<

Tri primjera kako pobijediti šejtana na dunjaluku

Šejtan ti je objavio rat, o sine Ademov, prije nego si se radio, međutim pitam ja tebe da li si ti njemu objavio rat?! Ja ću ti dati nekoliko primjera kako da se boriš protiv njega:

– Ukoliko ti se desi da si prespavao sabah, nanijeti da će taj dan da postiš, pa će se šejtan drugi put potruditi da ustaneš na sabah kako ne bi postio taj dan.

– Ako ti se desi da ogovoriš svoga brata (ili sestru u islamu) kazni sebe vrijednom sadakom. Dadni dosta svoga imetka, svoga novca kako bi se kaznio što si ogibetio svoga brata, pa će ti se sljedeći put teže desiti da nekoga ogibetiš.

– Ukoliko ti se desi da ne ustaneš i ne klanjaš noćni namaz obavezno ga zamijeni jutarnjim namazom, odnosno duha namazom. A ako ti se desi da nisi klanjao duha namaz potrudi se da taj dan, odnosno tu noć ustaneš i klanjaš noćni namaz.

Uvijek svoje loše djelo zamijeni dobrim djelo, i pobijedi šejtana na dunjaluku, kako bi ti se Allah smilovao na ahiretu.

prof. Haris Hećimović

<