<

ZAPAMTITE DA ALLAH TRI PUTA LJUDE UPOZORAVA NA OVO

“NE VALJA TAKO”

Jedino mjesto u Kur’anu gdje ovim riječima Allah TRI PUTA uzastopno upozorava ljude da se jedni nad drugima nadmeću je u suri Tekasur:

“Zaokuplja vas nadmetanje
sve dok grobove ne posjetite

A ne valja tako, saznaćete svakako!
I još jednom, ne valja tako! Saznaćete sigurno!
Ne valja tako, neka znate pouzdano.”

Komentatori Kur’ana kažu da je Allah je ovdje spomenuo nadmetanje, a nije spomenuo stvari u kojima se ljudi nadmeću zbog toga da se razumije pogubnost nadmetanjanja u SVIM ovosvjetskim stvarima, osim u dobrim djelima čiju pravu vrijednost čovjek saznaje tek kada umre i “posjeti” svoj grob.

Rusmir Čoković / islamzivot.com

<