<

Šta znači ime Davud?

Ime Davud je poznato u više varijanti i popularno je kako kod hrišćana tako i kod muslimana. Davud ili Daut je ime jednog od Božjih poslanika. Ima značenje: voljen. Na arapskom se ime piše kao داوُود‎ a izgovara se Dāwūd. Ime se pominje u Kuranu gdje je između ostalog pomenuta Davudova pobjeda nad Golijatom.(arap. Ğālūt, جالوت‎) Varijanta je imena David koji je u Bibliji je drugi i najveći kralj Izraela, predak Isusa. Potiče iz starohebrejskog “Dawidh” što znači “voljen, ljubljen”. Ime je prvog judejskog cara, Saulovog nasljednika, po predanju rođenog u Vitlejemu, tamo gdje se rodio Isus Hrist. Po popularnosti je ovo ime već neko vrijeme među prvih 10 imena na listi imena za dječake u Federaciji BiH.

Klikom na OVDJE ispod su Vam dostupne najnovije top liste domaćih i stranih imena. Najčešća muška i ženska imena po državama,gradovima, regionima i po godinama, sa analizom trendova. U našoj banci podataka imate naravno i pristup značenju svakog ovog imena.

<