<

Značenje imena Lejs:

Značenje imena Lejs: Ime može da ima korijen u arapskom jeziku i tad znači “mali lav”. Zanimljivo je ipak da je ime zastupljeno isključivo na području Bosne i Hercegovine.

Za više imena sa ukrasnom slikom i značenjem klkni OVDJE

<