<

Teško onome koga ljudi smatraju pobožnim čovjekom, a srce mu pokvareno

Priredio: Abdusamed Nasuf Bušatlić

Mudri Lukman je rekao svome sinu: ”Sinko, čuvaj se jedne osobine koja je zaista vrijedna svakog opreza.”

Sin je upitao: ”A koja je to osobina?”

Mudri Lukman, rekao je: ”Čuvaj se da te ljudi smatraju pobožnim i bogobojaznim čovjekom, a tvoje srce pokvareno i nemoralno.”

Prošlost se ne spominje 

Imam Ez-Zehebi je u svojoj knjizi Tarihul-islam zabilježio i biografiju čovjeka po imenu Mes’ud ibn Muhamed el-Hemezani, rekavši za njega da je bio jedan od pobožnjaka i dobrih ljudi, i da je ljudima često opraštao nanesene uvrede, govoreći: ”Prošlost se ne spominje.”

Nakon što je preselio na Ahiret, neko od njegovih poznanika ga je vidio u snu i upitao ga: ”Šta je Allah s tobom učinio?”, a on je odgovorio: ”Rekao mi je: ‘Robe Moj! Prošlost se ne spominje. Uvedite ga u Džennet.”’

Pomagači zulumćara su gubitnici na dunjaluku i na Ahiretu 

Postoje ljudi koji su gubitnici na ovome i na budućem svijetu.

Naprimjer, zulumćari su pravi gubitnici.

Ali su veći gubitnici od njih oni koji ih podržavaju i brane.

Zulumćar uživa u svome zulumu i tiraniji na dunjaluku u prolaznim dunjalučkim blagodatima, a na Ahiretu će dobiti zasluženu kaznu i bit će među stradalnicima i gubitnicima.

Međutim, za ibret i pouku je ponašanje onoga ko podržava i brani zulumćara, jer on prodaje svoj Ahiret za tuđi dunjaluk. Neće se okoristiti onim što su zulumćari i tirani ostvarili i uživali od dunjaluka, a na Ahiretu će dobiti istu kaznu kao i oni.

Nije važno kako se zoveš, već šta si pripremio za Ahiret

Uzvišeni Allah, objavio je: ”I s kraja grada žurno dođe jedan čovjek i reče: ‘O narode moj, slijedi one koji su poslani, slijedite one koji od vas ne traže nikakvu nagradu, a na Pravom su putu!”’ (Ja-sin, 20.-21.)

Ovo je čovjek kojeg je ovjekovječilo njegovo djelo, iako njegovo ime nije spomenuto.

Nije važno ko si i kako se zoveš, već je važno šta si uradio za islamski ummet i šta si pripremio za Ahiret. 

<