<
dove

Tajne i koristi dove: Požurivanje s pokajanjem – jedan od uzroka za brisanje grijeha

Sto se tiče euze, odnosno traženja zaštite i utočišta kodUzvišenogAllaha od šejtana prkosnika, treba naglasiti da se ona spominje u Kur’anu i od vjernika se traži da je uči, jer osnovna zadaća šejtana jeste, ustvari, došaptavanje i nagovaranje vjernika na grijeh. Sve njegove radnje na dunjaluku su usmjerene ka jednom cilju – da zavodi i obmanjuje vjernike. On im donosi ružne misli u namazu, uljepšava im i oslađuje grijehe, podstiče ih i bodri u nepromišljenim postupcima, nagovara ih i daje im lažna obećanja i nade, a sve to kako bi okaljao i uništio njihovo vjerovanje (iman).

Šejtan pokušava vjernike odvratiti od obavljanja namaza, jer mu je to primarna zadaća na Zemlji. U odnosu spram grješnika nije mu potrebno puno truda, jer su oni prihvatili njegov poziv i put, te su se preobrazili u ljude-šejtane (šejatinul-ins).

Cilj šejtana je svaki Božiji rob mu’min – iskreni vjernik. Taj prkosnik i prokletnik ne sjedi na vratima birtija, kupleraja i objekata gdje se čine veliki grijesi, nemoral i razvrat, jer se tu okupljaju njegovi sljedbenici, već on počiva na kapijama džamija, pokušavajući da pokvari vjernicima njihov namaz i spominjanje Uzvišenog Allaha. Iz tog razloga, Svemilosni Allah traži od nas da učimo euzu i molimo za Njegovu zaštitu i podršku. On je objavio: ”l reci: ’Tebi se ja, Gospodaru moj, obraćam za zaštitu od priviđenja šejtanskih, i Tebi se, Gospodaru moj, obraćam da me od njihova prisustva zaštitiš!”’ (El- -Mu’minun, 97.-98.)

Uzvišeni Allah nas također podsjeća da je čestita supruga blagodat i dunjalučki ukras, pa taj najljepši dunjalučki ukras vjernik traži od Darovatelja Milostivog u svojoj dovi. U suri El-Furkan nalazimo ajet u kojem se navodi: ”…i oni koji govore: ’Gospodaru naš, podari nam u ženama našim i djeci našoj radost i učini da se čestiti na nas ugledaju!”’ (El- -Furkan, 74.)

Dova vjernika mora biti prožeta i zahvalom (šukrom) Uzvišenom Allahu na mnogobrojnim i trajnim blagodatima koje nismo kadri ni izbrojati, jer je zahvala na blagodatima uvrštena u stroge dužnosti (vadžibe) vjernika. Allah Svemilosni i Mudri je uredio svijet i vasionu za doček čovjeka i učinio ih podobnim za njegov boravak, pripremajući za njega razne blagodati prije nego ga je spustio na Zemlju. Ništa od onoga čime se koristimo nismo mi stvorili ili napravili. Zato, kad želiš da uputiš riječi zahvale svome Stvoritelju, neka to bude kur’anskim stilom, kao u ajetu: ”…’Gospodaru moj, dozvoli Mi da Ti budem zahvalan na blagodati koju si darovao meni
i roditeljima mojim, i pomozi mi da činim dobra djela kojima ćeš zadovoljan biti, i učini dobrim potomke moje; ja se, zaista, kajem i odan sam Tebi:” 
(El-Ahkaf, 15.)

Model kur’anskih dova podsjeća nas da u svojim molbama trebamo tražiti od Svemilosnog Allaha oprost i milost za one koji su nas pretekli u vjeri i koji su umrli sa imanom, oporučujući i nama da slijedimo Pravi put, jer smo vjeru i vjersku praksu naučili od njih. U njima smo pronalazili uzore i vodiče, s obzirom da su svojim djelovanjem dokazali povjerenje u dostavljanju i prenošenju luče islama, kao i povjerenje u dosljednosti uvjerenju i radu za islam. Pokazali su se kao svijetli i postojani uzori u predanom radu za ideju vjere i islamskog misionarstva. Otuda nas Sveznajući Allah podučava i podstiče da molimo za njih, kao što se navodi u ovom ajetu: ”…’Gospodaru naš, oprosti nama i braći našoj koja su nas u vjeri pretekla i ne dopusti da u srcima našim bude imalo zlobe prema vjernicima; Gospodaru naš, Ti si, zaista, dobar i milostiv!’” (El-Hašr, 10.)

Kroz dovu molimo od Allaha Njegovo svjetlo, jer Svojim svjetlom On upućuje srca, pročišćava duše i štiti od skretanja na stranputicu. Uz Allahovo svjetlo, koje nam On dariva, mi hodimo stazom spasa i postojano činimo dobročinstva. Ako, pak, nekad i pogriješimo, Allahovo svjetlo nam ukloni tmine do Pravoga puta. Srce, u koje jednom uđe to svjetlo, više nikada neće zastraniti, odstupiti od istine, zalutati ili biti ozlojeđeno.

Svemilosni Allah nas podučava da od Njega u dovi tražimo svjetlo upute. On je objavio: ”…’Gospodaru naš’ – govoriće oni – ’učini potpunim svjetlo naše i oprosti nam jer Ti, doista, sve možeš:” (Et-Tahrim, 8.)

Kur’anske dove su ujedno i uputa i zaštita. Uzvišeni Allah nas izvodi i upućuje na najstabilniji i najispravniji put, istovremeno nas štiteći od zla i kobnog skončanja. Uzvišeni nam preko Kur’ana osvjetljava sve životne puteve i dileme, a onaj ko se bude čvrsto držao kur’anskih dova, taj nikada neće zalutati. A Uzvišenom Allahu nema ništa draže od toga da Ga moliš riječima koje je On, Svevišnji, objavio.

***

Odlomak iz knjige: “TAJNE I KORISTI DOVE”

Autor: Muhammed Mutevelli Eš-Ša’ravi

Knjiga je koncipirana tako da nam prvo objasni značenje dove, njene koristi, uvjete i vremena u kojima se dova uslišava. Allah s.w.t. nas je podučio kako da Ga molimo i što da tražimo u svojim dovama. Za svaku priliku i stanje postoji dova, pa nam autor navodi neke od njih…

Izvor: akos.ba

<