<

Vlada USK stavila van snage Zakon o legalizaciji nelegalno izgrađenih objekata

Zakon o legalizaciji bespravno sagrađenih objekata i zahvata USK nije ispunio očekivanja na terenu.

Problematiku legalizacije objekata bez dozvole istovremeno su tretirala dva kantonalna zakona, onaj o građenju i prostornom uređenju, te Zakon o legalizaciji bespravno izgrađenih objekata i zahvata.
Osnovni razlog stavljanja van snage Zakona o legalizaciji nelegalno izgrađenih objekata i zahvata USK-a leži u činjenici da je njime predviđen prekratak rok za popis takvih građevina. Na to su upozoravali predstvanici gradova i općina Kantona još pri donošenju ovog Zakona koji je trebao riješiti ovaj problem. Ministar građenja USK-a Adnan Alagić na posljednjoj održanoj sjednici Vlade je rekao da bi se ovaj problem mnogo efikasnije rješavao zračnim snimcima na kojima bi se mnogo lakše mogli vidjeti nezakonito izgrađeni objekti. Slijedila bi dopuna dokumentacije potrebne za legalizaciju bespravno izgrađenih objekata, što bi umnogome ubrzalo proces popisa i elaborata urbanističkih i građevinskih službi u općinama i gradovima. Sve ovo bi bilo mnogo lakše kroz odredbe Zakona o građenju USK. „Tada postoji mogućnost da se prikupe pisane izjave od vlasnika i suvlasnika o ometanju posjeda i da se utvrdi vlasništvo zemljišta na kojem se gradi objekat. To u Zakonu o legalizaciji nije tako, već se tu vlasništvo utvrđuje po gruntovnom i zemljišnoknjižnom izvatku“ kaže Alagić. Tu je i nastao problem sa Zakonom o legalizaciji bespravno izgrađenih građevina, jer općine i gradovi u USK taj segment nemaju uređen. Stoga je Vlada USK-a na prijedlog Ministarstva građenja, prihvaltila Zakon o stavljanju van snage Zakona o legalizaciji, što bi se uskoro trebalo naći i na skupštinskim klupama, a zastupnici će ga razmatrati u skraćenoj proceduri.

cazin net

<