MUP USK: U prvih šest mjeseci ove godine migranti počinili 155 krivičnih djela

Policija je ustrajna u namjerama da migrante vrati na početne pozicije međutim, nakon godina putovanja i hiljada pređenih kilometara u svim uslovima, jedna preprka na putu do USK ih ne može obeshrabriti.

Zbog svega toga, policija svakodnevno ima pune ruke posla. Incidenti od strane migranta nisu rijetkost i sve su češća I brojnija i krivična djela. Potvrđuju to brojke i podaci MUP USK.

U prvih šest mjeseci ove godine migranti su počinili 155 krivičnih djela, u 150 slučajeva narušavali su javni red i mir i u konačnici napravili više od 560 incidenata, prenosi Usn.ba.

U odnosu na prethodnu godinu, broj incidentih situacija porastao je za oko 30% , što i ne čudi jer je i broj migranta koji dolaze u USK daleko veći, a resuri MUP USK iscrpljeni.

U Unsko-sanski kanton od 1. januara stigla je 21.000 migranata.