<

Udruženja žrtava upozoravaju UN na postojanje prijetnji i planova za obnavljanje konflikta i izvršenje genocida u BiH

Udruženje žrtava i svjedoka genocida i Pokret Majke enklava Srebrenice i Žepe, uputili su izvještaj specijalnoj savjetnici generalnog sekretara Ujedinjenih nacija (UN) za prevenciju genocida Alicei Nderitu i tužiocu Međunarodnog krivičnog suda (ICC) Karimu A. Khanu o postojanju prijetnji i planova za obnavljanje konflikta i izvršenje genocida i zločina protiv čovječnosti u Bosni i Hercegovini.

– Posljednja posjeta Bosni i Hercegovini specijalne savjetnice generalnog sekretara UN-a za prevenciju genocida Alice Nderitu i kulminacija akcija koje ugrožavaju međunarodni pravni poredak, posebno nakon donošenja zakona o zabrani negiranja genocida, zločina protiv čovječnosti i drugih ratnih zločina u BiH, potakla nas je da uputimo obiman izvještaj u kojem smo naveli niz dokaza o ugrožavanju mira u BiH i regionu kršenjem UN-ove Konvencije o sprečavanju i kažnjavanju zločina genocida – navedeno je iz udruženja.

Između ostalog pozvali smo se na Akcioni plan UN-a za sprječavanje genocida koji, između ostalog, uključuje:

1) sprječavanje oružanog sukoba koji obično daje kontekst za genocid,
2) zaštitu civila u oružanim sukobima,
3) okončanje nekažnjivosti sudskim postupcima na domaćim i međunarodnim sudovima,
4) prikupljanje informacija i rano upozoravanje putem posebnog savjetnika UN-a za sprječavanje genocida, koji daje preporuke Vijeću sigurnosti UN-a o mjerama za sprječavanje ili zaustavljanje genocida i
5) brze i odlučne akcije u kontinuitetu, uključujući vojnu akciju.

Smatramo da Ujedinjene nacije trebaju hitno preduzeti sve raspoložive mehanizme kako bi zaustavili i osujetili planovi i prijetnje po mir, a po potrebi i kazniti vinovnike ugrožavanja svjetskog poretka koji kroz pokušaje vraćanja stanja rata iz vremena Slobodana Miloševica žele ponovo ostvariti propale ratne ciljeve.

Pozivamo predstavnike Međunarodne zajednice, prije svega članice UN-a, EU-a, kao i organe BiH da se priključe, pomognu i aktivno učestvuju u budućim aktivnostima na dokumentovanju kršenja UN Konvencije o genocidu, Rezolucija UN-a i statuta međunarodnih sudova, kako bi se što brže donijele odluke koje bi zaustavile akcije usmjerene protiv mira i stabilnosti u Bosni i Hercegovini- poručuju spomenuta udruženja.

Saff

<