mu je objavljena sura El – Meddessir.

Izvor:

Znakovi na putu Tevhida

<