<

UMJENOST GRADITELJA ĆAMLIDŽA DŽAMIJE U ISTANBULU

-6 minara na džamiji predstavlja 6 imanskih šartova,
-ukupna visina svih 6 minara je 1071 metar (1071. godina se uzima za godinom osnivanja Osmanske imperije),
-centralno kube džamije visoko je 72 metra a predstavlja 72 nacije koje žive u Istanbulu,
-na džamiji je 5 normalnih (pravilnih) kubadi a označavaju 5 islamskih šartova,
-u džamiju se može ući kroz 8 kapija koja označavaju 8 Džennetskih kapija,
-na džamiji je ukupno 33 kubadi, koliko je i zrna na tespihu prilikom zikra,
-broj prozora na najvećem kubetu je 40, a u 40. godini života je Muhammed a.s. primio poslanstvo,
-oko najvećeg kubeta je 4 polu kubeta koja označavaju 4 velike pravedne halife, 4 svete knjige, 4 mesheba i 4 velika meleka,
-Ćamlidža džamija je predviđena da u njoj namaz može obavljati 63.000 klanjača. Muhammed a.s. je preselio na Ahiret u 63. godini života,
-sura Fatiha je u cjelosti ispisana harfovima na centralnom kubetu džamije,
-U izuzetnim prilikama (praznicima) centralno kube džamije se može prekriti zastorom veličine 1453 metara kvadratnih (1453. godine je Fatih sultan Mehmed osvojio Konstantinopolj (današnji Istanbul))
-u slučaju elementarnih i drugih nepogoda u džamiji bi utočište našlo 100.000 ljudi…

<