<

URADI 4 STVARI I ALLAH TE NEĆE KAZNITI

URADI 4 STVARI I ALLAH TE NEĆE KAZNITI

 

📖

“Zašto bi vas Allah kažnjavao ako budete zahvaljivali i vjerovali?” (En-Nisa, 147)

 

✍

Kaže Mekhul: “Četiri stvari su od tebe i za tebe.” Tj., ako ih uradiš, dobit ćeš Allahovu naklonost.

 

1⃣
2⃣

Ovdje su spomenute dvije stvari. “Zašto bi vas Allah kažnjavao ako budete zahvaljivali i vjerovali?” Dvije stvari od tebe kaznu otklanjaju: Ako budeš zahvaljivao, i ako budeš vjerovao.

 

3⃣

Rekao je, također, Slavljeni: “Allah ih nije kaznio, jer si ti među njima bio; i Allah ih neće kazniti sve dok neki od njih mole da im se oprosti.” (El-Enfal, 33) Istigfar znači.

4⃣

Četvrto: “Reci: “Allah vam poklanja pažnju samo zbog vaše molitve (dove),”” (El-Furkan, 77) To su 4 osobine: Zahvala, vjerovanje, istigfar, i dova. Ako se čovjek bude držao ove 4 stvari, Slavljeni će od njega kaznu ukloniti.

✒

Dr. Othman El-Khamis n-um

<