<

Troje sakrij od drugih ljudi

Priredio: Abdusamed Nasuf Bušatlić

Imam Ibnul-Dževzi, rekao je: ”Sakrij od ljudi troje: svoj ”zeheb” (ذهب), i ”zehâb” (ذهاب), i ”mezheb” (مذهب). ”

Što se tiče tvog ”zeheba”, to je tvoj imetak, tvoje stanje i svaka blagodat koju uživaš. Ako imaš novac i imetak, možeš biti izložen zavisti i pohlepi, a ako nemaš novac, onda neki ljudi mogu na tebe gledati sa sažaljenjem i podcjenjivanjem. Zapamti da je vlasnik bilo koje blagodati izložen zavidnosti.

Što se tiče termina ”zehâb”, on označava i podrazumijeva bilo koji posao koji namjeravaš obaviti, novu službu i angažman na nekom poslu, projekat koji imaš u planu, djevojku koju želiš zaprositi i sl. Drži jezik za zubima i, ako Bog da, tvoji planovi će se ostvariti.

Jakub, alejhi selam, rekao je svome sinu Jusufu, alejhi selam: “O sinko moj, ne kazuj svoga sna braći svojoj, da ti ne učine kakvu pakost, šejtan je doista čovjeku otvoreni neprijatelj.” (Jusuf, 5.)

Jakub, alejhi selam, se bojao za svoga sina da mu braća ne bi pozavidjela i kakvu pakost učinila, iako je blagodat koja se odnosila na Jusufa, alejhi selam, bila još uvijek samo san koji će se mnogo godina kasnije ostvariti i ispuniti.

Pitanje koje će možda mnogima pasti na pamet je: kako onda spojiti i pomiriti ovo mišljenje sa ajetom u kojem je došla jasna i eksplicitna naredba: ”I o blagodati Gospodara svoga kazuj (pričaj)!” (Ed-Duha, 11.)

Ovaj ajet znači da ne negiraš Allahove blagodati prema tebi, da zahvaljuješ Allahu u svakom stanju, te da se kod tebe vide tragovi Allahovih blagodati: u lijepoj odjeći, u dobroj i prostranoj kući, u trošenju na svoju porodicu, bez škrtarenja i bez rasipništva.

A što se tiče riječi”mezheb”, ona u ovom kontekstu znači tvoj ispravan stav i postupak koji podrazumijeva da ne dijeliš savjete drugima dok to od tebe ne zatraže, da ne govoriš puno o sebi, o onome šta voliš, a šta mrziš. Istina, govor o sebi je ponekad poželjan, kako za govornika tako i za slušaoca, jer će se time ukloniti neke nejasnoće kod onih sa kojima se družiš, a isto tako će se izbjeći nepotrebne i jalove rasprave. No, važno je u tome imati mjeru.

Prenosi se da je hazreti Omer, radijallahu anhu, govorio: ”Mnogo puta sam se kajao zbog svog govora, a nikada se nisam pokajao kad sam šutio.”

SAFF.BA

<