<

Musibeti su pravi ni’meti

Allah dž. š., je rekao:

„Mi ćemo vas dovoditi u iskušenje malo sa strahom i gladovanjem, i time što ćete gubiti imanja i živote i ljetine. A ti obraduj izdržljive, one koji, kada ih kakva nevolja zadesi, samo kažu: ‘Mi smo Allahovi i mi ćemo se Njemu vratiti!’Njih čeka oprost od Gospodara njihova i milost; oni su na Pravome putu!“ (Bekara 155-157)

Dakle, tražiti od Allaha Uzvišenog da nas ne stavlja na kušnju nije umjesno, ali, moliti Ga, da nas sačuva iskušenja u kom se gubi vjera, to je dova na mjestu.

Ovoga je bila svjesna hazreti Suajra el-Esedi kad je došla Resulullahu a.s., i rekla:

-Imam epileptične napade ukojima se nekad otkrijem, pa moli  Allaha za mene.

Resulullah a.s., joj je rekao:

-Ako hoćeš, strpi se, i Džennet je tvoj. A ako hoćeš, uputit ću dovu Allahu da te izliječi.

Ona je na to odgovorila:

-Strpit ću se, ali moli Allaha dž.š., da se ne otkrivam.

I on sallallahu alejhi ve sellem molio je za nju. Poslije toga, kad god bi je van kuće spopao napad, ni jedan dio njenog tijela se ne bi otkrio.

Jednog dana, ugledavši je u medinskoj čaršiji  Abdullah ibn  Abbas reče svoji pratiocima:

-Ako želite vidjeti osobu koja je džennetlija a hoda dunjalukom, pogledajte onu ženu.

Iz knjige: Žene oko  Allahovih poslanika

Autor: Mehmed Karahodžić

Za Akos.ba priredila: Zilha Ramić

<