<

Važan savjet: Šta trebamo reći kada strahujemo za svoj imetak, ili nekog svog?

Ajet – zikr, koji će vas iz straha podići na visoke stepene – deredže…

Jakub a.s. je izrekao riječi koje su zabilježene u Kur’anu i koje će se učiti do Sudnjega dana. On je svojim sinovima, koji su, da bi ponovo dobili hranu u Egiptu, morali sa sobom povesti brata Benjamina, rekao: ”Allah je najbolji čuvar i On je najmilostiviji!”

Zamisli, Jakub a.s. kada se pobojao za svoga sina Benjamina nakon što je ostao bez sina Jusufa, rekao je ove riječi.

Zato, kada strahuješ za bilo koga svoga, ili za bilo šta od svoga imetka, reci: ”Allah je najbolji čuvar i On je najmilostiviji!”

Nakon ovih izgovorenih riječi, Jakubu a.s. vratili su se i Jusuf i Benjamin, zatim je pozvan od strane svoga sina Jusufa, koji je postao ministar finansija, da dođe sa kompletnom porodicm i živi u sigurnosti i izobilju u Egiptu.

Saff.ba

<