<

Kinez pjeva: “Sve džamije u oblake lete”

Kinez pjeva četničku pjesmu. Sve džamije u oblake lete. Kinezi. Poznati po fašizmu prema Ujgurima koji su mahom muslimani. Čudni su naši komšije Srbi. Ne svi, ali velika većina jeste. Još od poraza od strane Turaka na Kosovu mrze muslimane. A poraz slave kao pobjedu. Kada se nečem dive kažu mašallah baš kao i muslimani. Riječnik im je prepun turcizama baš kao i nama Bošnjacima. Hrana kao i bosanska, turska tradicija. Od sarme, bureka, baklava, šampite. Otkud mržnja i neprijateljstvo prema muslimanima. I zbog čega i druge uče četničke pjesme?

<