<

Šta se desilo sa 40 ljudi koji su došli da iskopaju mezar Poslanika a.s.

Ovo je bila ujedno i opomena za sve one koji pokušaju uzurpirati mezar Muhammeda a.s.

Znate li da su pet puta pokušali ukrasti tijelo Poslanika Muhammeda alejhi sselam?

Kroz historiju islama, historičari su u svojim knjigama zabilježili pet pokušaja krađe Časnog tijela Poslanika, sallallahu alejhi ve selem. Ovom prilikom, spomenut ćemo ih ukratko.

Prvi pokušaj: Ovaj događaj se desio petog stoljeća po Hidžri, za vrijeme vladavine fatimijskog (šitskog) vladara Hakima bi Emrillaha el-Ubejdija koji je vladao Egiptom. Jedan od njegovih bliskih saradnika mu je dao savjet da iz Medine donesu tijelo Poslanika, s.a.v.s., u Egipat kako bi ljude odvratili od Medine. Kad je se vojska približila Medini, Allah je poslao tako jak vjetar da je se sva Medina tresla od njegove jačine, nakon čega su otpadnici odustali. (Es-Semhudi, Vafau-l-vafa)

Drugi pokušaj: I ovaj događaj se desio za vrijeme vladavine istog vladara. On je poslao manju grupicu ljudi koji su se naselili blizu Poslanikove, s.a.v.s., džamije (Harema). Imali su zadatak da iz svoje kuće prokopaju tunel preko kojeg će doći ispod Časnog mezara Poslanika, savs. Onda su ljudi jedno jutro čuli glasnika koji h doziva riječima:“ O ljudi, hoće da Vam Poslanika otkopaju“! Pa su ih ljudi pronašli a zatim i ubili. Zanimljivo je spomenuti da je 408 god. po Hidžri ovaj fatimijski – šitski vladar Hakim sebe proglasio božanstvom.

Treći pokušaj: Ovaj pokušaj (desio se 557 god., po Hidžri) je bio planiran od strane nekih krščanskih kraljeva a akciju krađe tijela trebali su izvršiti dvojica Marokanaca za koje se kažu da su bili kršćani također.. Ali je i ovaj put Allah, s.w.t. sačuvao Časno tijelo Svoga Poslanika, savs. Naime pravedni muslimanski vladar, Nuruddin Zinki vidio je u snu Poslanika, s.a.v.s., kako mu pokazuje na dvojicu ljudi i govori:“Spasi me od ove dvojice, spasi me od njih…! Nuruddin se probudio iz sna zbunjen. Sazvao je hitan sastanak sa svojim kadijama koji su mu rekli da treba hitno da ide prema Medini. Odmah se uputio ka Medini noseći narodu razne poklone. Kad je stigao počeo je dijeliti siromasima poklone (sadaka). Dok je dijelio nije vidio onu dvojicu na koje mu je pokazao Poslanik, s.a.v.s., u snu.

Pošto je završio, upita prisutne:“Jel’ ima još neko da mu dam sadaku?“ Narod odgovori da nema.On ih zamoli da još razmisle ako ima neko pa da ga on pomogne. Neko od prisutnih reče:“Imaju dvojica Marokonaca, ali oni nisu baš za sadake, došli su ovdje da borave do hadža, bogati su i oni sami dijele sadaku. Veoma s pobožni, stalno su u Poslanikovoj džamiji na namazu i stalno obilaze medinsko mezarje, El-Beqija.” Nuruddin je tada naredio da ih dovedu.

Kad su ih doveli, bila su to dva ista čovjeka koje mu je Poslanik, s.a.v.s., pokazao u snu. Uhapsili su ih, otišli do njihove kuće u kojoj su našli podzemni tunel kojeg su kopali sa ciljem da dođu do Poslanikovog, savs mezara. Njih dvojicu su priznali da su ih poslali neki krščanski kraljevi a nakon priznanja muslimani su ih ubili. Nakon ovoga, Nuruddin Zinki je naredio da se oko mezara iskopa duboki kanal u koji će se onda izliti topljeno olovo, kako bi se spriječilo sličan pokušaj.(Es-Semhudi, Vafau-l-vafa)

Četvrti pokušaj: Tada je skupina krščana napala i opljačkala karavane hadžija a nakon toga su javno pozivali da se iskopa mezar Poslanika, s.a.v.s., i izvadi njegovo Časno tijelo. Krenule su bile krščanske morske flote kako bi napali Medinu, ali su ih presrele muslimanske pomorske snage iz Kaira i Aleksandrije, porazili ih te porobili.

Peti pokušaj: Ustvari je bio više pokušaj da se otkopa mezar dvojice ashaba i halifa, Ebu Bekra i Omera, r.a. Događa se desio polovinom 7. hidžretskog stoljeća. Ali pošto su oni ukopani pored Poslanika, s.a.v.s.,, ovo je ujedno i napad na mezar Poslanika, s.a.v.s,. Spominje se da je 40 ljudi noću došlo sa nijjetom da iskopaju tijela Ebu Bekra i Omera, r.a., pa kad su počeli da kopaju, zemlja se otvorila te ih progutala. Ovaj peti pokušaj, zabilježio je Imam Taberi u svom djelu ” Er-Rijad en-Nadire”

Allahumme salli ala Muhammed va Ala ali Muhammed.

Autor: prof Saudin Cokoja za Akos.bA

<