<

ŠTA UČINITI SA KURBANSKIM KOSTIMA?

Pitanje:

Možete li mi reći kako se zbrinjavanju kurbanske kosti? Mene su roditelji učili da ih treba zakopavati duboko u zemlju, ali uslovi mi to više ne dozvoljavaju jer nemam svoje zemlje i ja ih čuvam u zamrzivaču.

I drugo pitanje je smije li se kurbansko meso pržiti na roštilju? Moji roditelji to nisu dozvoljavali?

Odgovor:

Način postupanja s kurbanskim kostima koji su primjenjivali naši časni preci ukazuju na njihovo veliko poštovanje prema obredu prinošenja žrtve kao i prema samom kurbanu. Osim toga, u tom načinu su sadržane i adekvatne sanitarne mjere. Međutim, savremeni uslovi života i pooštrene sanitarne, higijenske i ekološke mjere gotovo da onemogućuju primjenu tradicionalnog načina postupanja sa kurbanskim kostima i drugim ostacima, posebno u slučaju zbrinjavanja velikih količina tih ostataka. Budući da je zbrinjavanje otpadaka animalnog porijekla u ovom vremenu regulisano odgovarajućim sanitarno-higijenskim, zdravstvenim i ekološkim standardima, pravilima i uputstvima, treba se držati tih uputstava i normativa.
Nema smetnje da se kurbansko meso prži na roštilju jer način pripreme kurbanskog mesa nije striktno određen. Međutim, kod pripreme kurbanskog mesa, kao i kod njegova konzumiranja, uvjetuje se da ne bude uz nešto što je muslimanu zabranjeno kao što su alkoholna pića, svinjska mast isl. Moguće je da su Vaši roditelji izbjegavali prženje kurbanskog mesa na roštilju zato što to nije bilo uobičajeno i ne spada u tradicionalni način korištenja kurbanskog mesa u ishrani. U svakom slučaju nema stroge pokude, a posebno ne stroge zabrane takvog postupka.
Muftija prof. dr. Enes Ljevaković

Fetva-i emin Vijeća muftija Islamske zajednice

<