<

Suština dunjaluka

Autor: dr. Husejn Alu Šejh / Preveo i sažeo: Amir Durmić

Ljudi danas žive ”savremenim” i uglavnom ugodnim životom, uživajući u mnogobrojnim pogodnostima koje je donijelo vrijeme u kojem egzistiramo. Nažalost, te pogodnosti su veliki broj ljudi udaljile od njihovog Gospodara i učinile ih nemarnim. Na njih kao da se odnose riječi Uzvišenog: ”Šta ti misliš, ako im Mi dopuštamo da godinama uživaju, i naposljetku ih snađe ono čime im se prijeti, zar će imati šta od slatkog života koji su provodili?” (Eš-Šu‘ara, 205-207)

Svi moramo dobro razmisliti o veličanstvenoj poruci ovih ajeta te uvijek imati na umu da će sva naša uživanja na ovom svijetu, bez obzira o čemu se radilo, neminovno završiti onog trenutka kada nas sustigne smrt. Tada će vlast svakog vladara nestati a bogatstvo svakog bogataša izgubljeno biti. Kada bi samo svoja srca ispunili istinskom spoznajom o prolaznosti dunjaluka i svih uživanja na njemu, on bi u našim očima bio potpuno mizeran.

Naš poslanik, s.a.v.s., je spavao na tankoj hasuri pa bi mu se nakon sna na bokovima ukazali tragovi nažuljanosti. Ljudi mu rekoše: ”Allahov poslaniče, zašto ne uzmeš kakav (deblji) dušek?”, a on odgovori: ”Šta je imam sa ovim svijetom?! Ja sam na njemu poput jahača koji se nakratko odmorio u hladu krošnje povelikog drveta, a potom otišao i drvo ostavio za sobom.” (Tirmizi) Blago li se onome ko se odazove riječima Uzvišenog: ”O vjernici, hoćete li da vam ukažem na trgovinu, ona će vas spasiti patnje nesnosne: u Allaha i Poslanika Njegova vjerujte i imecima svojim i životima svojim na Allahovu putu se borite – to vam je, da znate, bolje.” (Es-Saff, 10-11), a teško li se onome ko se pretjerano posveti dunjaluku i zaboravi svrhu svoga postojanja na ovome svijetu.

Upozoravajući vjernike da im se ne desi nešto slično, Uzvišeni je rekao: ”O vjernici, neka vas imanja vaša i djeca vaša ne zabave od sjećanja na Allaha. A oni koji to učine, biće izgubljeni.” (El-Munafikun, 9)

Poslanik, s.a.v.s., je rekao: ”Svi pripadnici moga ummeta će ući u džennet osim onih koji to odbiju!” Ashabi ga začuđeno upitaše: ”A ko će to odbiti?”, a on odgovori: ”Onaj ko se meni pokori taj će i ući u džennet, a onaj ko mi bude nepokoran, taj je i odbio.” (Buhari)

Dakle, suštinu svoga života na ovom prolaznom i varljivom dunjaluku shvatio je onaj ko  iskreno vjeruje u Allaha i slijedi Njegovog poslanika, te izvršava stroge naredbe i kloni se zabrana, te se svim silama trudi da učini mnogo dobrih i pohvalnih djela. Uzvišeni Allah je rekao: ”Uzvišen je Onaj u čijoj je ruci vlast – On sve može! – Onaj koji je dao smrt i život da bi iskušao koji od vas će bolje postupati; –  On je Silni, Onaj koji prašta.” (El-Mulk, 1-2)

Međutim ustrajni na putu vjerovanja i činjenja dobrih djela ostat će samo strpljivi i uporni, a ne lijeni i nemarni. Takvima će Uzvišeni Allah od Sebe pomoć dati i korake im na Putu istine učvrstiti: ” One koji se budu zbog Nas borili Mi ćemo, sigurno, putevima koji Nama vode uputiti; a Allah je, zaista, na strani onih koji dobra djela čine!” (El-Ankebut, 69) Na kraju, Uzvišenog Allaha  molimo da nam dunjaluk ne učini našom najvećom brigom već da naše težnje budu usmjerene kao ahiretu i svemu onom što vodi do dženneta.

 

saff.ba

<