<

Tri jednostavna djela zbog kojih će ti Allah dati blagoslov u imetku i porodici

Tri su stvari koje se trebaju činiti u jednom domu, tri stvari: 1. Trebamo pročitati po jednu stranicu Kur’ana, svakog dana.  Sjednemo svi zajedno i svaki od nas pročita jednu stranicu Kur’ana. Za jednu stranicu potrebno je samo par minuta. 2. Zatim, da pročitamo po jedan hadis od Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Otvoriš knjigu “Vrtovi pobožnjaka“: Rekao je, sallallahu alejhi ve sellem: “Musliman je onaj od čijeg jezika i ruku su sigurni drugi muslimani.” Zatvoriš knjigu, završili smo! 3. Istigfar ili salavati na Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, stotinu puta. Tako mi Onog pored Kojeg drugog Boga nema, Allah će mu dati blagoslov u imetku, porodici, kući, hrani i piću. Slijedite ove upute, ummete Muhammeda! Preuzeto s jednog predavanja

n-um.com

<