<

Šta znači ime Began?

Turski bey (beg) (plemićka titula u Osmanskom Carstvu) i sufiks za m. rod -an

Klikom na OVDJE ispod su Vam dostupne najnovije top liste domaćih i stranih imena. Najčešća muška i ženska imena po državama,gradovima, regionima i po godinama, sa analizom trendova. U našoj banci podataka imate naravno i pristup značenju svakog ovog imena.

<