<

Šta znači ime Dino?

Muško lično ime Dino može biti hipokoristika (ime od milja,nadimak) od muških imena koje u svom sastavu imaju riječ ”din”, što na arapskom znači ”vjera”. U Italiji ime Dino je umanjenica imena koja se završavaju na ”do”. Npr. Alfredo = Alfredino = Dino, Bernardino, Coradino itd.

Klikom na OVDJE ispod su Vam dostupne najnovije top liste domaćih i stranih imena. Najčešća muška i ženska imena po državama,gradovima, regionima i po godinama, sa analizom trendova. U našoj banci podataka imate naravno i pristup značenju svakog ovog imena.

<