<

„Ako Allaha radi promijenimo ono što možemo, Allah će promijeniti ono što mi ne možemo“

Autor: v.d. glavni imam Medžlisa Mostar, Dino ef. Maksumić

Uzvišeni Allah u svojoj plemenitoj knjizi Kur’anu kaže:

„O vjernici brinite se o sebi, ako ste na Pravom putu, neće vam nauditi onaj koji je zalutao. Allahu ćete se svi vratiti i On će vas obavijestiti o onome što ste radili“

U ovome kur’anskom ajetu Gospodar svjetova naređuje Svojim robovima de se sami o sebi brinu, da rade na svojoj dobrobiti, da se sami popravljaju i idu naprijed, a ujedno im poručuje da onome ko se o sebi brine neće nauditi onaj ko nered i smutnju među ljudima čini. Pravilo je da kada je rob pokoran svome Gospodaru u onome što mu je naredio i u onome što je zabranio da mu neće nauditi onaj ko je zalutao.

Presude Međunarodnog suda u Hagu historijsko je svjedočanstvo i potvrda je zločina, terora, nasilja i rušilačkog projekta provođenog u ime jedne isključive politike etničkog čišćenja, progona nedužnih ljudi i pokušaja zatiranja islamskih simbola.

Iako se presuda bazira na jasnim dokazima, poruke koje su nam došle od mnogih političkih predstavnika drugih naroda u BiH ne govore o pokajanju za zločine, ne govore o traženju oprosta, ne govore o apsolutnom prihvatanju presude kao takve. Naprotiv. Izjave su usmjerene u drugom pravcu.

Mi muslimani koji slušamo te izjave ne možemo puno učiniti da predstavnici drugih naroda shvate da je zločinačka šestorka naredila, sprovodila i pratila sistematsko zatvaranje, protjerivanje, mučenje, uništavanje, sakaćenje, izgladnjivanje, miniranje i ubijanje.

Isto tako ne možemo puno učiniti vezano za iznenadnu odluku predsjednika Amerike o priznavanju Jerusalema za glavni grad Izraela i premještanje njihove Ambasade u Izraelu iz Tel Aviva u Jerusalem.

00 Sličica Želim Print

Za nas muslimane u Bosni i Hercegovini odluka predsjednika Trampa je najblaže rečeno zabrinjavajuća jer je jednostrana i ne doprinosi mirnom rješenju izraelsko-palestinskog pitanja. Jerusalem je sveti grad u kojem su smješteni objekti vjerske i kulturne baštine svih velikih religija svijeta. Ova odluka bi mogla izazvati posljedice koje je teško predvidjeti.

U Jerusalemu je Mesdžidu-l-aksa, poznat i kao Bejtu-l-Makdis, koji je nakon Mesdžidu-l-harama u Mekki i Poslanikove džamije u Medini, treće najsvetije mjesto u islamu. Nalazi se u starom, historijskom jezgru Jerusalima. Mesdžidu-l-Aksa je prva Kibla Ummeta, naš treći Harem i mjesto Isrāa, odakle se Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, uzdigao na najviše nebo.

Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, se okretao zajedno sa svojim ashabima u namazu prema Mesdžidu-l-Aksa šesnaest ili sedamneast mjeseci poslije Hidžre, kako to bilježe Buhari i Muslim, sve dok nije došla naredba da se okrenu prema Ka’bi. Rekao je Uzvišeni Allah: “I Mi smo promijenili Kiblu prema kojoj si se prije okretao samo zato da bismo ukazali na one koji će slijediti Poslanika i na one koji će se stopama svojim vratiti…” (El-Bekare, 143 -144.)

Ne možemo puno učiniti na odluku američkog predsjednika iako imamo objektivan strah da će se naša znamenja u Palestini još više ugroziti. Međutim, draga braćo, ima stvari koje itekako možemo učiniti, koje su u našim rukama i koje se od nas traže.

Arapska poslovica koja je i naslov naše hutbe kaže:

„Ako Allaha radi promijenimo ono što možemo, Allah će nam promijeniti ono što mi ne možemo.“

Ova izreka se u suštini bazira na dobro poznatom ajetu da Allah neće promijeniti stanje jednog naroda dok on sebe ne promjeni.

Možemo i moramo svoj odnos prema Allahu mijenjati nabolje svakim danom. Evo danas je petak, najbolji i najvrjedniji dan u sedmici.

Lijepo je petkom mnogo donositi salavat na Allahovog Poslanika, s.a.v.s., To itekako možemo.

Allahov Poslanik, s.a.v.s. je kazao: ”Petak spada u vaše najbolje dane. U njemu je stvoren Adem, u njemu je i umro. U njemu će se desiti puhanje u sur, i u njemu će se desiti uništenje svega. Zato petkom mnogo donosite salavat na mene, jer se vaš salavat meni predočava.” Prisutni upitaše: ”Allahov Poslaniče, kako će ti se predočiti naš salavat kada tvoje tijelo istruhne?!” On reče: ”Uzvišeni Allah zabranio je zemlji da jede tijela vjerovjesnika.”

Pohvalno je uoči petka ili u petak učiti suru El-Kehf. To itekako možemo. Ebu Seid el-Hudri, r.a., prenosi da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao: ”Onaj ko bude petkom učio suru El-Kehf, imat će svjetlo koje će mu svijetliti između dvije džume!”

Ovo su samo dva mala, ali konkretna primjera za današnji dan.

Možemo i moramo u svakom danu biti pokorni Allahu u smislu izvršavanja propisanih farzova i klonjenja zabrana.

To itekako možemo.

Možemo i moramo npr. odoljeti iskušenjima koje nam se uveliko serviraju vezano za proslavljanje nove godine što nije dio naše vjere i tradicije.

U Kur’anu časnom je spomen pravde koju priželjkujemo za ratne zločince, spomen Palestine za koju strahujemo, ali i zabrana alkohola, klađenja, kocke i nemorala. Ne smijemo jedno uzimati, a drugo zanemarivati kao da se ne odnosi na nas.

Draga braćo, „Ako Allaha radi promijenimo ono što možemo, Allah će nam promijeniti ono što mi ne možemo“.

<