<

Zamjena starog zlata za novo – manje poznat vid kamate

Priredio: Mr. Pezić Elvedin

Islamski koncept poslovanja u potpunosti odbacuje kamatu i ova je zabrana kategorična i poznata svim muslimanima. Međutim, i pored toga, primjetno je da većina muslimana nije dobro upoznata sa propisima koji se odnose na kamatno poslovanje i da često ne znaju prepoznati da je u nekoj trgovačkoj transakciji zastupljena kamata. Na našem području ovo nepoznavanje najčešće se odnosi na trgovanje zlatom i srebrom, a posebno na propis zamjene starog zlata za novo. U praksi je rasprostranjeno da se mijenja staro zlato za novo tako da se daje veća količina starog zlata za manju količinu novog, kao naprimjer da osoba zlataru odnese 50 grama starog zlata koje zamijeni za novi nakit čija težina iznosi 30 grama. Ovakav način zamjene predstavlja klasičnu kamatu i strogo je zabranjen.

U mnogim vjerodostojnim hadisama, koje bilježe Buhari i Muslim, navodi se da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, zabranio zamjenu veće količine zlata za manju količinu, odnosno dozvolio je zamjenu pod uvjetom da se staro zlato mijenja za jednaku količinu novog zlata i da se primopredaja, prodaja i zamjena obavlja bez odgode, tj. iz ruke u ruku.

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Onaj ko prodaje zlato za zlato, srebro za srebro, pšenicu za pšenicu, ječam za ječam, datule za datule i so za so, neka strogo pazi da budu jednake količine i da se prodaja vrši iz ruke u ruku. A ako se radi o različitim vrstama (robe), neka prodaje kako želi, ako je iz ruke u ruku.” (Muslim, od Ubade b. Samita, radijallahu anhu)

Zbog općenitosti navedenog hadisa, ovaj propis važi i onda kada se staro i novo zlato razlikuju po kvaliteti, pa je obaveza da se zamjena starog zlata za novo obavlja uz dva spomenuta uvjeta: da se radi o istoj gramaži i da primopredaja bude direktna, pa makar postojala velika razlika u kvaliteti zlata.

Dakle, nije dozvoljeno da zamijeniti 50 grama 18-karatnog zlata za 30 grama 24-karatnog zlata.

Kako izbjeći kamatu

S obzirom na to da postoji mala vjerovatnoća da će neko zamijeniti staro zlato za novo u istoj količini, postavlja se pitanje kako čovjek da postupi a da postigne željeni cilj i da ne padne u zabranjenu vrstu kupoprodaje – kamatu.

Osoba koja ima starog zlata, otići će kod zlatara i njemu prodati to zlato. Kada od njega preuzme novac, tada od tog zlatara, ili negdje drugo, može tražiti da u toj vrijednosti novca kupi novo zlato.

Naprimjer, kada osoba ima 50 grama starog zlata koje želi da zamijeni za novo, otići će kod zlatara i prodati mu to zlato, a kada u svoje ruke od zlatara preuzme novac za svoje staro zlato, ona može da ode u drugu zlataru (što je bolje), a može i kod njega da kupi novo zlato, bez obzira da li će kupiti zlata za sav iznos ili dodati na taj iznos još novca i kupiti novo zlato.

Spomenuta metoda uzeta je iz hadisa Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve selelm, koji bilježe Buhari i Muslim, u kojem se navodi da je Bilal, radijallahu anhu, donio Allahovom Poslaniku kvalitetnih datula, pa ga je Allahov Poslanik upitao gdje je nabavio tako kvalitetne datule, a Bilal je odgovorio da je on imao manje kvalitetnih datula, pa je zamijenio dva sāa loših datula za jedan sāa kvalitetnih datula, pa mu je Allahov Poslanik zabranio da to ponovo čini i kazao da je to upravo kamata koju islam zabranjuje, a zatim ga je podučio ispravnoj metodi govoreći mu da, kada želi kvalitetnih datula, neka proda svoje manje kvalitetne datule, a potom kupi kvalitetnije datule.

Ebu Seid el-Hudri, radijallahu anhu, kazuje: “Bilal je došao kod Allahovog Poslanika i donio kvalitetnih datula, a Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, upitao ga je: ‘Otkud ti to?’ Bilal je odgovorio: ‘Imali smo loših datula pa sam dao dvije mjerice za jednu mjericu kvalitetnih da počastimo Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem.’ Kad je to čuo Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, uzdahnu i reče: ‘To je čista kamata, to je čista kamata! Nemoj to raditi, nego ako budeš htio da kupiš kvalitetnije, prodaj zasebno lošije datule i potom kupi kvalitetnije!’” (Buhari i Muslim)

Podijelite ovaj sadržaj…

<