<

Za milost i lijek molimo!!!

Bismillahir-rahmanir-rahim!

Hvala Allahu, mir i blagoslov Poslaniku a.s. Gospodaru svega stvorenoga, znanog nam i neznanog, molimo Te brojem suza majkih Bosne i brojem sjemenki smokvinog ploda od Istoka do Zapada, od vajkada do danas, spusti milost Svoju i lijek i ozdravljenje bolesnima u Bosni u i cijelom svijetu, jer nemoćni su i ovdje i tamo, i teško stanje je svukuda palo, a Ti si Moćni i Uzvišeni, Liječnik i Pomagač Najbolji. Otkloni, ja Rabbi, teškoće potekle od ove čudne bolesti, a prouzročene našim nemarom i gafletom, kajemo se ponizno i smijerno, skini sa nas breme ovo teško i lijekom od Tebe obaspi cijelo ljudsko pleme na svijetu ovom prolaznom, i crne i žute i crvene i bijele i šarene, sve su to robovi Tvoji, neki pokorni, neki nepokorni, ali svi Tvoji i Tvoj Sud je ono što čekaju, a mi se nadamo Tvojoj Milosti i sada i tada, na Danu suda i presude pravedne za svakog ponaosob. Nada naša je usmjerena prema Tebi, oprosti, izliječi i uputi! Amin, Amin, Amin.

glasnarodabih.com

<