<

Šta znači ime Isak?

Ime Isak vodi porijeklo iz starohebrejskog “yishaq” u značenju “on (Bog) te nasmijao”. Prema Bibliji, Isak je sin “praoca” Avrama. Nagovještaj Isakovog rođenja starcu Avramu (u Kuranu je to Ibrahim) izaziva smiješak na ustima i majka Sara, kad čuje vijest o rođenju, ne može a da se ne nasmiješi. Otuda i značenje imena. Ovo ime je biblijsko ime, ali je zastupljeno u raznim varijantama i kao muslimansko i kao hrišćansko i kao jevrejsko, od najstarijih vremena do danas.

Klikom na OVDJE ispod su Vam dostupne najnovije top liste domaćih i stranih imena. Najčešća muška i ženska imena po državama,gradovima, regionima i po godinama, sa analizom trendova. U našoj banci podataka imate naravno i pristup značenju svakog ovog imena.

<